Returnere gips til resirkulering

Returnere gips? Ja takk! - send den til Den Sirkulære Gipsfabrikken

Returnere gips til resirkulering
Returnere gips til resirkulering

Returnere gips? Ja takk! - send den til Den Sirkulære Gipsfabrikken

Norgips har tatt et strategisk valg om å bidra aktivt til en grønnere byggevareindustri i Norge, og for å kunne levere på de ambisiøse bærekraftsmålene, har det vært nødvendig å søke allianser med andre kompetansemiljøer. Slik ble Den Sirkulære Gipsfabrikken etablert som et samarbeid med Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling.

Returnere gips? Ja takk! - send den til Den Sirkulære Gipsfabrikken

Norgips har tatt et strategisk valg om å bidra aktivt til en grønnere byggevareindustri i Norge, og for å kunne levere på de ambisiøse bærekraftsmålene, har det vært nødvendig å søke allianser med andre kompetansemiljøer. Slik ble Den Sirkulære Gipsfabrikken etablert som et samarbeid med Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling.

Hva er den sirkulære gipsfabrikken?

I Holmestrand, kun en halvtime fra Norgips sin fabrikk på Tørkop, finner vi Den Sirkulære Gipsfabrikken. Her blir hele 45 000 tonn gipsavfall gjenvunnet årlig.

Den Sirkulære Gipsfabrikken fjerner kartong, maling, tapet, skruer, spiker, og beslag fra gipsen før de sender gipsen tilbake til gipsfabrikken for produksjon av nye plater. Gips er et 100 % resirkulerbart materiale som kan gjenvinnes gang på gang uten å miste kvalitet.

Den sirkulære gipsfabrikken

Politisk kamp om mer råstoff

Siden 2021 har Norgips brukt 20% resirkulert gips i produksjonen av nye gipsplater, men vi ønsker å øke denne andelen ytterligere. Selv om vi har gjort fremskritt, er det fortsatt langt igjen før all gipsplateavfall blir resirkulert. En rapport fra Miljødirektoratet avslører at bare litt under halvparten av gipsavfallet blir gjenvunnet. Av totalt 150 000 tonn gipsavfall, blir kun 65 000 tonn sendt til gjenvinning. Dette er en situasjon som må forbedres!

- Løsningen er et deponiforbud av gips, men det er foreløpig ikke ønsket respons fra Klima- og miljødepartementet.

– Christian Stålem, administrerende direktør i Norgips

Gjenbruk ikon

20%

resirkulert gips i alle gipsplatene fra Norgips.

Gjenbruk ikon

100%

resirkulerbart. Gips kan gjenvinnes igjen og igjen.

Gjenbruk ikon

45 000

tonn gjenvunnet gips levert tilbake til Norgips fra Norsk Gjenvinning.

Hvordan kan du gi gipsen evig liv?

Returner gipsen til gjenvinning. Du trenger ikke fjerne overflatebehandling og rester av skruer eller spikere, men du må holde den tør. En lukket container på byggeplassen til gips er godt nok. Deretter kan du sende den til f.eks. et av Norsk Gjenvinning sine mottak. Da tar de hånd om resten. Under ser du hvilken gips du kan gjenvinne og ikke.

Du kan gjenvinne:

 • Hele eller halve plater av gips, eller i småbiter
 • Standard gipsplater
 • Akustikkplater av gips
 • Andre typer ren gips
 • Gips med glassfiberstrie
 • Gips med tapet og maling
 • Skruer, spiker, beslag o.l. som sitter på gips

Du kan ikke gjenvinne:

 • Gipsplater med
  • asbest
  • laminatbelegg
  • blybelegg
  • isolasjonsmateriale (skum, polystyren)
 • Gips med fliser
 • Gips med hestehår
 • Sementplater


Truck laster ferdigkuttet gips på lastebil

Bestill ferdigkuttet gips og stål

Truck laster ferdigkuttet gips på lastebil
Truck laster ferdigkuttet gips på lastebil

Bestill ferdigkuttet gips og stål

Kravene til redusering av avfall på byggeplassen er blitt stadig strengere i dagens bærekraftige samfunn. Norgips har tatt disse kravene på alvor og tilbyr kundene å bestille ferdigkuttet gips og stålstendere rett fra fabrikken.

Bestill ferdigkuttet gips og stål

Kravene til redusering av avfall på byggeplassen er blitt stadig strengere i dagens bærekraftige samfunn. Norgips har tatt disse kravene på alvor og tilbyr kundene å bestille ferdigkuttet gips og stålstendere rett fra fabrikken.

Fordeler ferdigkuttet gips og stål

Det skal være lett å bestille ferdigkuttet gips og stålstendere tilpasset ditt prosjekt. Det eneste du trenger å gjøre er å sende oss en forespørsel.

Effektivisering av arbeidstid

Tar man utgangspunkt i en timelønn på 800,- per time kan man spare 672 800,- på totalt 21 000 m2 om tar bort tidsbruken på oppmåling, merking av kapping og håndtering av avkapp. Det er 20% reduksjon av arbeidstid sammenlignet med prosjekter uten precut.​​

Mindre volum og avfall

Mengden materiell blir mindre og det blir minimalt med avfall fra gips og stål som må fraktes bort. Mindre avfall vil hjelpe deg å nå avfallskrav på 25kg/m2​​

Prisstruktur

 • Over 6000m2: + 0%
 • 3001 – 6000m2: +2%
 • 1000 – 3000m2: + 5%​​

​Prispåslaget blir regnet ut i prosent fra totalsummen. Prisen gjelder dersom hele bestillingen tas ut i en leveranse.

Send oss en forespørsel på type produkt, lengde og antall m2, gjerne sammen med en fremdriftsplan. Så gir vi deg et tilbud.

Send forespørsel på precut
Betongmast og Norgips i samarbeid om avgiftsfrie byggeplasser

Målet er avfallsfrie byggeplasser

Avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Med mål om å kutte avfall av gips, gikk Betonmast og Norgips sammen for å finne en løsning på hvordan avfallet på byggeplassen på Landåsjordene nær Asker kunne reduseres. Les mer om prosjektet her.

Slik ser veggvelgeren ut

Prøv vår veggvelger

I veggvelgeren får du forslag til produkter basert på hvilke funksjonelle krav du har til brann, lyd, vegghøyde osv. Du kan også lagre veggsystemer og prosjekter til senere bruk.

Gå til veggvelger

Trenger du teknisk rådgivning?

Ønsker du veiledning om byggetekniske problemstillinger i forbindelse med våre produkter og tjenester? Våre tekniske rådgivere hjelper deg gjerne.


Bærekraftsrapport

Norgipsfabrikken
Norgipsfabrikken

Bærekraftsrapport

Produsenter av byggematerialer sitter med et stort ansvar for å stoppe de globale klima-endringene innen 2030. Som en av Nordens største produsenter av gipsplater, står økt bærekraft høyt på agendaen vår i Norgips.

Bærekraftsrapport

Produsenter av byggematerialer sitter med et stort ansvar for å stoppe de globale klima-endringene innen 2030. Som en av Nordens største produsenter av gipsplater, står økt bærekraft høyt på agendaen vår i Norgips.

Bærekraftsrapport 2021/2022

Bla igjennom og les Norgips bærekraftsrapport 2021/2022 i sin helhet. Du kan også lese kapitlene enkeltvis under “Artikler” lenger ned på siden.

Follow link for English version: Norgips Sustainability report 2021/2022

Norgips bærekraftsrapport 2021/2022 (NO)

Artikler

Introduksjon bærekraftsrapport 2021/2022

Medarbeiderne i Norgips

Medarbeiderne i Norgips fikk gjennomgå en rekke prøvelser i 2020 og 2021. Pandemien påvirket alle i bedriften, fra produksjon til kundeservice, med ekstraordinære tiltak for ansatte, samt en anstrengt materialforsyning globalt. Til tross for dette har vi opprettholdt høy leveransekapasitet og kvalitet på produktene våre gjennom hele perioden. I tillegg klarte vi å iverksette planlagte initiativer med høye målsetninger for bærekraft.

Gjennom samarbeid og klare ambisjoner om å leve opp til EUs bærekraftmål, skal Norgips ligge i forkant av bransjen. Det interne arbeidet vårt har gitt oss store besparelser på energiforbruk, emballasje og transport – helt i tråd med EUs bærekraftmål. Gjennom kontinuerlig og tett samarbeid har vi klart å øke andelen gjenvunnet materiale i produksjonen vår årlig. I dag er vi ledende innen sirkulær bruk med gipsavfall som råvare.

Redusert avfall

Redusert avfall fra byggeprosjekter er blant de tydeligste utviklingene markedet har sett i 2021. Sammen med JM Norge har vi i Norgips startet et unikt prosjekt hvor vi aktivt jobber for ressursoptimalisering på byggeplasser. Å minimere avfall og restmaterialer i byggefaser er noe vi skal være ledende på, og kommer til å bruke store ressurser på i årene som kommer.

Arbeidet med å redusert ressursbruk innen byggindustrien speiles også i arbeidet vi gjør for å begrense materialmengden som sendes til byggeplass. Norgips utvikler kontinuerlig nye produkter og systemer for mer effektiv materialbruk. Vi fokuserer på premiumprodukter som skaper bedre rom å leve i, samtidig som vi korter ned monteringstiden, bedrer ergonomien, og minimerer ressursbruken. Dette skal vi fortsette med i 2022.

Norgips

På Norgips tror vi på å skape rom for livet – rom som skal fylles av alt livet har å by på. Som er trygge å bo i og er holdbare. Som er uten farlige stoffer og beskytter mot brann – i alle livets faser – helt til de en vakker dag skal gjenvinnes for å skape nye rom.

I Norgips har vi høye ambisjoner for resirkulering, innovasjon, samarbeid og digitalisering – for å nå ytterligere høye bærekraftmål. Dette tar vi med oss videre for å skape nye, holdbare rom i 2022.


Tydelige miljømål gir resultater

Tydelige miljømål gir resultater

Gjennom strukturert arbeid med både egne miljømål og FNs bærekraftsmål, kan vi nå vise til tydelige forbedringer i organisasjonens miljøytelse. Bli bedre kjent med målene vi jobber etter, og resultatene det fører til.

Tydelige miljømål gir resultater

Gjennom strukturert arbeid med både egne miljømål og FNs bærekraftsmål, kan vi nå vise til tydelige forbedringer i organisasjonens miljøytelse. Bli bedre kjent med målene vi jobber etter, og resultatene det fører til.

Prinsippet for sirkulærøkonomi, om at ingen ressurser skal kastes, står sterkt hos oss i Norgips.

– Vi som står ansvarlig for produksjon av byggematerialer må sørge for å produsere så energieffektivt som mulig, og lage produkter med lang holdbarhet, slik at vi unngår overforbruk, forklarer Hilde Kristin Herud, CEO Chief Executive Officer/Administrerende direktør i Norgips.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De 17 bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015. I tillegg til våre egne miljømål har vi valgt ut fire av FN-målene som fokusområder. De fire målene er nummer «8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst», nummer «11: Bærekraftige byer og samfunn», nummer «12: Ansvarlig forbruk og produksjon», og ikke minst nummer «17: Samarbeid for å nå målene».

– Bærekraftsmål 17 er det viktigste målet for oss. Det er gjennom samarbeid vi oppnår de virkelig store resultatene, det være seg med andre selskap i Knauf-gruppen, Norsk Gjenvinning, JM, faggrupper i Byggevareindustrien eller andre som vi samarbeider tett med for å finne gode løsninger for fremtiden, forteller Herud.

Vi mener bærekraftig vekst må ligge til grunn i enhver kommersiell virksomhet, og ønsker å bidra til at fremtidens bygg er trygge, varige og bærekraftige.

– I Norgips skal vi levere kvalitetsprodukter som har lang holdbarhet og kan resirkuleres når tiden er inne for det.

Frank Gulliksen, QSHE-/Compliance Leader i Norgips.

Hilde Kristin Herud, CEO i Norgips.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vil være fremtidens løsning

Norgips sine egne miljømål – avfallsfrie byggeplasser, togtransport og resirkulering – henger tett på bærekraftsmålene satt av FN.

– Vi jobber med avfallsfrie byggeplasser for å møte markedskravet for utbyggere, entreprenører og en fremtidig TEK, hvor vi antar at kravet om å levere maksimalt 25 kg avfall per bygde kvadratmeter kommer, forklarer Herud, og legger til at Norgips ønsker å være i forkant av utviklingen og derfor har inngått et samarbeid med JM.

– Vi har gjort en avtale hvor JM bidrar som «krevende bestiller», i ordet beste forstand, og som samarbeidspartner.

Foreløpig er det mest fokus på utslipp fra produksjon, men i fremtiden har vi i Norgips tro på at aktører kommer til å bli målt på hele verdikjeden, fra uttak av råvare til ferdig levert produkt og videre inn i en sirkulær verdikjede.

– Vi anser transport som en stor del av utslippsproblemet, og har derfor valgt togtransport som ett av våre miljømål, forklarer Herud.

Det siste miljømålet anser Herud som et av de aller viktigste tiltakene Norgips har jobbet med og kommer til å jobbe med i fremtiden – nemlig resirkulering sammen med Norsk Gjenvinning.

– Materialer som kan inngå i sirkulære modeller og brukes på nytt vil være fremtidens løsning.

Innsatsen har gitt resultater

Vi har siden 2009 jobbet aktivt og kontinuerlig for å øke bærekraften i produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter. Da Frank Gulliksen, QSHE-/Compliance Leader i Norgips, i starten av 2022 presenterte Miljøgjennomgåelsen fra 2014-2021, viste det seg tydelig at innsatsen har gitt resultater.

– Summen av alle gjennomførte investeringer og forbedringer har resultert i at praktisk talt alle miljøytelser har sett en betydelig forbedring i perioden, forklarer Gulliksen.

Miljøgjennomgåelsen for 2021 inneholder historikk for de fleste områder fra og med 2014, slik at man kan sammenligne tall og grafikk for de siste åtte årene. Gulliksen er spesielt stolt over at klimagassutslippet pr. m2 gipsplate i perioden har blitt redusert med 16 prosent.

– Vi er også svært fornøyde med at inn- blandingen av resirkulert gips i produksjonen nå har kommet opp i 20 prosent. Dette er jo helt i tråd med sirkulærøkonomi-prinsippet og FNs bærekraftsmål 12 om at ressurser ikke skal kastes, men i størst mulig grad resirkuleres eller gjenbrukes.

Norgipsfabrikken

2012

Norgips gikk fra butangass til flytende naturgass (LNG) som primær energibærer. Dette ga nedgang i gassforbruk per kvadratmeter produsert enhet, samt en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser som NOX, CO og CO2.

2018

Ny tørkeovn ble installert, bygget etter BAT-prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknologi. Det positive resultatet fremgår i miljødeklarasjonen for 2018, under energiområdet.

2019

Det ble inngått ny avtale med New West Gypsym Recycling/Norsk Gjenvinning (NWG/ NG) for mottak av vrak, og levering av resirkulert gips.

2020

Den siste dieseltrucken ble byttet til el, slik at det per 31.12.20 kun er tre hjullastere som drives med fossilt brennstoff (diesel) i fabrikken. Per i dag finnes ikke tilgjengelig teknologi til å kunne bytte ut disse med en el-dreven løsning.

Asker. Selvaag er i gang med et stort boligprosjekt på Landås.

Avfallsfrie byggeplasser. Les mer om pilotprosjektet på landås her.

En vinn-vinn-situasjon

De siste årene har vi i Norgips gjort store investeringer for å redusere miljøutslipp. På spørsmål om hvilke initiativer han er spesielt stolt over at Norgips gjennomførte i 2021, svarer en stolt Gulliksen at «det er flere enn vi får plass til her.»

– Men om jeg skal plukke ut noe, må det være hvordan Norgips som organisasjon har klart å løfte miljø og bærekraft til et tema i alt vi foretar oss. Fokuset på miljø og bærekraft er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter: Vi i Norgips som produsent, kundene som bruker produktene våre, og ikke minst for miljøet og samfunnet som helhet.

I 2021 har diverse spennende småskala pilotprosjekter blitt testet ut, som Avfallsfri byggeplass, redusert bruk av plastemballasje og overføring av gipsplatetransport fra vei til jernbane. Sistnevnte har så langt resultert i 1300 færre lastebiltransporter på norske veier.

Hviler ikke på laurbærene

Selv om miljøgjennomgåelsen viser betydelige forbedringer på alle punkter, hviler vi ikke på laurbærene.

– I 2022 skal vi øke andelen resirkulering, flytte større andel av transport over på tog og båt, vurdere fremtidens energikilder og digitalisering av alle miljødata sammen med de andre aktørene i Byggevareindustrien, forklarer administrerende direktør Hilde Kristin Herud.

Quality, Safety, Health & Environment-lederen nevner videre oppfølging og utvikling av avfallsfrie byggeplasser som et ekstra spennede prosjekt fremover. Hvis de nødvendige investeringsmidlene bevilges, kan prosjektet etter hvert gå over i storskala produksjon.

– I tillegg blir det spennende å følge delprosjekter i fabrikken som ytterligere vil redusere energiforbruk og miljøutslipp. For eksempel har vi mål om å redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030, og vil undersøke alternative, fossilfrie energikilder til gipsplateproduksjon, forteller Gulliksen.

Snart kommer det også nytt lovverk som stiller krav tilknyttet miljø og bærekraft. EUs taxonomikrav vil for alvor gjøre seg gjeldende som kriteriedokument for alle nyinvesteringer fra og med 2022.

– Dessuten vil den nye norske Åpenhetsloven gjelde fra 1. juli 2022. Loven vil stille ytterligere krav til bedrifter som vår, om å overholde FNs bærekraftsmål og etterleve globale krav til menneskerettigheter i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser.

Administrerende direktør Hilde Kristin Herud ser tydelig verdien av å jobbe strukturert med både egne miljømål og FNs bærekraftsmål.

– Målene har gitt arbeidet vårt tydelig retning, og alle i organisasjonen – fra ledergruppa til salg, transport og produksjon – er med på å dra lasset sammen. Det er utrolig verdifullt.

I Norgips har vi jobbet sammen med Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn for å ta et skikkelig felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Avbildet er Havnedirektør ved Drammen havn, Einar Olsen og administrerende direktør i Norgips, Hilde Kristin Herud.

Lettbyggesystemer fra Norgips

Lettbyggesystemer fra Norgips er en miljøvennlig måte å bygge på. På norgips.no kan du lese om dokumentasjon på gips og miljø og få EPDer på våre produkter. Her finner du også informasjon om ulike miljøsertifiseringer.


Reduserte utslipp 2021

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Reduserte utslipp med over 4221 tonn CO2 i 2021

Ved å kutte i bruken av semitrailere, og i større grad benytte tog og båt til transport av varer og råvarer, har vi redusert vårt CO2-utslipp drastisk. – Dette er bare begynnelsen, sier transportansvarlig i Norgips.

Reduserte utslipp med over 4221 tonn CO2 i 2021

Ved å kutte i bruken av semitrailere, og i større grad benytte tog og båt til transport av varer og råvarer, har vi redusert vårt CO2-utslipp drastisk. – Dette er bare begynnelsen, sier transportansvarlig i Norgips.

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Bygg- og anlegssektoren står i dag for store klimagassutslipp, fra både maskiner og produksjon. Som en av de ledende byggevareleverandørene i Norge, ønsker vi i Norgips å gå foran som et godt eksempel. Derfor har vi i over ti år arbeidet hardt for å redusere vårt klimaavtrykk.

– Bærekraft står høyt på vår agenda. Ikke bare er det viktig for miljøet, det er også viktig for kundene våre og for oss som bedrift. Vi ser flere fordeler ved å ha fokus på bærekraft – blant annet gir det oss økt effektivitet, sier Joachim Olsen, som er ansvarlig for transport i Norgips.

1486


Fjernet 1486 semitrailere fra norske veier

4000


Fra vei til togbane: 4000 tonn Co2 spart i året

221


Fra vei til hav: 221 tonn Co2 spart i året

3,5%


Prosent økt tonnasje (lastekapasitet) per bil

Grep 1:

Flyttet deler av transporten fra vei til bane

De siste årene har vi g jort flere viktige grep, som har ført til drastisk reduksjon i CO2­utslippet. Det mest utslagsgivende har vært omleggingen av transport, hvor bruken av semitrailere er redusert og bruken av tog er økt.

I første omgang har vi fokusert på å legge om transporten her i Norge, noe som har vært en stor suksess.

Dette grepet alene kuttet CO2 ­utslippet vårt med hele 4000 tonn i 2021, og fjernet 1300 lastebiler fra norske veier.

– I tillegg til å redusere utslippene våre betydelig, gir det oss flere andre fordeler. Transport via Drammen havn gir oss fleksibilitet med hensyn til togavganger, siden avstanden fra fabrikken er kort. Transport via bane er også mer effektivt, noe som gjør at vi i flere tilfeller kan levere raskere enn før, forklarer transportsjefen og legger til:

– Dette er bare begynnelsen. Vi startet denne omleggingen sommeren 2020, og har sakte men sikkert økt bruken av tog. I 2022 har vi satt oss et mål om å øke togtransporten ytterligere – fra ni til tolv prosent.


Grep 2:

Flyttet import fra vei til havn

I tillegg til å fjerne et stort antall semitrailere fra norske veier, har vi lagt om transporten av importerte råvarer fra utlandet.

– I stedet for å frakte kartong fra Tyskland via vei, har vi inngått et samarbeid med Greencarrier om å frakte disse råvarene med båt direkte til Drammen havn. Det innebærer 186 færre trailerturer fra Tyskland til Drammen i året, sier Olsen. Dette grepet gir en miljøbesparelse på 221 tonn CO2 i året.


Grep 3:

Nye verktøy for planlegging og måling

Et tredje tiltak som har vært viktig for oss, er implementeringen av digitale verktøy og transportplanleggingssystemer til planlegging og analyse.

– Et viktig verktøy i arbeidet for å gjøre transporten vår grønnere, har vært innføringen av et system som heter Kinver. Det hjelper oss med å analysere grepene vi tar og jobben vi gjør, slik at vi vet at vi tar de riktige valgene.

Et annet hjelpemiddel som har gitt grønne ringvirkninger, er et verktøy som lar oss planlegge transporten mer effektivt, forklarer transportsjefen.

Dette grepet har resultert i økt tonnasje, eller laste­ kapasitet, per bil på hele 3,5 prosent.

Hva blir det neste grønne grepet?

Selv om vi allerede er kommet langt i arbeidet som grønt for­bilde i bransjen, er jobben på langt nær over. Olsen røper at Norgips allerede arbeider med å innføre flere nye tiltak.

– Akkurat nå jobber vi med å få inn en trekkvogn som skal gå på biogass. Den vil gå i fast trafikk fra Norgips, og vil produsere to til tre gipslass per dag til Østlandsområdet. Vi håper å ha denne bilen i drift i løpet av mai 2022.

Siden biogass produseres fra organisk restmateriale som allerede er en del av kretsløpet, vil det ikke tilføres ny CO2 ved bruk av en biogass­bil – i motsetning til hva som er tilfellet ved bruk av fossilt drivstoff.


Grønnere byggebransje

Industrilossing av gips
Industrilossing av gips

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Slik skal vi gjøre byggebransjen grønnere

Gjennom effektive miljøtiltak har vi i Norgips redusert CO2-utslippene sine med nesten 30 prosent. Nå vil vi bruke erfaringen til å gjøre hele byggebransjen grønnere.

Slik skal vi gjøre byggebransjen grønnere

Gjennom effektive miljøtiltak har vi i Norgips redusert CO2-utslippene sine med nesten 30 prosent. Nå vil vi bruke erfaringen til å gjøre hele byggebransjen grønnere.

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

– Det er ikke til å legge skjul på at vi i Norgips, som en av de ledende leverandørene av byggevarer i Norge og Sverige, er en del av miljøutfordringen, sier innkjøpssjef i Norgips, Jan Sæterdal.

– Selv om gipsplater i seg selv er miljøvennlige, slipper produksjonen likevel ut en god del CO2. De siste ti årene har vi jobbet for å kutte utslipp. Nå har vi fått resultatene og innsatsen har vist seg å nytte!

Store kutt, enda større ambisjoner

Å få til en grønn omstilling i en stor bedrift er ikke bare enkelt. Men ved å satse på mer miljøvennlig produksjon og transport, mindre plastbruk, elektrifisering og resirkulering, har vi siden 2011 redusert CO2-avtrykket per kvadratmeter med over 30 prosent.

Det mest utslagsgivende har vært investeringen i en ny tørkemaskin til 135 millioner i 2018. Maskinen bruker mindre energi og tørker gipsplatene raskere slik at utslippene fra selve produksjonen har gått drastisk ned.

Selv om mange tiltak allerede er iverksatt, er ambisjonene våre fremdeles store.

– Målet er å bli CO2-nøytrale og bidra til at byggebransjen går mot en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å være den mest fremoverlente aktøren i bransjen, forteller administrerende direktør i Norgips, Hilde Herud.

For Herud var det innlysende at Norgips måtte brette opp ermene og legge inn stor inn- sats for å nå de ambisiøse bærekraftsmålene frem mot 2030.

– Vi vil være et godt forbilde og vise at det er mulig å både vokse og spare miljøet. Siden 2018 har vi for eksempel redusert forbruket av plast med over 14 tonn i året og elektrifisert alle trucker, forteller hun.

"Målet er å bli CO2-nøytrale og bidra til at byggebransjen går mot en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å være den mest fremoverlente aktøren i bransjen"

– Hilde Herud, administrerende direktør i Norgips.

Fra gammel til ny tørkemaskin. Den nye tørkeovnen ble installert i 2018, og er bygget etter BAT-prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknologi.

Skal gjøre bransjen grønnere

Nå vil vi bruke kunnskapen vår til å gjøre industrien grønnere.

– Byggebransjen henger etter, både når det gjelder bærekraft og digitalisering. Det er ikke så lenge siden vi fikk bestillinger på fax, sier Sæterdal lattermildt.

Selv om byggebransjen ikke er lengst fremme, opplever han at det har kommet en større bevissthet rundt bærekraft og et ønske om endring.

– Det er mange aktører som jobber mot forandring og tar samfunnsansvaret på alvor. Byggherrer og entreprenører har økt fokuset på miljø og det har endelig kommet krav om at avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Dette er tiltak som vil utgjøre en stor forskjell, tror Sæterdal.

Ønsker deponiforbud

Selv om gipsplater i seg selv er miljøvennlige, er det problematisk at de i så liten grad blir resirkulert. Per år genereres 80 000 tonn gipsavfall kun i Norge. I mangel på gode løsninger, går avfallet fra byggeplasser ofte rett på søppeldynga.

Å kaste gips har vist seg å ha store, negative konsekvenser som forurensning av luft, grunnvann i tillegg til lav ressursutnyttelse. Dette vil Norgips endre.

– Vi ønsker oss rett og slett et deponiforbud mot gips, sier Sæterdal.

– Det er ikke greit at det er billigere å kaste enn å resirkulere gips. Vi jobber aktivt for å sikre at det blir mer resirkulert gips i årene fremover som vi kan bruke til å lage nye gipsplater.

Gips er et materiale som kan gjenvinnes i det uendelige, og som ifølge Sæterdal kan et stort potensial i den nye, sirkulære økonomien, hvor målet er å utnytte de samme ressursene flere ganger.

"Vi ønsker oss rett og slett et deponiforbud mot gips."

– Jan Sæterdal, innkjøpssjef i Norgips.

Bærekraftstiltak

Produksjon

 • Ved å få ny tørke og andre effektive miljø­ tiltak har Norgips hatt en reduksjon av CO2 pr. produsert M3 med ca. 30 prosent siden 2011.
 • 20 prosent av en produsert plate kommer fra resirkulert gips fra Holmestrand, New West.

Transport

 • Flyttet varetransport fra semitrailer til bane. Har redusert CO2 med ca. 4000 tonn, og fjernet 1300 lastebiler fra veien.
 • Flyttet råvarer fra semitrailer til båt. Har redusert CO2 med ca. 221 tonn, og fjernet 146 lastebiler fra veien.
 • Det jobbes aktivt for å flytte mer gods over på bane / båt.
 • Alle trucker er elektrifisert.

Plast

 • Årlig reduksjon på ca. 14 tonn plast, ved å gå ned på tykkelse og opp på kvalitet på strekkfilm.

Gipsavfall kan sendes til resirkulering

Gips kan resirkuleres i det uendelige.

Kuttet 1446 lastebiler

I dag inneholder nye gipsplater fra Norgips 20 prosent resirkulert gips fra Norsk Avfall sin gjenvinningsfabrikk i Holmestrand. Resten av råstoffet – industrigips fra Tyskland – er et avfallsprodukt fra kullproduksjon eom ellers ikke ville blitt utnyttet.

– Det at vi bruker 33 000 tonn resirkulert gips, gjør at vi slipper å importere mer industri- gips fra Tyskland. Da sparer vi både råvarer og transportvei, som igjen sparer miljøet for store CO2-utslipp, sier Sæterdal.

De siste årene har Norgips i tillegg satset på miljøvennlig transport av både råvarer og ferdige produkt.

Sammen med fem andre aktører har vi tatt et felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Ved å ta i bruk båt og togba- ne har vi kuttet 1446 lastebiler fra veien og redusert utslippene med 4221 tonn CO2 i året.

Vil bidra til fellesskapet

Norgips-sjefen er stolt over det til tider krevende arbeidet som er lagt ned for å sikre at bedriften bidrar til en mer bærekraftig industri.

– De tiltakene vi har gjennomført og kommer til å gjøre de neste årene, bidrar i stor grad til reduserte utslipp og en grønnere næring. Jeg håper dette også setter en tydelig agenda i bransjen, sier Herud.

Hun vil at Norgips skal bidra med kunnskap og kompetanse om hvilke produkter og løsninger som faktisk er mest bærekraftige, slik at arkitekter, entreprenører, håndverkere og private forbrukere i fremtiden er bedre i stand til å ta de gode beslutningene når det kommer til bygningskonstruksjoner.

Slik jeg ser det, har vi alle sammen et ønske om bærekraftige, komfortable og funksjonelle bygg. Og det er kun i fellesskap, ved å bevisstgjøre og dele kunnskap, at vi klarer å oppnå dette.

Norgips har lansert et system der platene festes med spikerpistol, og gipsplatene skjøtes uavhengig av stender. Dette reduserer svinn. Man kan også bruke avkappet til å skjøte platene, noe som igjen bidrar til å redusere avfallsmengden.


Norges grønneste sykehus

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Norges grønneste sykehus

LHL-sykehuset på Gardermoen minner lite om et tradisjonelt sykehus. Siden åpningen i 2017 har har bygget blitt et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og arkitektur.

Norges grønneste sykehus

LHL-sykehuset på Gardermoen minner lite om et tradisjonelt sykehus. Siden åpningen i 2017 har har bygget blitt et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og arkitektur.

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Hvordan går man frem?

Hvordan går man frem når man skal lage et helt nytt sykehus for lunge- og hjertesyke? Det var spørsmålet Inger Molne og resten av arkitektene hos Nordic Office of Architecture måtte stille seg da de fikk oppgaven å utforme pasientorganisasjonen LHL sitt nye sykehus på Gardemoen.

– Det er selvfølgelig mange funksjonelle hensyn som må tas når det gjelder sykehusdrift, men vi ville legge inn andre kriterier også. Derfor jobbet vi for å lage en hyggelig atmosfære med mindre sykehusstemning og en mer avslappet, nesten hotellaktig følelse, forteller Molne.

– Nøkkelen lå i valg av materialer, store vindusflater som gir utsyn til naturen rundt og mye lysinslipp.

«Nøkkelen lå i valg av materialer, store vindusflater som gir utsyn til naturen rundt og mye lysinslipp»

– Inger Molne, Nordic Office of Architecture.

Utvendig bilde av LHL Sykehus på Gardermoen

«En stor del av kundemassen er rehabiliteringspasienter som bor på sykehuset over lengre perioder. Derfor ble det ekstra viktig å dra inn naturen og knytte sykehuset sammen med friluftsområdene som ligger utenfor»

– Inger Molne, Nordic Office of Architecture.

Innovative løsninger

Det er flere grunner til at LHL-sykehuset har vært mye omtalt siden det åpnet i 2017. Sykehuset ble kåret til Årets Bygg i 2018 under Byggedagene i Oslo, og basert på de innovative løsningene har statsforetaket Enova gitt bygget tittelen «Norges grønneste sykehus».

Prosjektet hentet mye inspirasjon fra passivhus, noe som viser seg i aktiv solskjerming og sonestyrte ventilasjonsanlegg. Under byggeperioden ble bygningsmassen oppvarmet med bioenergi som energikilde. Løsningen sparte miljøet for CO2-utslipp tilsvarende 400 dieselbiler på veien i ett år. Bygget har også blitt hyllet for sin hyggelige atmosfære og for å ha satt pasientopplevelsen i førersete.

– En stor del av kundemassen er rehabiliteringspasienter som bor på sykehuset over lengre perioder. Derfor ble det ekstra viktig å dra inn naturen og knytte sykehuset sammen med friluftsområdene som ligger utenfor, forteller Molne.

Vi i Norgips er stolt hovedleverandør til LHL-sykehuset, og har levert alt av utvendige og innvendige gipsplater, samt Aquapanel indoor, en bøybar og vann- og fuktbestandig plate, til bruk i både tørre og våte innendørsrom.

Orienteringspunkt

Det nesten 29.000 kvadratmeter store bygget, inneholder et midtbygg med atrium, fløyer med pasienthotell, sengeposter og et operasjonsbygg. Til sammen har bygget 1749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser. I tillegg finnes det både terapirom, opptrenings fasiliteter, bassengtilbud, kjøkken og restaurant.

– Vi er veldig fornøyde med å ha skapt midtrommet med atrium. Det fungerer som et orienteringspunkt, som man alltid vender tilbake til, sier Molne.

– Pasienter og ansatte uttrykker også at bygget er vellykket. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger om at vi har klart å skape en god atmosfære.


Felles løft for miljøet

Felles løft for miljøet

Fem store aktører, med Norgips i spissen, gjorde i 2021 et stort felles løft for mer bærekraftig transport via Drammen havn.

Felles løft for miljøet

Fem store aktører, med Norgips i spissen, gjorde i 2021 et stort felles løft for mer bærekraftig transport via Drammen havn.

Stor endring

Tidligere har vi i Norgips fraktet papir til gipsplatene med tog fra Tyskland til Malmø og videre med lastebil til fabrikken i Drammen, men i 2021 valgte vi, i samarbeid med logistikkselskapet Greencarrier, å gjøre en stor endring. Fra nå av fraktes containerne sjøveien direkte til Drammen havn. Greencarrier har i tillegg sørget for tilgang til lokaler på Holmen der papiret, med et årlig volum på 3900 tonn, kan mellomlagres inntil det skal benyttes på fabrikken.

Også ferdige produkter, gipsplater og stålprofiler, fraktes nå den korte veien inn til havna på Holmen, hvor semihengerne med produkter losses til tog for videre transport. Dette skjer takket være et unikt og felles miljøsamarbeid mellom transportaktørene Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn.

Bilde fra Drammen Havn

Nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk, sørger for å få semihengerne over på togene.

Fra venstre: Havnedirektør ved Drammen havn; Einar Olsen, administrerende direktør i Norgips; Hilde Kristin Herud, branch manager hos Greencarrier; Terje Alm, administrerende direktør i DSV Road AS i Norge; Rune Berg Stiansen og salgs- og markedsdirektør i Cargo- Net; Knut Brunstad.

Vil være fremtidens løsning

Greencarrier har investert i nytt utstyr slik at de nå kan løfte semihengerne fra bilene til DSV Roads og direkte over på jernbanevognene til CargoNet på Holmen, før de går på bane videre ut i landet.

– Gjennom å benytte oss av sjø og bane via Drammen havn i stedet for vei, oppnår vi en dobbel miljøeffekt. Ved å mellomlagre råvarene her på Holmen sparer vi mye plass ute ved fabrikken, sier administrerende direktør i Norgips, Hilde Kristin Herud.

– Vi begynte med dette allerede i 2020 da mellom 300 og 400 trailerne gikk innover til Alnabru og ble lastet over på tog derfra, men nå har altså Greencarrier, CargoNet og DVS Road lagt til rette for samme løsning her i Drammen. Det gjør at vi tredobler denne transport formen. Nå kommer vi årlig til å sende hele 1300 semihengere på jernbane fra Holmen. Dette sparer miljøet for 4000 tonn CO₂ i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på de allerede sterkt trafikkerte veiene gjennom Drammen og Oslo-området, sier Norgips-direktør Herud.

Reduserer utslipp
med 221 tonn CO2

Innkjøpsansvarlig ved Norgips, Jan Sæterdal, opplyser at den nye frakten av råvarer mellom Tyskland og Drammen havn resultater i 186 færre trailerturer med Norgips-papir.

– Dermed får vi en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO2 i året, bare på grunn av shortsea-avtalen med Greencarrier. Vi er veldig godt fornøyde med at Greencarrier, DSV Road, CargoNet og Drammen havn har lagt til rette for at vi kan gjennomføre en langt mer miljøvennlig transport av våre råvarer og ferdige produkt, sier Sæterdal.

Dette har endringene
i transport resultert i:

 • 1300 semihengere på jernbane fra Holmen sparer miljøet for 4000 tonn CO2 i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på norske veier.

 • 186 færre trailerturer gir en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO2 i året.

I Norgips frakter vi nå papir fra Tyskland direkte til Drammen havn via sjøveien.

En vinn-vinn-situasjon

Branch manager hos Greencarrier, Terje Alm, bekrefter at det er lagt ned mye tid og penger i den nye løsningen. Selskapet, som har 800 ansatte totalt, derav 200 i Norge, er en betydelig transportør og speditør både nasjonalt og internasjonalt, med bruk av både skip, fly, biler og jernbane.

– Vi har investert over en million kroner i utstyr for å få dette på plass her i Drammen. Det er blant annet investert i nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk som sørger for å få semihengerne over på togene, forteller Alm. Han er overbevist om at flere vareleverandører og transportører nå vil benytte seg av dette miljøvennlige tilbudet.

Viktig for CargoNet og DSV

– Det betyr mye for oss at vi har fått til en løsning her i Drammen. Samtidig er det gledelig at en stor og viktig aktør som Norgips ønsker å benytte seg av bærekraftig transport via sjø og bane, sier salgs- og markeds direktør Knut Brunstad i CargoNet, som står for selve togtransporten av semihengerne med Norgips-produkter.

Det internasjonale storkonsernet DSV Road har tidligere fraktet Norgips-produktene med trailere til Alnabru før omlasting til tog. Konsernet, som har over 56.000 ansatte, driver med transport både via sjø, fly, vei og jernbane over hele verden.

– Det er hyggelig og viktig at vi nå kan videreføre denne bæraktige transport løsningen også her i byen. Ekstra motiverende er det at alle aktørene har vært så positive til å få dette til. I tillegg har Drammen havn vært veldig fremoverlente og løsningsorienterte. Jeg kan ikke forstå annet enn at flere vareleverandører nå vil kaste seg på dette tilbudet, sier administrerende direktør Rune Berg Stiansen i DSV Roads AS i Norge.

«Det er gledelig at en stor og viktig aktør som Norgips ønsker å benytte seg av bærekraftig transport via sjø og bane»

– Knut Brunstad, markeds direktør i CargoNet


Vi skal satse videre

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

– Vi skal satse videre med like stor iver som i 2021

2021 ble et år preget av optimaliserte prosesser, grønn logistikk og mye læring. Her tar Supply Chain Director Bjørn C. Ottersen, Administrerende direktør Hilde Kristin Herud og Production Manager Ole Reidar Warp et tilbakeblikk på året som har gått – og gir oss sine spådommer for året som kommer.

– Vi skal satse videre med like stor iver som i 2021

2021 ble et år preget av optimaliserte prosesser, grønn logistikk og mye læring. Her tar Supply Chain Director Bjørn C. Ottersen, Administrerende direktør Hilde Kristin Herud og Production Manager Ole Reidar Warp et tilbakeblikk på året som har gått – og gir oss sine spådommer for året som kommer.

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Ole Reidar Warp
Production Manager

Ole Reidar Warp, Production Manager

– Vi vil vokse enda mer på gjenvinning

Lærdom fra 2021

I likhet med de fleste, har pandemien preget oss som jobber operativt med produksjon. Det har vært noen problemer, men det har også gitt oss muligheter. Over de siste årene har Norgips investert i mye nytt utstyr, og i 2021 fikk vi rom og ro til å lære det å kjenne. Vi har produsert som aldri før, samtidig som vi har kunnet fokusere på å optimalisere prosesser.

Lærdommene fra året som har gått har derfor vært mange. Vi har blant annet lært hvordan vi kan spare enda mer energi når vi produserer plater, og vi har lært hvordan vi kan produsere mer og samtidig ha mindre vrak i produksjonen. Vi har sluppet å kjøpe inn plater fra andre for å møte etterspørselen, noe som har spart miljøet for transport.

En av de store lærdommene er hvordan vi kan gjenbruke gipsplater i et sirkulært kretsløp igjen og igjen. Andelen resirkulerte materialer i produksjon økte fra 33 000 tonn i 2020 til 47 500 tonn i 2021.

Spådom for 2022

Jeg har jobbet her i 36 år og hvert år har vært like spennende og preget av aktuelle begivenheter. I 2022 spår jeg at vi kommer til å vokse enda mer på gjenvinning. Målet er å øke fra 47 000 tonn til 55 000 tonn resirkulert gips fra Norsk Gjenvinning – og vi kunne gjerne tatt imot mer. Ved å bruke resirkulert gips slipper vi å frakte naturgips, som igjen fører til mindre transport.

I 2022 kommer vil vi fortsette å ha daglig fokus på besparelser og småprosjekter. Gjennom å se på mennesker, utvikling og organisasjon vil vi stabilisere det høye produksjonsnivået vi la oss på i 2021, både for mengde og kvalitet. Skal vi nå målene om å bli en sirkulær og mer bærekraftig gipsfabrikk er vi helt avhengige av folka våre.

Hilde Kristin Herud
CEO

Hilde Kristin Herud, CEO

– Vi klarer mye, hvis vi virkelig vil!

Lærdom fra 2021

Verden er uforutsigbar! Det fikk vi virkelig kjenne på kroppen i 2021. Selv om vi hadde klare mål for arbeidet som skulle gjøres i året som gikk og hvilke prosjekter som skulle prioriteres, så skulle det vise seg at vi måtte håndtere nok et år med Covid­restriksjoner og en kamp om råvarer som vi aldri har sett maken til tidligere. I tillegg var etterspørselen ekstraordinær høy, så de daglige operative oppgavene krevde mer enn vanlig av oss. Samtidig klarte vi å levere på de bærekraftsmålene vi hadde satt oss for året, og det skal vi være stolte av.

At vi fikk økt graden av resirkulering, levert en ny pilot i prosjektet «avfallsfrie byggeplasser», flyttet råvaretransport over på båt, økt andelen leveranser med tog og arbeidet videre med digitalisering – det må vi si oss veldig fornøyd med. Lærdommen etter dette året, er at vi klarer mer enn vi tror. Og vi må tørre å satse videre selv om makrobildet er i konstant endring.

Spådom for 2022

I året som kommer vil vi sannsynligvis bli preget av den pågående energikrisen i industrien. Kostnadsbildet har den siste tiden endret seg så betraktelig at det vil få ringvirkninger på innovasjon, markedspriser og sannsynligvis investeringsviljen. Samtidig vil forbrukere og profesjonelle aktører bli stadig mer bevisste, og stille stadig strengere miljøkrav til oss som leverandører. Utviklingsarbeidet må derfor fortsette, selv om det er uro i markedet. Vi må ta med oss lærdommen fra 2021, satse videre med like stor iver og vise like stor gjennomføringsevne.

Jeg tror Norgips vil nyte godt av å ha startet arbeidet med bærekraft for mange år tilbake. På den måten er vi allerede klare til å levere miljøvennlige produkter, emballering og logistikkløsninger. Vi er også klare til å møte morgendagens krav om at all dokumentasjon skal være digital.

Bjørn C. Ottersen
Supply Chain Director

Bjørn C. Ottersen, Supply Chain Director

– Mennesker er fortsatt vår viktigste ressurs

Lærdom fra 2021

Om vi ser på den globale forsyningskjeden har 2021 vært ett av de mest utfordrende årene på lenge. Vi har sett kapasitetsbrist både på råvarer, personell og materiell, og toppet med en pandemi har det vært utfordrende å skulle levere markedsledende leveransepresisjon. Men 2021 rommet også mye positivt.

Når det gjelder bærekraftig logistikk innenfor bransjen vår har vi i Norgips lagt oss på en langsiktig strategisk retning. Vi ble smartere i hvordan vi ruteoptimaliserer leveransene våre, og i hvordan vi kunne utnytte kapasiteten til lastebilene. I tillegg så vi at markedet ville være med på satsningen vår innenfor transport via miljøvennlige togruter. Fokus på grønnere logistikk via sjøveien bidro også til å redusere Co2 fotavtrykket vårt i året som gikk.

2021 har lært oss hvor viktig det er med fremoverlente team med rett kompetanse. Mennesker er fortsatt vår viktigste ressurs, og skal ha mye av æren for at vi i et ustabilt logistikkmarked klarte å levere grønnere logistikk med god leveransekvalitet.

Spådom for 2022

2022 kommer fortsatt til å preges av kapasitetsutfordringer, men med økt fokus på miljø og avfallsfrie byggeplasser, samt sentralisering og digitalisering av logistikk. Jeg tror vi kommer til å se resultater av investeringene som er gjort innenfor det grønne skiftet, og at betalingsvilligheten for bærekraftige løsninger virkelig kommer til syne.

I Norgips skal vi fortsette å være transparente når det gjelder løsningene våre, og sammen med kunder skal vi levere et logistikkprogram som gir økt lønnsomhet. Den digitale transformasjonen har vi snakket om lenge, men jeg spår at 2022 kommer til å sette fart på digitaliseringen av logistikkområdet. Digitale verktøy vil gjøre det mulig å identifisere risiko, skape forutsigbarhet og kalkulere karbonutslipp. Alt dette muliggjør optimalisering av inngående og utgående logistikk – og ikke minst – reduksjon i mengden avfall i byggebransjen, for på den måten å øke resirkuleringsgraden i produksjonsleddet.


Avfallsreduserende samarbeid

Avfallsfrie byggeplasser i samarbeid med Betonmast og Norgips
Avfallsfrie byggeplasser i samarbeid med Betonmast og Norgips

Målet er avfallsfrie byggeplasser

Avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Med mål om å kutte avfall av gips, gikk Betonmast og Norgips sammen for å finne en løsning på hvordan avfallet på byggeplassen på Landåsjordene nær Asker kunne reduseres.

Målet er avfallsfrie byggeplasser

Avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Med mål om å kutte avfall av gips, gikk Betonmast og Norgips sammen for å finne en løsning på hvordan avfallet på byggeplassen på Landåsjordene nær Asker kunne reduseres.

På Landås i Asker er Selvaag i gang med et stort boligprosjekt, 187 plussleiligheter fordelt på 14 bygg. Betonmast er entreprenør på prosjektet og samarbeider med flere leverandører for å finne løsninger på hvordan man kan redusere avfallet til et absolutt minimum.

– Vi opplever at politikerne kommer med stadige insentiver for at det skal lønne seg å kutte i avfallet, blant annet ved å differensiere lånerenten, sier sier Torbjørn Boman, prosjekteringsledersjef i Betonmast.

– Det blir satt krav til utbyggerne som videre stiller krav til entreprenøren og slik følger det videre i hele næringskjeden. – De som ikke henger med i svingene vil ikke få noe jobb i fremtiden, mener Boman. – Jeg har sett nærmere på avfallshistorikken hos oss her i Betonmast tilbake til 2012, og 50 % av det som kastes består av trevirke og gips. Følgelig ble det naturlig å starte et prøveprosjekt med Norgips for å finne løsninger på avfallskuttet.

Logistikk

– Byggevareleverandøren vil ha en viktig rolle i fremtiden, mener Boman. Programvare må utvikles siden logistikk spiller en så viktig rolle i dette. Bedre systemer vil skape mer forutsigbarhet for hele bransjen. I tillegg gjør utviklingen av IFC at man kan kommunisere med alle involverte parter med BIM (bygningsinformasjonsmodeller) istedenfor gamle todimensjonale tegninger.

Asker. Selvaag er i gang med et stort boligprosjekt på Landås.

Asker. Selvaag er i gang med et stort boligprosjekt på Landås.

Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg

Fra venstre: Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg.

Én ting om gangen

– For å få litt oversikt har vi delt opp bygningskroppen i ulike kategorier slik at vi kan fokusere på én og én del. I første omgang har vi tatt for oss yttervegger og sett på prosessen helt fra prosjekteringsfasen til ferdig bygg. Lykkes vi med dette, vil innervegger og videre vil også resten av bygningskroppen løse seg.

Man ser også for seg at programvaren skal kunne lage ID på alle komponentene i bygget. På den måten kan man se på det ferdige bygget som et lager med ressurser – altså, ved fremtidig riving eller ombygging, at mange av byggeklossene kan brukes på nytt til andre ting.

Ny programvare

Haakon Kravik er BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg og jobber med den digitale biten på veien mot avfallsfrie byggeplasser. – Vi er midt oppe i en holdningsendring i hele bransjen. Det er vilje til endring i ledelsen, men det er like viktig at montørene skrur hodet i en mer bærekraftig retning.

Omstillingsprosesser tar tid og krever mye innsats. Det slurves mye med logistikk og planlegging. Jeg kjenner til prosjekter hvor store mengder gips har blitt ødelagt fordi det har blitt liggende ute. Det er viktig at de som sitter på kontoret har kunnskap om hvordan ting foregår i praksis, fortsetter Kravik. – Vi må også opp på en høyere grad av detaljering enn vi har på mange prosjekter i dag, at det for eksempel er spesifisert alle lagene i en vegg, ikke bare hva slags vegg som skal bygges.

Samarbeid

– Detaljene på hvordan vi skal gjennomføre dette er under konstant utvikling, forteller Thor Guttormsen som er prosjektingeniør hos Norgips. – Vi ser at det er store variasjoner når det gjelder type prosjekt og hva som faktisk er mulig å gjennomføre med de løsninger som er tilgjengelige per i dag.

Jeg er imponert over evnen til å tenke nytt og ikke minst viljen til å satse hos Betonmast. Det har vært et fruktbart samarbeid hvor vi sammen har sett på og vurdert løsninger, som har resultert i mindre avfall – samtidig som montasjetiden har gått ned. Et samspill hvor vi spiller hverandre gode er nøkkelen til å lykkes med dette.

Første leveranse

Guttormsen og Kravik forteller at de i den første delen av dette samarbeidet gjorde en såkalt precut, hvor gips og stålstendere var ferdig kuttet – både til høyden i rommet og høyden under vinduene – samtidig som en montasjeplan for bygget ble utarbeidet. Men dette er altså kun det første skrittet. De vil videre se på ytterligere detaljering i neste byggetrinn på Landås: – Målet er avfallsfrie byggeplasser, men vi må starte med avfallsreduserende, sier Kravik.

Det er tydelig for oss at hvis man virkelig skal nærme seg avfallsfritt, så må man starte prosessen allerede ved planleggingsstadiet av bygget. – Vi tar dette på alvor og en ønsker å være en pådriver i bransjen, skyter Guttormsen inn. – Vi jobber allerede med en ny produksjonslinje som vil gi mulighet for en presis spesialtilpasning av gipsplatene som igjen vil gi store besparelser rundt transport, håndtering og avfall på byggeplass.

Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg

Fra venstre: Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg.

Gevinsten i andre enden

– Det er ikke bare en miljøgevinst her, det er en økonomisk gevinst også, og den er ganske stor, sier Guttormsen. – Nå er det mye bra som skjer, så nå er det om å gjøre å komme videre. Pr. i dag er det mest visjoner og tanker, men i dette prosjektet på Landås, så gjør vi noe konkret og skaffer oss praktisk erfaring med ulike metoder for avfallskutt. Vi skal jobbe videre sammen på dette prosjektet og med mål for øyet å få ned forskjellen på brutto produsert gips og hva som faktisk havner på veggene i byggene.

Bestill ferdigkuttet gips og stål

Det skal være lett å bestille ferdigkuttet gips og stålstendere tilpasset ditt prosjekt. Det eneste du trenger å gjøre er å sende oss en forespørsel.