Industrilossing av gips
Industrilossing av gips

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Slik skal vi gjøre byggebransjen grønnere

Gjennom effektive miljøtiltak har vi i Norgips redusert CO2-utslippene sine med nesten 30 prosent. Nå vil vi bruke erfaringen til å gjøre hele byggebransjen grønnere.

Slik skal vi gjøre byggebransjen grønnere

Gjennom effektive miljøtiltak har vi i Norgips redusert CO2-utslippene sine med nesten 30 prosent. Nå vil vi bruke erfaringen til å gjøre hele byggebransjen grønnere.

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

– Det er ikke til å legge skjul på at vi i Norgips, som en av de ledende leverandørene av byggevarer i Norge og Sverige, er en del av miljøutfordringen, sier innkjøpssjef i Norgips, Jan Sæterdal.

– Selv om gipsplater i seg selv er miljøvennlige, slipper produksjonen likevel ut en god del CO2. De siste ti årene har vi jobbet for å kutte utslipp. Nå har vi fått resultatene og innsatsen har vist seg å nytte!

Store kutt, enda større ambisjoner

Å få til en grønn omstilling i en stor bedrift er ikke bare enkelt. Men ved å satse på mer miljøvennlig produksjon og transport, mindre plastbruk, elektrifisering og resirkulering, har vi siden 2011 redusert CO2-avtrykket per kvadratmeter med over 30 prosent.

Det mest utslagsgivende har vært investeringen i en ny tørkemaskin til 135 millioner i 2018. Maskinen bruker mindre energi og tørker gipsplatene raskere slik at utslippene fra selve produksjonen har gått drastisk ned.

Selv om mange tiltak allerede er iverksatt, er ambisjonene våre fremdeles store.

– Målet er å bli CO2-nøytrale og bidra til at byggebransjen går mot en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å være den mest fremoverlente aktøren i bransjen, forteller administrerende direktør i Norgips, Hilde Herud.

For Herud var det innlysende at Norgips måtte brette opp ermene og legge inn stor inn- sats for å nå de ambisiøse bærekraftsmålene frem mot 2030.

– Vi vil være et godt forbilde og vise at det er mulig å både vokse og spare miljøet. Siden 2018 har vi for eksempel redusert forbruket av plast med over 14 tonn i året og elektrifisert alle trucker, forteller hun.

"Målet er å bli CO2-nøytrale og bidra til at byggebransjen går mot en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å være den mest fremoverlente aktøren i bransjen"

– Hilde Herud, administrerende direktør i Norgips.

Fra gammel til ny tørkemaskin. Den nye tørkeovnen ble installert i 2018, og er bygget etter BAT-prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknologi.

Skal gjøre bransjen grønnere

Nå vil vi bruke kunnskapen vår til å gjøre industrien grønnere.

– Byggebransjen henger etter, både når det gjelder bærekraft og digitalisering. Det er ikke så lenge siden vi fikk bestillinger på fax, sier Sæterdal lattermildt.

Selv om byggebransjen ikke er lengst fremme, opplever han at det har kommet en større bevissthet rundt bærekraft og et ønske om endring.

– Det er mange aktører som jobber mot forandring og tar samfunnsansvaret på alvor. Byggherrer og entreprenører har økt fokuset på miljø og det har endelig kommet krav om at avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Dette er tiltak som vil utgjøre en stor forskjell, tror Sæterdal.

Ønsker deponiforbud

Selv om gipsplater i seg selv er miljøvennlige, er det problematisk at de i så liten grad blir resirkulert. Per år genereres 80 000 tonn gipsavfall kun i Norge. I mangel på gode løsninger, går avfallet fra byggeplasser ofte rett på søppeldynga.

Å kaste gips har vist seg å ha store, negative konsekvenser som forurensning av luft, grunnvann i tillegg til lav ressursutnyttelse. Dette vil Norgips endre.

– Vi ønsker oss rett og slett et deponiforbud mot gips, sier Sæterdal.

– Det er ikke greit at det er billigere å kaste enn å resirkulere gips. Vi jobber aktivt for å sikre at det blir mer resirkulert gips i årene fremover som vi kan bruke til å lage nye gipsplater.

Gips er et materiale som kan gjenvinnes i det uendelige, og som ifølge Sæterdal kan et stort potensial i den nye, sirkulære økonomien, hvor målet er å utnytte de samme ressursene flere ganger.

"Vi ønsker oss rett og slett et deponiforbud mot gips."

– Jan Sæterdal, innkjøpssjef i Norgips.

Bærekraftstiltak

Produksjon

  • Ved å få ny tørke og andre effektive miljø­ tiltak har Norgips hatt en reduksjon av CO2 pr. produsert M3 med ca. 30 prosent siden 2011.
  • 20 prosent av en produsert plate kommer fra resirkulert gips fra Holmestrand, New West.

Transport

  • Flyttet varetransport fra semitrailer til bane. Har redusert CO2 med ca. 4000 tonn, og fjernet 1300 lastebiler fra veien.
  • Flyttet råvarer fra semitrailer til båt. Har redusert CO2 med ca. 221 tonn, og fjernet 146 lastebiler fra veien.
  • Det jobbes aktivt for å flytte mer gods over på bane / båt.
  • Alle trucker er elektrifisert.

Plast

  • Årlig reduksjon på ca. 14 tonn plast, ved å gå ned på tykkelse og opp på kvalitet på strekkfilm.
Gipsavfall kan sendes til resirkulering

Gips kan resirkuleres i det uendelige.

Kuttet 1446 lastebiler

I dag inneholder nye gipsplater fra Norgips 20 prosent resirkulert gips fra Norsk Avfall sin gjenvinningsfabrikk i Holmestrand. Resten av råstoffet – industrigips fra Tyskland – er et avfallsprodukt fra kullproduksjon eom ellers ikke ville blitt utnyttet.

– Det at vi bruker 33 000 tonn resirkulert gips, gjør at vi slipper å importere mer industri- gips fra Tyskland. Da sparer vi både råvarer og transportvei, som igjen sparer miljøet for store CO2-utslipp, sier Sæterdal.

De siste årene har Norgips i tillegg satset på miljøvennlig transport av både råvarer og ferdige produkt.

Sammen med fem andre aktører har vi tatt et felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Ved å ta i bruk båt og togba- ne har vi kuttet 1446 lastebiler fra veien og redusert utslippene med 4221 tonn CO2 i året.

Vil bidra til fellesskapet

Norgips-sjefen er stolt over det til tider krevende arbeidet som er lagt ned for å sikre at bedriften bidrar til en mer bærekraftig industri.

– De tiltakene vi har gjennomført og kommer til å gjøre de neste årene, bidrar i stor grad til reduserte utslipp og en grønnere næring. Jeg håper dette også setter en tydelig agenda i bransjen, sier Herud.

Hun vil at Norgips skal bidra med kunnskap og kompetanse om hvilke produkter og løsninger som faktisk er mest bærekraftige, slik at arkitekter, entreprenører, håndverkere og private forbrukere i fremtiden er bedre i stand til å ta de gode beslutningene når det kommer til bygningskonstruksjoner.

Slik jeg ser det, har vi alle sammen et ønske om bærekraftige, komfortable og funksjonelle bygg. Og det er kun i fellesskap, ved å bevisstgjøre og dele kunnskap, at vi klarer å oppnå dette.

Norgips har lansert et system der platene festes med spikerpistol, og gipsplatene skjøtes uavhengig av stender. Dette reduserer svinn. Man kan også bruke avkappet til å skjøte platene, noe som igjen bidrar til å redusere avfallsmengden.