Tips til å bygge mer miljøvennlig

Dokumentasjon

Tips til å bygge mer miljøvennlig

Dokumentasjon

Vurder nøye hvilke oppvarmingskilde du skal bruke. Er det mulig å benytte vannbåren varme, eller en sentralt plassert effektiv vedovn.

Bruk en pustende og miljøvennlig maling som ikke forringer gipsens gode egenskaper.

Tenk på plassering og utforming av boligen og solens gang. Stue og bad mot sør, kjøkken og soverom mot nord. Store vinduer med solskjerming mot sør og mindre vinduer mot nord. Pass på at du ikke bygger i en kuldegrop.

Er det mulig å bygge et sted hvor man ikke er avhengig av bil?

Ikke bygg større enn du trenger.

Isolasjon, energiklasse: Ferdighus kommer da som Passivhus også? Det finnes for øvrig gode miljøvennlige isolasjonsmaterialer, men Norge er skikkelige bremser på dette.(Ved lav energiklasse (A/B) er kanskje valg av oppvarmingskilde ikke så viktig.)

Er det mulig å sette opp solfangere knyttet til evt vannbårent system? (Det er også mulig å koble til vedovn.)

Velg miljømerkede firmaer og produkter. (Svane, fyrtårn, ISO 14001).

Gips og bærekraft

Norgips er en av de ledende byggevareleverandørene i Norge, og vi har derfor et ansvar for å også være ledende innen det grønne skiftet i vår bransje.

På disse sidene finner du informasjon om konkrete tilltak for å endre oss og bransjen vår i retning av en bærekraftig fremtid.

Råmaterialet gipsProduksjonTransport og avfallDokumentasjon

Veggtabell og teknisk godkjenning

Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2.