Slik bygger du miljøvennlig

Slik bygger du miljøvennlig

 •  Vurder nøye hvilken oppvarmingskilde du skal bruke. Er det mulig å benytte vannbåren varme, eller en sentralt plassert effektiv vedovn.
 • Bruk en pustende og miljøvennlig maling som ikke forringer gipsens gode egenskaper.
 • Tenk på plassering og utforming av boligen og solens gang. Stue og bad mot sør, kjøkken og soverom mot nord. Store vinduer med solskjerming mot sør og mindre vinduer mot nord. Pass på at du ikke bygger i en kuldegrop.
 • Er det mulig å bygge et sted hvor man ikke er avhengig av bil?
 • Ikke bygg større enn du trenger.
 • Isolasjon, energiklasse: Ferdighus kommer da som Passivhus også? Det finnes for øvrig gode miljøvennlige isolasjonsmaterialer, men Norge er skikkelige bremser på dette.(Ved lav energiklasse (A/B) er kanskje valg av oppvarmingskilde ikke så viktig.)
 • Er det mulig å sette opp solfangere knyttet til evt vannbårent system? (Det er også mulig å koble til vedovn.)
 • Velg miljømerkede firmaer og produkter. (Svane, fyrtårn, ISO 14001).

Et historisk miljøvalg

Da amerikaneren Stephen Kelley patenterte den første moderne gipsplaten i 1908, tenkte han neppe på hvorvidt det han hadde laget var et miljøvennlig/bærekraftig produkt. På den tiden handlet boligbygging først og fremst om å beskytte seg fra en lunefull natur. Ingen så noen grunn til å tenke over at vårt aller viktigste hjem, faktisk er jorda selv.
Men siden den gang har ting endret seg. I takt med at vi mennesker er blitt flere, har vi i århundret som fulgte Kelleys oppfinnelse, også økt bruken av gasser og materialer som vi ikke alltid har kjent konsekvensene av. Det har gitt følger, og derfor er det viktigere nå enn noen gang å ta valg som man med hånda på hjertet kan si er for framtida.
Heldigvis er det også sånn at miljøvennlige materialer har det med å kjennetegnes av at de samtidig er høyst menneskevennlige. Gipsplater fra Norgips avgir ikke skadelige gasser eller partikler og er ikke farlige å jobbe med. Fordi platene har så god evne til å oppta og avgi varme og fuktighet, bidrar de til et levelig og godt inneklima.
Selv om Kelley i 1908 ikke visste om det da, skapte han med andre ord et produkt som på mer enn en måte er for framtiden.

GIPS OG BÆREKRAFT

I Norgips har vi mange baller i lufta når det kommer bærekraft. På disse sidene finner du informasjon om  konkrete tiltak for å endre oss og bransjen vår i retning av en mer bærekraftig fremtid.

 •  Vurder nøye hvilken oppvarmingskilde du skal bruke. Er det mulig å benytte vannbåren varme, eller en sentralt plassert effektiv vedovn.
 • Bruk en pustende og miljøvennlig maling som ikke forringer gipsens gode egenskaper.
 • Tenk på plassering og utforming av boligen og solens gang. Stue og bad mot sør, kjøkken og soverom mot nord. Store vinduer med solskjerming mot sør og mindre vinduer mot nord. Pass på at du ikke bygger i en kuldegrop.
 • Er det mulig å bygge et sted hvor man ikke er avhengig av bil?
 • Ikke bygg større enn du trenger.
 • Isolasjon, energiklasse: Ferdighus kommer da som Passivhus også? Det finnes for øvrig gode miljøvennlige isolasjonsmaterialer, men Norge er skikkelige bremser på dette.(Ved lav energiklasse (A/B) er kanskje valg av oppvarmingskilde ikke så viktig.)
 • Er det mulig å sette opp solfangere knyttet til evt vannbårent system? (Det er også mulig å koble til vedovn.)
 • Velg miljømerkede firmaer og produkter. (Svane, fyrtårn, ISO 14001).

GIPS OG BÆREKRAFT

I Norgips har vi mange baller i lufta når det kommer bærekraft. På disse sidene finner du informasjon om  konkrete tiltak for å endre oss og bransjen vår i retning av en mer bærekraftig fremtid.

RÅMATERIALET GIPSPRODUKSJONTRANSPORT OG AVFALLDOKUMENTASJON

Et historisk miljøvalg

Da amerikaneren Stephen Kelley patenterte den første moderne gipsplaten i 1908, tenkte han neppe på hvorvidt det han hadde laget var et miljøvennlig/bærekraftig produkt. På den tiden handlet boligbygging først og fremst om å beskytte seg fra en lunefull natur. Ingen så noen grunn til å tenke over at vårt aller viktigste hjem, faktisk er jorda selv.
Men siden den gang har ting endret seg. I takt med at vi mennesker er blitt flere, har vi i århundret som fulgte Kelleys oppfinnelse, også økt bruken av gasser og materialer som vi ikke alltid har kjent konsekvensene av. Det har gitt følger, og derfor er det viktigere nå enn noen gang å ta valg som man med hånda på hjertet kan si er for framtida.
Heldigvis er det også sånn at miljøvennlige materialer har det med å kjennetegnes av at de samtidig er høyst menneskevennlige. Gipsplater fra Norgips avgir ikke skadelige gasser eller partikler og er ikke farlige å jobbe med. Fordi platene har så god evne til å oppta og avgi varme og fuktighet, bidrar de til et levelig og godt inneklima.
Selv om Kelley i 1908 ikke visste om det da, skapte han med andre ord et produkt som på mer enn en måte er for framtiden.

Lettbyggesystemer fra Norgips er en miljøvennlig måte å bygge på. På norgips.no kan du lese om dokumentasjon på gips og miljø og få EPDer på våre produkter. Her finner du også informasjon om ulike miljøsertifiseringer.