Næringsbygg

Hvilke krav og aspekter er viktige å ta hensyn til når man skal konstruere gode rom i næringsbygg – både ved endring av eksisterende bygg og nybygg? Våre produkter er utviklet med tanke på effektiv montering og logistikk, men også med tanke på å skape gode rom for menneskene som skal bruke rommene i årene som kommer.

Næringsbygg

Hvilke krav og aspekter er viktige å ta hensyn til når man skal konstruere gode rom i næringsbygg – både ved endring av eksisterende bygg og nybygg? Våre produkter er utviklet med tanke på effektiv montering og logistikk, men også med tanke på å skape gode rom for menneskene som skal bruke rommene i årene som kommer.

Nail It-systemet

Det er nå mulig å bygge innervegger både raskere og enklere ved hjelp av Nail It-systemet. Med dette systemet bygger du vegger med spikerpistol. Noe som er mye raskere enn å skru. Systemet egner seg både ved nybygg eller endringer av eksisterende bygg. I kombinasjon med den stadig mer populære gipsplaten Ultra Board gir systemet mer robuste vegger – som også er skruefaste!

Montasje med spikerpistol og skjøting av gipsplater uavhengig av stender reduserer også avfallsmengden betraktelig, siden det blir mindre kapp – og det kappet man faktisk får, brukes til å skjøte platene i horisontale skjøter. I mange tilfeller kan man klare seg med ett i stedet for to lag gips = enda mer tid spart! Les mer om Nail It-systemet her.

Montering av stål med spikerpistol

Nail It-systemet gir bedre ergonomi for den som utfører jobben, redusert miljøpåvirkning og økt lønnsomhet.

Finn Nail It-systemkomponenterhos forhandler:

Finn stålstender Nail It-systemkomponenter hos forhandler:

Alternativt: Bestill der du kjøper Norgips-produkter.

Flex himlingssystem Det nedhengte taksystemet benyttes der hvor man ønsker et lydisolerende og brannsikkert tak.

Flex himlingssystem

Det nedhengte taksystemet benyttes der hvor man ønsker et pent, brannsikkert og, ikke minst, lyddempende tak. Og det er særlig lydegenskapene som er esset i ermet for Flex-systemet: I lokaler hvor det skal jobbes effektivt – gjerne i små eller store grupper – i time etter time, er det veldig viktig med en behagelig romakustikk.

Himlingsplatene finnes i en mengde mønstre og festemetoder. Systemet kan enkelt monteres på konstruksjoner av tre eller betong. Med få komponenter av galvanisert stål, bygges et stabilt og rett underlag, hvor de perforerte gipsplatene enkelt og raskt kan skrus fast.

Finn Flex himlingssystem
hos forhandler:

Finn Flex himlingssystem hos forhandler:

Alternativt: Bestill der du kjøper Norgips-produkter.

Stålstenderen dB+

Vår mest populære stålstender heter dB+. Det er på grunn av dens gode lydegenskaper. En rekke små perforeringer i stenderen sørger for at stenderen ikke blir en “lydbro” gjennom veggen. Stålstendere blir ikke påvirket av fukt og temperatur, noe som gjør at man unngår sprekkdannelser i ettertid. En veggkonstruksjon med stålstendere gir altså en vegg for fremtiden – for gode rom.

Men det er også en rekke fordeler før veggen er ferdig som er verdt å trekke frem: Stålstendere er enkle å kappe, de klippes over uten søl. Stenderne har ferdige hull for gjennomføring av vann og elektrisitet – dermed slipper man å borre hull for dette. Når det kommer til transport er det også et par ess i ermet: Stenderne er vesentlig lettere enn trestendere, og – siden stenderne legges inni hverandre under transport – opptar de lite plass på lasset.

Finn stålstender dB+hos forhandler:

Finn stålstender dB+ hos forhandler:

Alternativt: Bestill der du kjøper Norgips-produkter.

Gå til romtype

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Næringbygg ikon

Sandnes næringsbygg

Når Sandnes næringsbygg skulle pusses opp var de opptatt av det skulle være god akustikk i hele bygget. Byggherren, Lars Berland, er en fyr som aldri ser begrensinger på noe som helst. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Næringbygg ikon

Sandnes næringsbygg

Når Sandnes næringsbygg skulle pusses opp var de opptatt av det skulle være god akustikk i hele bygget. Byggherren, Lars Berland, er en fyr som aldri ser begrensinger på noe som helst. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Veggtabell og teknisk godkjenning

Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2.