Skole og barnehage

Skolebygget bringer mennesker sammen. Først og fremst for å lære, men rommene som fyller disse byggene har likevel vidt forskjellige bruksområder. Ta en nærmere titt på de ulike rommene for å se hvilke produkter som får disse rommene til å fungere optimalt til sitt bruksområde.

Skole og barnehage

Skolebygget bringer mennesker sammen. Først og fremst for å lære, men rommene som fyller disse byggene har likevel vidt forskjellige bruksområder. Ta en nærmere titt på de ulike rommene for å se hvilke produkter som får disse rommene til å fungere optimalt til sitt bruksområde.

Et godt miljø å være og lære i

Det har blitt forsket mye på hvordan vi mennesker lærer best mulig. Den økte kunnskapen har gitt oss bygninger som tilrettelegger for fysisk aktivitet, og som gir en mer fleksibel hverdag for ansatte og barn. Fagene integreres i hverandre og den tradisjonelle inndelingen med klasser, klassetrinn og lærere utfordres. Den økte kunnskapen om læring må tas hensyn til i byggingen av nye skoler. En skole- eller barnehagebygning er ikke det den engang var – nå for tiden bygges de i all slags former og farger, og ofte er det ikke så lett å identifisere dem som nettopp skoler og barnehager.

Norgips har flere produkter med spesialegenskaper som egner seg for de ulike rommene vi finner i barnehager og på skoler:

I et skolebygg er det mange ulike rom.

La oss hjelpe deg å finne rett produkt

Bruksområdene til gipsplater har blitt mye større de siste årene med for eksempel skruefaste, lyddempende eller ekstra vannbestandige plater.

Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg. Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg for en prat.

Gå til skolerom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Utfordringer for skolebygg

Barn, unge og voksne skal tilbringe mye tid i disse byggene. Her samles mange mennesker på små arealer. Det skal leses, øves, lyttes og trenes. Øvelser som krever konsentrasjon og ro. Det er selvfølgelig viktig at rommene fungerer optimalt når det kommer til akustikk, lys og lyd- og brannkrav – og i tillegg må det være rom som skal romme mange forskjellige mennesker med ulike behov og utfordringer.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Veggtabell og teknisk godkjenning

Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2.