Røntgenrom
Røntgenrom

Røntgenrom

Mennesker må beskyttes mot stråling. Heldigvis finnes det et alternativ til tunge og lite miljøvennlige blyplater.

Røntgenrom

Mennesker må beskyttes mot stråling. Heldigvis finnes det et alternativ til tunge og lite miljøvennlige blyplater.

Blyfri røntgenavskjerming

Tradisjonelt har bly vært brukt til beskyttelse mot røntgenstråler i lege-/tannlegepraksiser og sykehus. Norgips Safeboard er et bly-fritt alternativ til røntgenbeskyttelse. Platen har lav vekt i forhold til blyplater og har gode brann- og lydegenskaper.

Reglene for gjennomføring av strålebeskyttelse i bygg fremgår av Helsedirektoratets forskrifter vedrørende bruk av røntgenanlegg. Reglene kan leses på lovdata.no.

Røntgenrom krever avskjerming av stråler til tilstøtende rom.

Safeboard er en økonomisk plate som gir effektiv strålevern uten bruk av bly.

Et mer miljøvennlig alternativ

Norgips Safeboard er en gipsplate som er utformet for å beskytte mot stråling i medisinske miljøer som inneholder røntgenutstyr. Safeboard er konstruert, i motsetning til sin forgjengere, med 60 % bariumsulfat i stedet for bly.

Bariumsulfat er salt bestående av barium og svovelsyre som er naturlig og ufarlig stoffer som stopper røntgenstråling 100 %, noe som gjør Safeboard til et godt alternativ for blyplater.

Til Safeboard hører en spesielt utviklet sparkelmasse som har samme strålebeskyttelse som platen. Denne sparkelmassen må brukes på alle skjøter og gjennomføringer på alle platelagene.

Røntgenrom veggen (BIM-modell)

Norgips Safeboard bearbeides på samme måte som vanlige gipsplater. Antall lag Safeboardplater er avhengig av kravet for blyekvivalens. Ved montering av Safeboard er det svært viktig å sikre at strålebeskyttelsen fungerer 100 %. Alle ledd og tilkoblinger skal derfor sparkles med Safeboardsparkel.

Til veggenes ytterste lag anbefales vanlige gipsplater, Norgips StandardUltra Board eller Norgips Hard avhengig på styrkekrav. Dette ytterste laget skal overflatebehandles i henhold til Norgips generelle anvisninger.

Se her for mer informasjon om Safeboard, eller se vår Safeboard-brosjyre.

Last ned BIM-modell

La oss hjelpe deg å finne rett produkt

Bruksområdene til gipsplater har blitt mye større de siste årene med for eksempel skruefaste, lyddempende eller ekstra vannbestandige plater.

Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg. Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg for en prat.

Gå til sykehusrom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Sykehus ikon

Øygården Medisinske Senter

Norgips har bidratt i moderniseringen og utsmykket alle korridorer, venterom, spiserom og rom generelt der akustikk blir en av utfordringene.

Sykehus ikon

Øygården Medisinske Senter

Norgips har bidratt i moderniseringen og utsmykket alle korridorer, venterom, spiserom og rom generelt der akustikk blir en av utfordringene.