Intensivrom
Intensivrom

Intensivrom

Dette rommet er for pasienter som er hardt skadd eller nyopererte med alvorlige komplikasjoner. Pasientene har ofte behov for kontinuerlig overvåkning før de kan bli overflyttet til en sengepost. Rommet er preget av omfattende bruk av avansert medisinsk teknisk utstyr. Vi har satt sammen en materialguide med våre anbefalte gipsplater til intensivrommene.

Intensivrom

Dette rommet er for pasienter som er hardt skadd eller nyopererte med alvorlige komplikasjoner. Pasientene har ofte behov for kontinuerlig overvåkning før de kan bli overflyttet til en sengepost. Rommet er preget av omfattende bruk av avansert medisinsk teknisk utstyr.

Kritisk, men stille

På intensivrom ligger de pasientene som er for syke til å opprettholde livsfunksjoner på egenhånd. Her behandles akutt, kritisk syke pasienter, intensiven er derfor preget av omfattende bruk av avansert medisinskteknisk utstyr. Slike rom har ofte krav om beskyttelse fra stråling fra bildediagnostisk utstyr.

Det kan i perioder være høy aktivitet rundt pasienten, med mange lyder og alarmer fra maskiner og utstyr, men mesteparten av tiden er det stillheten som preger intensivrommet, siden pasientene her ligger i ulik grad av koma. Rommet krever vegger som er enkle å holde rene og er strålebeskyttende. Les mer om Safeboard.

Intensivrom har ofte krav om beskyttelse fra stråling fra bildediagnostisk utstyr.

På et nyfødt intensivrom er det høye lydkrav siden babyer er sensitive for lyder som en dør som smeller eller noen snakker høyt.

Nyfødt intensivrom

På et nyfødt intensivrom er det strenge krav til renhold og smittevern. Foreldre må kunne bo på avdelingen, siden babyene skal ha kontakt med sine foreldre 24 timer i døgnet. Det hender ofte at folk bor der i flere måneder. Derfor har man i de senere årene startet å tenke på disse avdelingene på en ny måte. Det gjør at avdelinger bygges om og nye avdelinger bygges på ny måte. Avdelingen skal være hyggelig, gjerne ganske hjemmekoselig og samtidig oppfylle høye byggtekniske krav.

Intensivrom vegg (BIM-modell)

Safeboard bearbeides på samme måte som vanlige gipsplater. Antall lag Safeboardplater er avhengig av kravet for blyekvivalens. Ved montering av Safeboard er det svært viktig å sikre at strålebeskyttelsen fungerer 100 %. Alle ledd og tilkoblinger skal derfor sparkles med Safeboardsparkel.

Til veggenes ytterste lag anbefales vanlige gipsplater, Norgips Standard, Ultra Board eller Norgips Hard avhengig på styrkekrav. Silentboard kan brukes om det er høye lydkrav til rommet. Dette ytterste laget skal overflatebehandles i henhold til Norgips generelle anvisninger.

Se her for mer informasjon om Safeboard og Silentboard.

Last ned BIM-modell

La oss hjelpe deg å finne rett produkt

Bruksområdene til gipsplater har blitt mye større de siste årene med for eksempel skruefaste, lyddempende eller ekstra vannbestandige plater.

Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg. Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg for en prat.

Gå til sykehusrom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Sykehus ikon

Øygården Medisinske Senter

Norgips har bidratt i moderniseringen og utsmykket alle korridorer, venterom, spiserom og rom generelt der akustikk blir en av utfordringene.

Sykehus ikon

Øygården Medisinske Senter

Norgips har bidratt i moderniseringen og utsmykket alle korridorer, venterom, spiserom og rom generelt der akustikk blir en av utfordringene.