Norgips personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Norgips samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger samt om dine rettigheter.

Norgips, org. no. 986 034 757, Torgeir Vraas Plass 4, NO 3044 Drammen, er ansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Vi vil fra tid til annen gjøre endringer i vår personvernerklæring, for eksempel dersom regler eller praksis endres eller dersom vi behandler personopplysninger på en ny eller annerledes måte. En oppdatert versjon av vår personvernerklæring vil til enhver tid være publisert her, på våre hjemmesider.

Personvernerklæringen er sist oppdatert 10.07.23.

Oversikt over innholdet i erklæringen:

 1. Når og hvorfor samler Norgips inn personopplysninger
 2. Hva registreres når du kontakter oss og hvordan behandler vi dine opplysninger?
 3. Dine rettigheter
 4. Rettslig grunnlag
 5. Hvem får tilgang til opplysningene?
 6. Databehandlere og overføring til tredjeland
 7. Klager

1. Når og hvorfor samler Norgips inn personopplysninger

Vi kan hente inn og behandle følgende typer personlige data:

– Personlige data som du oppgir overfor oss: Dette er informasjon om deg selv som du gir oss frivillig ved å taste inn informasjon via:

 • En av våre nettsteder (no, romforlivet.no)
 • Plattformer på sosiale medier
 • Korrespondanse med oss via telefon, e-post eller på annen måte
 • Via printede brosjyrer/flyere ol. hvor du fyller inn personopplysninger
 • Når du velger å opprette konto på våre tekniske tjenester som f.eks. veggvelgeren (veggvelgeren.norgips.no)

2. Hva registreres når du kontakter oss og hvordan behandler vi dine opplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi benytter personopplysninger:

 • Med det formålet å administrere våre kundeforhold og potensielle kundeforhold konkret når vi behandler dine ordre, når vi svarer på henvendelser fra deg eller når vi jevnlig sender deg nyheter og informasjon ang. våre produkter, våre merker eller våre initiativ som vil kunne vekke din interesse
 • Vi lagrer epost ved registrering av konto på veggvelger.norgips.no og anvender denne til å gi deg relevant informasjon om våre produkter og nyheter.
 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse og mobilnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg eller som følge av at du har et forhold til Norgips.
 • Kontaktinformasjonen din benyttes til kundematch mot databaser i sosiale medier og de store mediehusene. Formålet med dette er å sørge for relevant kommunikasjon i alle kanaler
 • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer for å inngå avtale, og utover dette skjer behandling på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Dine personopplysninger slettes eller anonymiseres når det ikke lenger er grunnlag for å behandle dem. Normalt etter tre år uten ytterligere aktivitet eller samtykke. For spørsmål om sletting og anonymisering, kontakt Norgips på e-post [email protected].

3. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til [email protected]. Du vil normalt får svar i løpet av 1-3 arbeidsdager, men senest innen 30 dager.

INNSYN, RETTING OG SLETTING AV EGNE PERSONOPPLYSNINGER
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

Ved utøvelse av dine rettigheter kan det tenkes vi ber deg bekrefte identiteten din eller ber deg gi ytterligere informasjon. Dette for at vi skal være sikre på at vi ikke gir innsyn i personopplysninger til andre enn personen selv.

4. Hva registreres når du bruker nettsidene vår?

I likhet med mange andres nettsteder, bruker også vi informasjonskapsler på våre nettsteder (norgips.no og romforlivet.no) for å få en generell oversikt over antallet besøk og vanene blant dem som besøker våre nettsteder.

“Informasjonskapsler” er små biter av informasjon som sendes til din enhet og som lagres på din enhets harddisk for å kunne gjøre det mulig for våre nettsider å oppdage det når du besøker oss.

Les mer om bruk av cookies her

5. Rettslig grunnlag

Norgips vil ikke behandle personopplysninger med mindre vi har grunnlag for dette i loven.

Behandlingen vil ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art.6 nr. 1b) der denne er nødvendig for å oppfylle våre avtaler, eller for å gjennomføre tiltak på våre kunders anmodning før slike avtaler inngås. Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1f) (interesseavveining).

Norgips vil ikke behandle personopplysninger om den registrerte utover det som anses som nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor. Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke til behandlingen av personopplysninger, og vil i så fall ha grunnlag for behandlingen i personvernforordningens art. 6 nr. 1a).

6. Hvem får tilgang til opplysningene?

Tilgangen til personopplysninger om de registrerte, er i Norgips begrenset til de personer i organisasjonen som har behov for slik tilgang. Tilgangen er også begrenset til de formål som er nevnt under punkt 4 ovenfor. Opplysningene kan også videreføres til tredjeparter som utfører tjenester på vegne av Norgips, hvor de vil bli oppbevart inntil oppdraget er utført.
Norgips vil ikke videreselge eller gi bort personopplysninger til eksterne samarbeidsparter, i Norge eller i utlandet.

7. Databehandlere og overføring til tredjeland

Vi bruker databehandlere for noen deler av vår databehandling som regnskapsførsel, CRM-system, Microsoft Office 365 inkludert skylagring, samt epostutsendelsestjeneste. Vår bruk av databehandlere har grunnlag i databehandleravtaler med disse. CRM-data lagres i Norge og epostutsendelsestjenesten behandler innenfor EU.

Vi behandler data innenfor EU/EØS-området, med følgende unntak:

Vi bruker Sharefile.com til overføring av større filer. Sharfile.com er en del av Citrix Systems, Inc. Rettslig grunnlag for overføring til tredjeland er Citrix’ sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield avtalen.

Vår bruk av Microsoft 365 innebære at data kan behandles i USA. Rettslig grunnlag er Microsofts sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield avtalen.

8. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med informasjonen vi har gitt i vår personvernerklæring, eller dersom du mener vi bryter med regler for behandling av personopplysninger ber vi deg i første omgang kontakte oss på [email protected]. Du har også anledning til å klage til Datatilsynet. Tilsynets kontaktinformasjon finner du på www.datatilsynet.no.