Klasse- og undervisningsrom

Til tross for store reformer innen skolebygg har klasserommet fått bestå. Vi har alle brukt mye tid i klasserom, og når vi tenker etter, så kjenner vi godt til hvilke krav man bør sette for et godt klasserom.

Klasse- og undervisningsrom

Til tross for store reformer innen skolebygg har klasserommet fått bestå. Vi har alle brukt mye tid i klasserom, og når vi tenker etter, så kjenner vi godt til hvilke krav man bør sette for et godt klasserom.

Et rom for læring

- og konsentrasjon

Minstenormen for klasserom er kun 2 kvm per elev (i klasserom som har tilleggsarealer i umiddelbar nærhet). Det betyr at det kan være ganske folksomt her, og gode lydegenskaper er selvfølgelig essensielt. Både elevene på første rad og siste rad skal få med seg hva som blir sagt av underviser.

I undervisningslokaler er det viktig med riktig tilpasning av lydabsorberende materiale. Bak foreleser bør det for eksempel være en hard flate som bidrar til å kaste lyd framover mot tilhørere, det kan være en tavle av metall eller lignende, mens veggen bak elevene bør idéelt sett være sterkt lydabsorberende for å hindre forstyrrende refleksjoner. Dette kan gjøres med lydabsorberende plater som Adit, men siden veggene i dette rommet brukes ganske flittig, så det gjerne i taket den bygningsmessige lyddempingen skjer. Et godt valg for taket i klasserommet er Flex himligssystem i kombinasjon med perforerte gipsplater.

Gode materialvalg bidrar til bedre konsentrasjon

Støy fra elever og during fra ventilasjon kan bli frustrerende for små og store som syns det er vanskelig å ikke la seg distrahere av andre ting.

Bøker og annet læringsmateriell som blir oppbevart og utstilt på veggene, er både praktisk og visuelt inspirerende.

Kunst og andre ting på veggene

På veggene i et klasserom finner man sjeldent en ledig plass, det skal monteres utstyr, tavler, hyller og skjermer – og samtidig bør veggene tåle en trøkk. Den skruefaste og robuste gipsplaten Ultra Board, er et godt – man kunne nesten si selvsagt – valg for klasseromvseggen.

Brukt sammen med stålstendere, skinner og sparkel fra Norgips gir Ultra Board den tøffeste og mest robuste veggkonstruksjon med klassifisert brann- og lydkrav. Platen kan brukes som underlagsplate bak andre bygningsplater fra Norgips, eller som en stabil, sikker og holdbar 1-lags konstruksjon. Verdt å nevne er at Ultra Board kuttes og sparkles på samme måte som standard gipsplater.

Auditorium

I et auditorium sitter elevene høyere i rommet jo lenger bak i rommet de er plassert. Dette for å kunne se og følge med på en underviser. God akustikk er ekstra viktig her.

Akustikkplaten Rold 12 har en tredimensjonal oveflate som består av en perforert plate med 12 pålimte gipsstrimler. Lydabsorpsjon, brannklassifisering og luftkvalitet er sikret på høyeste nivå. Rold 12 festes i standard T24-bæresystem.

Som standard leveres Rold 12 med en hvit grunnfarge og stripefinish i hvit eiketrykk, men det finnes et stort spekter av farger og designkombinasjoner.

Rold 12 er laget av 100 % resirkulert gips – et trygt og naturlig materiale som gir en god luft.

Klasserom veggen (BIM-modell)

Med ett lag Norgips Standard og ett lag med Ultra Board ytterst gir en robust og skruefast vegg med meget gode brann- og lydegenskaper.

Vi anbefaler to lag Ultra Board der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultra Board i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo!

Se her for mer informasjon om Ultra board, eller se vår Ultra Board-brosjyre.

BIM-modell

La oss planlegge ditt neste prosjekt sammen!

Har du et prosjekt du vil diskutere med oss? Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg.

Gå til skolerom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.