Kontor

Arbeidstilsynet stiller en rekke krav til kontorarbeidsplasser. Hvis vi starter med størrelsen, så skal hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst 6 kvm. Dette gjelder både enkeltkontor, felleskontor og åpne kontorlandskap. Arealer for atkomst og fellesfunksjoner kommer i tillegg.

Kontor

Arbeidstilsynet stiller en rekke krav til kontorarbeidsplasser. Hvis vi starter med størrelsen, så skal hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst 6 kvm. Dette gjelder både enkeltkontor, felleskontor og åpne kontorlandskap. Arealer for atkomst og fellesfunksjoner kommer i tillegg.

Veggtabell

I kontorer som rommer mennesker som gjør konsentrasjonskrevende arbeid er høyeste tillatte desibel 55. Kontorene skal være dimensjonert, utformet og tilpasset de type arbeidsoppgaver som skal utføres.

I Norgips sin veggtabell er det en oversikt over hva slags lydkrav de ulike platene oppnår i ulike veggkonstruksjoner – det er også listet opp hvordan ulike vegghøyder påvirker lydegenskapene.

Skal du bygge kontor eller andre rom som har spesielle lydkrav? Les mer om lyd og lydteori her.

Lyden av stillhet

Ved åpne kontorløsninger er hovedregelen at det må finnes tilstrekkelig med stillerom og møterom. Disse rommene erstatter cellekontor og gir mulighet for uforstyrrede samtaler, arbeid og møter som ofte kan bli en utfordring i kontorlandskap.

Ved spesielt høye lydkrav er Norgips Silentboard en plate som, i forhold til tradisjonelle gipsplatevegger, gir en lydreduksjon som er opptil 10 dB bedre. Med høy densitet utmerker platen seg i det lavfrekvente området mellom 50-100 Hz og reduserer altså tunge basslyder. Silentboard har en “klangdød” effekt som gjør den svært godt egnet i lokaler som skal legge til rette for konsentrasjonskrevende arbeid.

Ett lag gips er nok

En stadig mer vanlig løsning er å løse arealutfordringer og spare kostnader med sambruk. Da brukes plassene av arbeidstakere til ulike tidspunkt. Arbeidsmiljøloven stiller også krav om at hver enkelt arbeidsplass skal innredes og utformes slik at arbeidstakerne unngår uheldige fysiske og psykiske belastninger.

Norgips Ultra Board er ofte det smarte valget for vegger i et kontorlokale. Platen har så gode lyd- og brannegenskaper at man kan klare seg med ett lag gips, i stedet for to. Det gjør at man sparer mye tid på monteringen, men også når det gjelder transport og logistikk. Sjekk ut Nail It-Systemet – en nyhet for rask og enkel montasje av innervegger.

Ultra Board er ofte det smarte valget når du ønsker å montere ting rett på veggen.

Klasserom veggen (BIM-modell)

Med ett lag Norgips Standard og ett lag med Ultra Board ytterst gir en robust og skruefast vegg med meget gode brann- og lydegenskaper.

Vi anbefaler to lag Ultra Board der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultra Board i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo!

Se her for mer informasjon om Ultra board, eller se vår Ultra Board-brosjyre.

BIM-modell

Gå til romtype

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Næringbygg ikon

Sandnes næringsbygg

Når Sandnes næringsbygg skulle pusses opp var de opptatt av det skulle være god akustikk i hele bygget. Byggherren, Lars Berland, er en fyr som aldri ser begrensinger på noe som helst. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Næringbygg ikon

Sandnes næringsbygg

Når Sandnes næringsbygg skulle pusses opp var de opptatt av det skulle være god akustikk i hele bygget. Byggherren, Lars Berland, er en fyr som aldri ser begrensinger på noe som helst. Les mer om prosjektet på norgips.no.