Bilde av biogass lastebiler fra Norgips
Bilde av biogass lastebiler fra Norgips

Veien til mer miljøvennlige transportløsninger.

Det har skjedd mye i Norgips de siste årene når det kommer til miljø og transport. Et samarbeid med DSV, Gassum, Norgips og Maxbo har drastisk redusert vårt CO2-utslipp. Tog, båt og biogassbiler har erstattet semitrailere, og digitale verktøy bidrar til effektivitet.

Veien til mer miljøvennlige transportløsninger.

Det har skjedd mye i Norgips de siste årene når det kommer til miljø og transport. Et samarbeid med DSV, Gassum, Norgips og Maxbo har drastisk redusert vårt CO2-utslipp. Tog, båt og biogassbiler har erstattet semitrailere, og digitale verktøy bidrar til effektivitet.

Bygg- og anleggssektoren står i dag for store klimagassutslipp, fra både maskiner og produksjon. Som en av de ledende byggevareleverandørene i Norge, ønsker vi i Norgips å gå foran som et godt eksempel. Derfor har vi i over ti år arbeidet hardt for å redusere vårt klimaavtrykk, og vi fortsetter å jobbe målrettet med dette målet.

– Bærekraft står høyt på vår agenda. Ikke bare er det viktig for miljøet, det er også viktig for kundene våre og for oss som bedrift. Vi ser flere fordeler ved å ha fokus på bærekraft – blant annet gir det oss økt effektivitet, sier Joachim Olsen, som er ansvarlig for transport i Norgips.

Årlig reduksjon i CO2-utslipp i tonn:

250


Fra diesel til biogass: 250 tonn CO2 spart i året. 2500 lass er flyttet fra diesel til biogass.

1000


Fra vei til tog: 1000 tonn CO2 spart i året og 800 lass er flyttet fra vei til tog.

250


Fra vei til hav: 250 tonn CO2 spart i året

Grep 1:

Flyttet deler av transporten fra vei til bane

De siste årene har vi gjort flere viktige grep, som har ført til drastisk reduksjon i CO2­utslippet. Det mest utslagsgivende har vært omleggingen av transport, hvor bruken av semitrailere er redusert og bruken av tog er økt.

I første omgang har vi fokusert på å legge om transporten her i Norge, noe som har vært en stor suksess.

Dette grepet alene kutter CO2 -utslippet vårt med 1000 tonn CO2 årlig og fjerner 800 lastebiler fra norske veier.

– I tillegg til å redusere utslippene våre betydelig, gir det oss flere andre fordeler. Transport via Drammen havn gir oss fleksibilitet med hensyn til togavganger, siden avstanden fra fabrikken er kort. Transport via bane er også mer effektivt, noe som gjør at vi i flere tilfeller kan levere raskere enn før, forklarer transportsjefen og legger til:

– Dette er bare begynnelsen. Vi startet denne omleggingen sommeren 2020, og har sakte men sikkert økt bruken av tog. I årene fremover vil vi fortsette å jobbe med å øke togtransporten ytterligere.

Felles løft for miljøet

Fem store aktører, med Norgips i spissen, gjorde i 2021 et stort felles løft for mer bærekraftig transport via Drammen havn.

Les mer om samarbeidet her
Losseutstyr i Drammens Havn_web

Grep 2:

Flyttet import fra vei til havn

I tillegg til å fjerne et stort antall semitrailere fra norske veier, har vi lagt om transporten av importerte råvarer fra utlandet.

– I stedet for å frakte kartong fra Tyskland via vei, har vi inngått et samarbeid med Greencarrier om å frakte disse råvarene med båt direkte til Drammen havn. Det innebærer 186 færre trailerturer fra Tyskland til Drammen i året, sier Olsen. Dette grepet gir en miljøbesparelse på 250 tonn CO2 i året.


Grep 3:

Nye verktøy for planlegging og måling

Et tredje tiltak som har vært viktig for oss, er implementeringen av digitale verktøy og transportplanleggingssystemer til planlegging og analyse.

– Et viktig verktøy i arbeidet for å gjøre transporten vår grønnere, har vært innføringen av et system som heter Kinver. Det hjelper oss med å analysere grepene vi tar og jobben vi gjør, slik at vi vet at vi tar de riktige valgene.

Et annet hjelpemiddel som har gitt grønne ringvirkninger, er et verktøy som lar oss planlegge transporten mer effektivt, forklarer transportsjefen.

Dette grepet har resultert i økt tonnasje, eller laste­ kapasitet, per bil på hele 3,5 prosent.


Grep 4:

Erstattet 15 dieselbiler

Siden januar 2023 har vi hatt fem biogass biler i drift. Ca. 25% av leveransene fra Norgips blir levert med de nye biogass bilene og erstatter i snitt 15 dieselbiler. Vi kjører ca. 25 000 km per måned med biogass, dette reduserer utslippet i snitt med 20 tonn CO2 per måned. Det gir en årlig besparelse på 250 tonn CO2 i året.

Hva blir det neste grønne grepet?

Selv om vi allerede er kommet langt i arbeidet som grønt for­bilde i bransjen, er jobben på langt nær over. Norgips arbeider allerede med å innføre flere nye tiltak.

Siden biogass produseres fra organisk restmateriale som allerede er en del av kretsløpet, vil det ikke tilføres ny CO2 ved bruk av en biogass­bil – i motsetning til hva som er tilfellet ved bruk av fossilt drivstoff.

Vi vil også i 2024 fortsette å øke andelen av tog og biogass, med hovedfokus på å tilby bærekraftig leveranser også inn til Sverige.

Norgips lastebiler på Biogass

Supply Chain Director, Bjørn C. Ottersen og Transport Manager, Joachim Olsen avbildet foran våre nye biogassbiler.

Dette jobber vi også med

Den Sirkulære Gipsfabrikken

Sirkulært samarbeid

Norgips samarbeider med Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling – som sammen eier Den Sirkulære Gipsfabrikken i Holmestrand. Vår samarbeidspartner har gått fra å være en avfallsleverandør til å være en råvareleverandør!

Les om samarbeidet her

Slik kan du få ned CO2-utslippet

De skjerpede kravene i Byggteknisk forskrift (TEK) og BREEAM (byggalliansen.no) har markert en betydelig økning i fokus på reduksjon av klimagassutslipp innenfor byggenæringen.

Les mer her
Standar ECO produktbilde

Slik kan du få ned CO2-utslippet

De skjerpede kravene i Byggteknisk forskrift (TEK) og BREEAM (byggalliansen.no) har markert en betydelig økning i fokus på reduksjon av klimagassutslipp innenfor byggenæringen.

Les mer her
Standar ECO produktbilde