Felles løft for miljøet

Fem store aktører, med Norgips i spissen, gjorde i 2021 et stort felles løft for mer bærekraftig transport via Drammen havn.

Felles løft for miljøet

Fem store aktører, med Norgips i spissen, gjorde i 2021 et stort felles løft for mer bærekraftig transport via Drammen havn.

Stor endring

Tidligere har vi i Norgips fraktet papir til gipsplatene med tog fra Tyskland til Malmø og videre med lastebil til fabrikken i Drammen, men i 2021 valgte vi, i samarbeid med logistikkselskapet Greencarrier, å gjøre en stor endring. Fra nå av fraktes containerne sjøveien direkte til Drammen havn. Greencarrier har i tillegg sørget for tilgang til lokaler på Holmen der papiret, med et årlig volum på 3900 tonn, kan mellomlagres inntil det skal benyttes på fabrikken.

Også ferdige produkter, gipsplater og stålprofiler, fraktes nå den korte veien inn til havna på Holmen, hvor semihengerne med produkter losses til tog for videre transport. Dette skjer takket være et unikt og felles miljøsamarbeid mellom transportaktørene Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn.

Bilde fra Drammen Havn

Nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk, sørger for å få semihengerne over på togene.

Fra venstre: Havnedirektør ved Drammen havn; Einar Olsen, administrerende direktør i Norgips; Hilde Kristin Herud, branch manager hos Greencarrier; Terje Alm, administrerende direktør i DSV Road AS i Norge; Rune Berg Stiansen og salgs- og markedsdirektør i Cargo- Net; Knut Brunstad.

Vil være fremtidens løsning

Greencarrier har investert i nytt utstyr slik at de nå kan løfte semihengerne fra bilene til DSV Roads og direkte over på jernbanevognene til CargoNet på Holmen, før de går på bane videre ut i landet.

– Gjennom å benytte oss av sjø og bane via Drammen havn i stedet for vei, oppnår vi en dobbel miljøeffekt. Ved å mellomlagre råvarene her på Holmen sparer vi mye plass ute ved fabrikken, sier administrerende direktør i Norgips, Hilde Kristin Herud.

– Vi begynte med dette allerede i 2020 da mellom 300 og 400 trailerne gikk innover til Alnabru og ble lastet over på tog derfra, men nå har altså Greencarrier, CargoNet og DVS Road lagt til rette for samme løsning her i Drammen. Det gjør at vi tredobler denne transport formen. Nå kommer vi årlig til å sende hele 1300 semihengere på jernbane fra Holmen. Dette sparer miljøet for 4000 tonn CO₂ i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på de allerede sterkt trafikkerte veiene gjennom Drammen og Oslo-området, sier Norgips-direktør Herud.

Reduserer utslippmed 221 tonn CO2

Innkjøpsansvarlig ved Norgips, Jan Sæterdal, opplyser at den nye frakten av råvarer mellom Tyskland og Drammen havn resultater i 186 færre trailerturer med Norgips-papir.

– Dermed får vi en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO2 i året, bare på grunn av shortsea-avtalen med Greencarrier. Vi er veldig godt fornøyde med at Greencarrier, DSV Road, CargoNet og Drammen havn har lagt til rette for at vi kan gjennomføre en langt mer miljøvennlig transport av våre råvarer og ferdige produkt, sier Sæterdal.

Dette har endringenei transport resultert i:

  • 1300 semihengere på jernbane fra Holmen sparer miljøet for 4000 tonn CO2 i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på norske veier.
  • 186 færre trailerturer gir en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO2 i året.

I Norgips frakter vi nå papir fra Tyskland direkte til Drammen havn via sjøveien.

En vinn-vinn-situasjon

Branch manager hos Greencarrier, Terje Alm, bekrefter at det er lagt ned mye tid og penger i den nye løsningen. Selskapet, som har 800 ansatte totalt, derav 200 i Norge, er en betydelig transportør og speditør både nasjonalt og internasjonalt, med bruk av både skip, fly, biler og jernbane.

– Vi har investert over en million kroner i utstyr for å få dette på plass her i Drammen. Det er blant annet investert i nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk som sørger for å få semihengerne over på togene, forteller Alm. Han er overbevist om at flere vareleverandører og transportører nå vil benytte seg av dette miljøvennlige tilbudet.

Viktig for CargoNet og DSV

– Det betyr mye for oss at vi har fått til en løsning her i Drammen. Samtidig er det gledelig at en stor og viktig aktør som Norgips ønsker å benytte seg av bærekraftig transport via sjø og bane, sier salgs- og markeds direktør Knut Brunstad i CargoNet, som står for selve togtransporten av semihengerne med Norgips-produkter.

Det internasjonale storkonsernet DSV Road har tidligere fraktet Norgips-produktene med trailere til Alnabru før omlasting til tog. Konsernet, som har over 56.000 ansatte, driver med transport både via sjø, fly, vei og jernbane over hele verden.

– Det er hyggelig og viktig at vi nå kan videreføre denne bæraktige transport løsningen også her i byen. Ekstra motiverende er det at alle aktørene har vært så positive til å få dette til. I tillegg har Drammen havn vært veldig fremoverlente og løsningsorienterte. Jeg kan ikke forstå annet enn at flere vareleverandører nå vil kaste seg på dette tilbudet, sier administrerende direktør Rune Berg Stiansen i DSV Roads AS i Norge.

«Det er gledelig at en stor og viktig aktør som Norgips ønsker å benytte seg av bærekraftig transport via sjø og bane»

– Knut Brunstad, markeds direktør i CargoNet