Standard ECO reduserer CO2-utslippet
Standard ECO reduserer CO2-utslippet

Slik kan du få ned CO2-utslippet på dine prosjekter

Å bruke Standard ECO gipsplate er et av de enkleste kuttene du kan gjøre for å få ned CO2-avtrykket i byggeprosjektet. De nye gipsplatene har rundt 65 prosent lavere avtrykk enn tradisjonelle plater, men har du også tenkt på hvor viktig det er med miljøvennlig transport? Det finnes så uendelige med valg for deg som ønsker eller har som krav å bygge mer miljøvennlig, så derfor har vi startet vårt bidrag med Standard Eco Board. 

EPD og dokumentasjon

Slik kan du få ned CO2-utslippet på dine prosjekter

Å bruke Standard ECO gipsplate er et av de enkleste kuttene du kan gjøre for å få ned CO2-avtrykket i byggeprosjektet. De nye gipsplatene har rundt 65 prosent lavere avtrykk enn tradisjonelle plater, men har du også tenkt på hvor viktig det er med miljøvennlig transport? Det finnes så uendelige med valg for deg som ønsker eller har som krav å bygge mer miljøvennlig, så derfor har vi startet vårt bidrag med Standard Eco Board. 

EPD og dokumentasjon

Hva er Standard ECO?

Norgips Standard Eco produseres med 100% fornybar LBG (Liquified Bio Gas). Med Norgips Standard Eco oppnår vi opptil 68% reduksjon av klimagassutslippene, sammenlignet med standard gipsplate. Det er ikke dårlig, siden en standard gipsplate har et lite CO2-fotavtrykk i utgangspunktet. Standard ECO har samme tekniske egenskaper og brukes på samme måte som vår vanlige Norgips Standard når det gjelder brann, lyd og stabilitet.

Norgips Standard Eco:

  • 68% redusert CO2-utslipp
  • Består av 20% gipsavfall
  • Produsert med 100% fornybar energi

Vil du vite mer om Standard ECO?

Våre produktspesialister hjelper deg gjerne med bærekraftige materialvalg og transportløsninger.

Book møte

BREEAM og TEK-krav setter standarden i byggebransjen.

De skjerpede kravene i Byggteknisk forskrift (TEK) og BREEAM (byggalliansen.no) har markert en betydelig økning i fokus på reduksjon av klimagassutslipp innenfor byggenæringen. Disse kravene har som hensikt å øke bevisstheten og kompetansen blant aktørene i bransjen når det gjelder klimagassutslipp fra materialer, oppfordre til valg av bærekraftige materialer og fremme bærekraftige praksiser.

Flere byggeprosjekter har et mål om å oppnå BREEAM-sertifisering. For å oppnå dette målet, må prosjektene oppnå en minimumsreduksjon på 20 prosent sammenlignet med referanseverdiene for å bli klassifisert som “Very good” eller “Excellent,” og hele 30 prosent for å oppnå “Outstanding” status. I tillegg til dette er det nå et krav om å utarbeide klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg som en del av kravene i TEK17.

Miljøvennlig transportløsninger

I tillegg til å prioritere materialvalg med lavt CO2-avtrykk, er også transport av materialer en viktig faktor, da den ofte utgjør en betydelig andel av de totale klimagassutslippene. De siste årene har vi implementert en rekke tiltak som har ført til betydelige reduksjoner i CO2-utslippene knyttet til transport.

Les mer om transport her
Bilde av biogass lastebiler fra Norgips

La oss hjelpe deg å finne rett produkt

Bruksområdene til gipsplater har blitt mye større de siste årene med for eksempel skruefaste, lyddempende eller ekstra vannbestandige plater.

Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg. Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg for en prat.