Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Reduserte utslipp med over 4221 tonn CO2 i 2021

Ved å kutte i bruken av semitrailere, og i større grad benytte tog og båt til transport av varer og råvarer, har vi redusert vårt CO2-utslipp drastisk. – Dette er bare begynnelsen, sier transportansvarlig i Norgips.

Reduserte utslipp med over 4221 tonn CO2 i 2021

Ved å kutte i bruken av semitrailere, og i større grad benytte tog og båt til transport av varer og råvarer, har vi redusert vårt CO2-utslipp drastisk. – Dette er bare begynnelsen, sier transportansvarlig i Norgips.

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Bygg- og anlegssektoren står i dag for store klimagassutslipp, fra både maskiner og produksjon. Som en av de ledende byggevareleverandørene i Norge, ønsker vi i Norgips å gå foran som et godt eksempel. Derfor har vi i over ti år arbeidet hardt for å redusere vårt klimaavtrykk.

– Bærekraft står høyt på vår agenda. Ikke bare er det viktig for miljøet, det er også viktig for kundene våre og for oss som bedrift. Vi ser flere fordeler ved å ha fokus på bærekraft – blant annet gir det oss økt effektivitet, sier Joachim Olsen, som er ansvarlig for transport i Norgips.

1486


Fjernet 1486 semitrailere fra norske veier

4000


Fra vei til togbane: 4000 tonn Co2 spart i året

221


Fra vei til hav: 221 tonn Co2 spart i året

3,5%


Prosent økt tonnasje (lastekapasitet) per bil

Grep 1:

Flyttet deler av transporten fra vei til bane

De siste årene har vi g jort flere viktige grep, som har ført til drastisk reduksjon i CO2­utslippet. Det mest utslagsgivende har vært omleggingen av transport, hvor bruken av semitrailere er redusert og bruken av tog er økt.

I første omgang har vi fokusert på å legge om transporten her i Norge, noe som har vært en stor suksess.

Dette grepet alene kuttet CO2 ­utslippet vårt med hele 4000 tonn i 2021, og fjernet 1300 lastebiler fra norske veier.

– I tillegg til å redusere utslippene våre betydelig, gir det oss flere andre fordeler. Transport via Drammen havn gir oss fleksibilitet med hensyn til togavganger, siden avstanden fra fabrikken er kort. Transport via bane er også mer effektivt, noe som gjør at vi i flere tilfeller kan levere raskere enn før, forklarer transportsjefen og legger til:

– Dette er bare begynnelsen. Vi startet denne omleggingen sommeren 2020, og har sakte men sikkert økt bruken av tog. I 2022 har vi satt oss et mål om å øke togtransporten ytterligere – fra ni til tolv prosent.


Grep 2:

Flyttet import fra vei til havn

I tillegg til å fjerne et stort antall semitrailere fra norske veier, har vi lagt om transporten av importerte råvarer fra utlandet.

– I stedet for å frakte kartong fra Tyskland via vei, har vi inngått et samarbeid med Greencarrier om å frakte disse råvarene med båt direkte til Drammen havn. Det innebærer 186 færre trailerturer fra Tyskland til Drammen i året, sier Olsen. Dette grepet gir en miljøbesparelse på 221 tonn CO2 i året.


Grep 3:

Nye verktøy for planlegging og måling

Et tredje tiltak som har vært viktig for oss, er implementeringen av digitale verktøy og transportplanleggingssystemer til planlegging og analyse.

– Et viktig verktøy i arbeidet for å gjøre transporten vår grønnere, har vært innføringen av et system som heter Kinver. Det hjelper oss med å analysere grepene vi tar og jobben vi gjør, slik at vi vet at vi tar de riktige valgene.

Et annet hjelpemiddel som har gitt grønne ringvirkninger, er et verktøy som lar oss planlegge transporten mer effektivt, forklarer transportsjefen.

Dette grepet har resultert i økt tonnasje, eller laste­ kapasitet, per bil på hele 3,5 prosent.

Hva blir det neste grønne grepet?

Selv om vi allerede er kommet langt i arbeidet som grønt for­bilde i bransjen, er jobben på langt nær over. Olsen røper at Norgips allerede arbeider med å innføre flere nye tiltak.

– Akkurat nå jobber vi med å få inn en trekkvogn som skal gå på biogass. Den vil gå i fast trafikk fra Norgips, og vil produsere to til tre gipslass per dag til Østlandsområdet. Vi håper å ha denne bilen i drift i løpet av mai 2022.

Siden biogass produseres fra organisk restmateriale som allerede er en del av kretsløpet, vil det ikke tilføres ny CO2 ved bruk av en biogass­bil – i motsetning til hva som er tilfellet ved bruk av fossilt drivstoff.