Avfallsreduserende samarbeid

Avfallsfrie byggeplasser i samarbeid med Betonmast og Norgips
Avfallsfrie byggeplasser i samarbeid med Betonmast og Norgips

Målet er avfallsfrie byggeplasser

Avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Med mål om å kutte avfall av gips, gikk Betonmast og Norgips sammen for å finne en løsning på hvordan avfallet på byggeplassen på Landåsjordene nær Asker kunne reduseres.

Målet er avfallsfrie byggeplasser

Avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Med mål om å kutte avfall av gips, gikk Betonmast og Norgips sammen for å finne en løsning på hvordan avfallet på byggeplassen på Landåsjordene nær Asker kunne reduseres.

På Landås i Asker er Selvaag i gang med et stort boligprosjekt, 187 plussleiligheter fordelt på 14 bygg. Betonmast er entreprenør på prosjektet og samarbeider med flere leverandører for å finne løsninger på hvordan man kan redusere avfallet til et absolutt minimum.

– Vi opplever at politikerne kommer med stadige insentiver for at det skal lønne seg å kutte i avfallet, blant annet ved å differensiere lånerenten, sier sier Torbjørn Boman, prosjekteringsledersjef i Betonmast.

– Det blir satt krav til utbyggerne som videre stiller krav til entreprenøren og slik følger det videre i hele næringskjeden. – De som ikke henger med i svingene vil ikke få noe jobb i fremtiden, mener Boman. – Jeg har sett nærmere på avfallshistorikken hos oss her i Betonmast tilbake til 2012, og 50 % av det som kastes består av trevirke og gips. Følgelig ble det naturlig å starte et prøveprosjekt med Norgips for å finne løsninger på avfallskuttet.

Logistikk

– Byggevareleverandøren vil ha en viktig rolle i fremtiden, mener Boman. Programvare må utvikles siden logistikk spiller en så viktig rolle i dette. Bedre systemer vil skape mer forutsigbarhet for hele bransjen. I tillegg gjør utviklingen av IFC at man kan kommunisere med alle involverte parter med BIM (bygningsinformasjonsmodeller) istedenfor gamle todimensjonale tegninger.

Asker. Selvaag er i gang med et stort boligprosjekt på Landås.

Asker. Selvaag er i gang med et stort boligprosjekt på Landås.

Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg

Fra venstre: Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg.

Én ting om gangen

– For å få litt oversikt har vi delt opp bygningskroppen i ulike kategorier slik at vi kan fokusere på én og én del. I første omgang har vi tatt for oss yttervegger og sett på prosessen helt fra prosjekteringsfasen til ferdig bygg. Lykkes vi med dette, vil innervegger og videre vil også resten av bygningskroppen løse seg.

Man ser også for seg at programvaren skal kunne lage ID på alle komponentene i bygget. På den måten kan man se på det ferdige bygget som et lager med ressurser – altså, ved fremtidig riving eller ombygging, at mange av byggeklossene kan brukes på nytt til andre ting.

Ny programvare

Haakon Kravik er BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg og jobber med den digitale biten på veien mot avfallsfrie byggeplasser. – Vi er midt oppe i en holdningsendring i hele bransjen. Det er vilje til endring i ledelsen, men det er like viktig at montørene skrur hodet i en mer bærekraftig retning.

Omstillingsprosesser tar tid og krever mye innsats. Det slurves mye med logistikk og planlegging. Jeg kjenner til prosjekter hvor store mengder gips har blitt ødelagt fordi det har blitt liggende ute. Det er viktig at de som sitter på kontoret har kunnskap om hvordan ting foregår i praksis, fortsetter Kravik. – Vi må også opp på en høyere grad av detaljering enn vi har på mange prosjekter i dag, at det for eksempel er spesifisert alle lagene i en vegg, ikke bare hva slags vegg som skal bygges.

Samarbeid

– Detaljene på hvordan vi skal gjennomføre dette er under konstant utvikling, forteller Thor Guttormsen som er prosjektingeniør hos Norgips. – Vi ser at det er store variasjoner når det gjelder type prosjekt og hva som faktisk er mulig å gjennomføre med de løsninger som er tilgjengelige per i dag.

Jeg er imponert over evnen til å tenke nytt og ikke minst viljen til å satse hos Betonmast. Det har vært et fruktbart samarbeid hvor vi sammen har sett på og vurdert løsninger, som har resultert i mindre avfall – samtidig som montasjetiden har gått ned. Et samspill hvor vi spiller hverandre gode er nøkkelen til å lykkes med dette.

Første leveranse

Guttormsen og Kravik forteller at de i den første delen av dette samarbeidet gjorde en såkalt precut, hvor gips og stålstendere var ferdig kuttet – både til høyden i rommet og høyden under vinduene – samtidig som en montasjeplan for bygget ble utarbeidet. Men dette er altså kun det første skrittet. De vil videre se på ytterligere detaljering i neste byggetrinn på Landås: – Målet er avfallsfrie byggeplasser, men vi må starte med avfallsreduserende, sier Kravik.

Det er tydelig for oss at hvis man virkelig skal nærme seg avfallsfritt, så må man starte prosessen allerede ved planleggingsstadiet av bygget. – Vi tar dette på alvor og en ønsker å være en pådriver i bransjen, skyter Guttormsen inn. – Vi jobber allerede med en ny produksjonslinje som vil gi mulighet for en presis spesialtilpasning av gipsplatene som igjen vil gi store besparelser rundt transport, håndtering og avfall på byggeplass.

Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg

Fra venstre: Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg.

Gevinsten i andre enden

– Det er ikke bare en miljøgevinst her, det er en økonomisk gevinst også, og den er ganske stor, sier Guttormsen. – Nå er det mye bra som skjer, så nå er det om å gjøre å komme videre. Pr. i dag er det mest visjoner og tanker, men i dette prosjektet på Landås, så gjør vi noe konkret og skaffer oss praktisk erfaring med ulike metoder for avfallskutt. Vi skal jobbe videre sammen på dette prosjektet og med mål for øyet å få ned forskjellen på brutto produsert gips og hva som faktisk havner på veggene i byggene.

Bestill ferdigkuttet gips og stål

Det skal være lett å bestille ferdigkuttet gips og stålstendere tilpasset ditt prosjekt. Det eneste du trenger å gjøre er å sende oss en forespørsel.


Transport og miljø

Bilde av biogass lastebiler fra Norgips
Bilde av biogass lastebiler fra Norgips

Veien til mer miljøvennlige transportløsninger.

Det har skjedd mye i Norgips de siste årene når det kommer til miljø og transport. Et samarbeid med DSV, Gassum, Norgips og Maxbo har drastisk redusert vårt CO2-utslipp. Tog, båt og biogassbiler har erstattet semitrailere, og digitale verktøy bidrar til effektivitet.

Veien til mer miljøvennlige transportløsninger.

Det har skjedd mye i Norgips de siste årene når det kommer til miljø og transport. Et samarbeid med DSV, Gassum, Norgips og Maxbo har drastisk redusert vårt CO2-utslipp. Tog, båt og biogassbiler har erstattet semitrailere, og digitale verktøy bidrar til effektivitet.

Bygg- og anleggssektoren står i dag for store klimagassutslipp, fra både maskiner og produksjon. Som en av de ledende byggevareleverandørene i Norge, ønsker vi i Norgips å gå foran som et godt eksempel. Derfor har vi i over ti år arbeidet hardt for å redusere vårt klimaavtrykk, og vi fortsetter å jobbe målrettet med dette målet.

– Bærekraft står høyt på vår agenda. Ikke bare er det viktig for miljøet, det er også viktig for kundene våre og for oss som bedrift. Vi ser flere fordeler ved å ha fokus på bærekraft – blant annet gir det oss økt effektivitet, sier Joachim Olsen, som er ansvarlig for transport i Norgips.

Årlig reduksjon i CO2-utslipp i tonn:

250


Fra diesel til biogass: 250 tonn CO2 spart i året. 2500 lass er flyttet fra diesel til biogass.

1000


Fra vei til tog: 1000 tonn CO2 spart i året og 800 lass er flyttet fra vei til tog.

250


Fra vei til hav: 250 tonn CO2 spart i året

Grep 1:

Flyttet deler av transporten fra vei til bane

De siste årene har vi gjort flere viktige grep, som har ført til drastisk reduksjon i CO2­utslippet. Det mest utslagsgivende har vært omleggingen av transport, hvor bruken av semitrailere er redusert og bruken av tog er økt.

I første omgang har vi fokusert på å legge om transporten her i Norge, noe som har vært en stor suksess.

Dette grepet alene kutter CO2 -utslippet vårt med 1000 tonn CO2 årlig og fjerner 800 lastebiler fra norske veier.

– I tillegg til å redusere utslippene våre betydelig, gir det oss flere andre fordeler. Transport via Drammen havn gir oss fleksibilitet med hensyn til togavganger, siden avstanden fra fabrikken er kort. Transport via bane er også mer effektivt, noe som gjør at vi i flere tilfeller kan levere raskere enn før, forklarer transportsjefen og legger til:

– Dette er bare begynnelsen. Vi startet denne omleggingen sommeren 2020, og har sakte men sikkert økt bruken av tog. I årene fremover vil vi fortsette å jobbe med å øke togtransporten ytterligere.

Felles løft for miljøet

Fem store aktører, med Norgips i spissen, gjorde i 2021 et stort felles løft for mer bærekraftig transport via Drammen havn.

Les mer om samarbeidet her
Losseutstyr i Drammens Havn_web

Grep 2:

Flyttet import fra vei til havn

I tillegg til å fjerne et stort antall semitrailere fra norske veier, har vi lagt om transporten av importerte råvarer fra utlandet.

– I stedet for å frakte kartong fra Tyskland via vei, har vi inngått et samarbeid med Greencarrier om å frakte disse råvarene med båt direkte til Drammen havn. Det innebærer 186 færre trailerturer fra Tyskland til Drammen i året, sier Olsen. Dette grepet gir en miljøbesparelse på 250 tonn CO2 i året.


Grep 3:

Nye verktøy for planlegging og måling

Et tredje tiltak som har vært viktig for oss, er implementeringen av digitale verktøy og transportplanleggingssystemer til planlegging og analyse.

– Et viktig verktøy i arbeidet for å gjøre transporten vår grønnere, har vært innføringen av et system som heter Kinver. Det hjelper oss med å analysere grepene vi tar og jobben vi gjør, slik at vi vet at vi tar de riktige valgene.

Et annet hjelpemiddel som har gitt grønne ringvirkninger, er et verktøy som lar oss planlegge transporten mer effektivt, forklarer transportsjefen.

Dette grepet har resultert i økt tonnasje, eller laste­ kapasitet, per bil på hele 3,5 prosent.


Grep 4:

Erstattet 15 dieselbiler

Siden januar 2023 har vi hatt fem biogass biler i drift. Ca. 25% av leveransene fra Norgips blir levert med de nye biogass bilene og erstatter i snitt 15 dieselbiler. Vi kjører ca. 25 000 km per måned med biogass, dette reduserer utslippet i snitt med 20 tonn CO2 per måned. Det gir en årlig besparelse på 250 tonn CO2 i året.

Hva blir det neste grønne grepet?

Selv om vi allerede er kommet langt i arbeidet som grønt for­bilde i bransjen, er jobben på langt nær over. Norgips arbeider allerede med å innføre flere nye tiltak.

Siden biogass produseres fra organisk restmateriale som allerede er en del av kretsløpet, vil det ikke tilføres ny CO2 ved bruk av en biogass­bil – i motsetning til hva som er tilfellet ved bruk av fossilt drivstoff.

Vi vil også i 2024 fortsette å øke andelen av tog og biogass, med hovedfokus på å tilby bærekraftig leveranser også inn til Sverige.

Norgips lastebiler på Biogass

Supply Chain Director, Bjørn C. Ottersen og Transport Manager, Joachim Olsen avbildet foran våre nye biogassbiler.

Dette jobber vi også med

Den Sirkulære Gipsfabrikken

Sirkulært samarbeid

Norgips samarbeider med Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling – som sammen eier Den Sirkulære Gipsfabrikken i Holmestrand. Vår samarbeidspartner har gått fra å være en avfallsleverandør til å være en råvareleverandør!

Les om samarbeidet her

Slik kan du få ned CO2-utslippet

De skjerpede kravene i Byggteknisk forskrift (TEK) og BREEAM (byggalliansen.no) har markert en betydelig økning i fokus på reduksjon av klimagassutslipp innenfor byggenæringen.

Les mer her
Standar ECO produktbilde

Slik kan du få ned CO2-utslippet

De skjerpede kravene i Byggteknisk forskrift (TEK) og BREEAM (byggalliansen.no) har markert en betydelig økning i fokus på reduksjon av klimagassutslipp innenfor byggenæringen.

Les mer her
Standar ECO produktbilde

Råmaterial

Bilde av pulverisert gips
Bilde av pulverisert gips

Råmaterialet gips

Gips er et naturlig mineral som finnes i større mengder og i forskjellige former over hele kloden.

Råmaterialet gips

Gips er et naturlig mineral som finnes i større mengder og i forskjellige former over hele kloden.

Den fantastiske gipsen

Lettbyggesystemer fra Norgips er en svært miljøvennlig måte å bygge på. Gips er et naturprodukt og man regner med at det finnes over 2000 milliarder tonn gips som naturlige forekomster.

Norgipsplater avgir ingen skadelige gasser eller partikler og det brukes ikke limstoffer i produksjonen av platene. Platenes evne til å oppta og avgi varme og fuktighet bidrar også til et bedre inneklima.

For å lage gipsplater trenger man gips, vann og kartong. Kartongen som brukes i Norgips produksjonen av gipsplater er resirkulert. 20 prosent av gipsråstoffet vi bruker, kommer fra gipsplater som allerede har gjort sin tjeneste, og resten av råstoffet er industrigips fra Tyskland. Ved å bruke industrigips slipper vi å ta ut naturgips, da sparer vi både råvarer og transportvei – som igjen sparer miljøet for store CO2-utlipp.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Gips og bærekraft

Norgips er en av de ledende byggevareleverandørene i Norge, og vi har derfor et ansvar for å også være ledende innen det grønne skiftet i vår bransje.

På disse sidene finner du informasjon om konkrete tilltak for å endre oss og bransjen vår i retning av en bærekraftig fremtid.

ProduksjonTransport og miljøDokumentasjonBygge miljøvennlig

Visste du?

… at kritt er gips? Gips har overtatt for kritt som materiale for å skrive på tavler, selv om det fremdeles kalles kritt.

Et genialt bygningsmateriale

Gipsplater har også den unike egenskapen at den opptar fuktighet fra omgivelsene og reduserer svingninger i relativ fuktighet i rommet. Gipsplatene bidrar også til å utjevne temperatursvingninger.

Platene har evne til å lagre varme og når temperaturen synker frigir den den lagrede varmen. For å få glede av disse egenskapene, er det viktig at overflatebehandling av gipsplatene gjøres riktig, blant annet ved å bruke maling som ikke har for tett malingsfilm.

Gipsplater trenger å puste. Istedenfor maling, kan noen av våre produkter pusses med gipspuss, Knauf Rotband, Goldband og maskinpussen MP75.

Lettbyggesystemer fra Norgips

Lettbyggesystemer fra Norgips er en miljøvennlig måte å bygge på. På norgips.no kan du lese om dokumentasjon på gips og miljø og få EPDer på våre produkter. Her finner du også informasjon om ulike miljøsertifiseringer.


Miljødokumentasjon og EPD

Dokumentasjon

Produktdokumentasjonen i byggevareindustrien er ofte full av advarsler og sikkerhetshensyn, men dokumentasjonen til våre gipsplater er ganske hyggelig lesning.

Dokumentasjon

Produktdokumentasjonen i byggevareindustrien er ofte full av advarsler og sikkerhetshensyn, men dokumentasjonen til våre gipsplater er ganske hyggelig lesning.

Miljødeklarasjon

En livsløpsanalyse (LCA) – helt fra råvare til gipsen blir gjenvunnet til en ny gipsplate, danner grunnlaget for en miljødeklarasjon – Environmental Product Declaration (EPD). Det er en objektiv, internasjonal standard, for å beskrive miljøprofilen og dataene til et produkt.

Våre EPD’er viser at produktene ikke avgir noen farlige gasser, eller påvirker innemiljøet på noen måte. Gipsplaten oppfyller kravene til ulike emisjonsmerkeordninger, EMICODE®, BREEAM, SVANEN.

Les mer om miljø- og EPD-doumentasjon på gipsplater og stålprofiler fra Norgips her.

Gips og bærekraft

Norgips er en av de ledende byggevareleverandørene i Norge, og vi har derfor et ansvar for å også være ledende innen det grønne skiftet i vår bransje.

På disse sidene finner du informasjon om konkrete tilltak for å endre oss og bransjen vår i retning av en bærekraftig fremtid.

Råmaterialet gipsProduksjonTransport og avfallBygge miljøvennlig

Lettbyggesystemer fra Norgips

Lettbyggesystemer fra Norgips er en miljøvennlig måte å bygge på. På norgips.no kan du lese om dokumentasjon på gips og miljø og få EPDer på våre produkter. Her finner du også informasjon om ulike miljøsertifiseringer.


Produksjon

Produksjon

Gipsplater har alltid vært miljøvennlige, men nå er de blitt mer bærekraftige enn noensinne. Norgips er en pådriver og har kommet lengst i vårt segment. Gjenbruk, resirkulering og kortreiste råvarer er stikkordene.

Produksjon

Gipsplater har alltid vært miljøvennlige, men nå er de blitt mer bærekraftige enn noensinne. Norgips er en pådriver og har kommet lengst i vårt segment. Gjenbruk, resirkulering og kortreiste råvarer er stikkordene.

Stadig redusert avtrykk

Fordi det går med ganske mye energi i produksjonen, skulle man kanskje tro at gipsplater ikke er særlig bærekraftige og miljøvennlige. Men hvis man ser gipsplatenes livsløp under ett, blir bildet straks et annet. Særlig fordi gipsen har mulighet til å gjenvinnes i det uendelige. Da blir rom bygget med gipsplater noe av det mest miljøvennlige som finnes.

Gipsplater har alltid vært miljøvennlige, men det er energikrevende å produsere gipsplater. Det går det heldigvis an å gjøre noe med – litt bedre etter hvert som tiden går. Steg for steg. Siden 2013 har Norgips redusert CO2-avtrykket pr kvadratmeter med 20 prosent. De største stegene på veien har vært å bytte ut propan med LNG, og i 2018 investerte vi over 100 millioner kroner i en ny maskin til å tørke gipsplatene for å redusere energiforbruket. Målet vårt er å bli CO2-nøytral i fremtiden. Om denne veien heter CO2-fangst og -lagring, eller fornybar energi vil tiden vise.

Vi har store ambisjoner om å øke andelen av resirkulert gips etterhvert, og har allerede de mest nyskapende løsningene i gipsresirkuleringsfabrikken.


Forskjellige egenskaper

En vanlig standard gipsplate har generelt gode brann- og lydegenskaper, men vi lager ogå gipsplater med forskjellige spesialegenskaper. For eksempel spesialgips for romakustikk eller gipsplater for demping av luft/lyd mellom rom. Les mer om spesialegenskapene og hvordan de kommer til sin rett i ulike rom i under kategorien ”bolig” på romforlivet.no.

Gips og bærekraft

Norgips er en av de ledende byggevareleverandørene i Norge, og vi har derfor et ansvar for å også være ledende innen det grønne skiftet i vår bransje.

På disse sidene finner du informasjon om konkrete tilltak for å endre oss og bransjen vår i retning av en bærekraftig fremtid.

Transport og miljøDokumentasjonRåmaterialet gipsBygge miljøvennlig

Lettbyggesystemer fra Norgips

Lettbyggesystemer fra Norgips er en miljøvennlig måte å bygge på. På norgips.no kan du lese om dokumentasjon på gips og miljø og få EPDer på våre produkter. Her finner du også informasjon om ulike miljøsertifiseringer.


Norgipsfabrikken

Bærekraft

Norgipsfabrikken
Norgipsfabrikken

Bærekraft i Norgips

Produsenter av byggematerialer sitter med et stort ansvar for å stoppe de globale klima-endringene innen 2030. Som en av Nordens største produsenter av gipsplater står bærekraft høyt på agendaen vår i Norgips.

Bærekraft i Norgips

Produsenter av byggematerialer sitter med et stort ansvar for å stoppe de globale klima-endringene innen 2030. Som en av Nordens største produsenter av gipsplater står bærekraft høyt på agendaen vår i Norgips.

Veien til et mer miljøvennlig transportløsninger

Det har skjedd mye i Norgips de siste årene når det kommer til miljø og transport. Et samarbeid med DSV, Gassum, Norgips og Maxbo har drastisk redusert vårt CO2-utslipp. Tog, båt og biogassbiler har erstattet semitrailere, og digitale verktøy bidrar til effektivitet.

Les mer om transport og miljø her
Norgips lastebiler på Biogass
Den sirkulære gipsfabrikken

Brukt gips? Ja takk!

Norgips har tatt et strategisk valg om å bidra aktivt til en grønnere byggevareindustri i Norge, og for å kunne levere på de ambisiøse bærekraftsmålene, har det vært nødvendig å søke allianser med andre kompetansemiljøer. Slik ble Den Sirkulære Gipsfabrikken etablert som et samarbeid med Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling.

Les mer om Den Sirkulære Gipsfabrikken her

Kan du redusere CO2-utslippet på dine prosjekter?

Å bruke Standard ECO gipsplate er et av de enkleste kuttene du kan gjøre for å få ned CO2-avtrykket i byggeprosjektet. De nye gipsplatene har rundt 65 prosent lavere avtrykk enn tradisjonelle plater, men har du også tenkt på hvor viktig det er med miljøvennlig transport?

Les mer om reduksjon av CO2 her
Standar ECO produktbilde

5

Biogass biler i drift siden januar 2023

20%

resirkulert gips i alle gipsplatene fra Norgips.

Ved å bytte ut vei med tog sparer vi årlig ca.

2900 tonn CO2

45 000 tonn

tonn gjenvunnet gips levert tilbake til Norgips fra Norsk Gjenvinning

1146

lastebiler ble fjernet fra veiene i 2021 gjennom samarbeidet med Drammens havn

ALLE

våre trucker har vært elektriske siden 2022

Les også om:

Felles løft for miljøet

Felles løft for miljøet

Fem store aktører, med Norgips i spissen, gjorde i 2021 et stort felles løft for mer bærekraftig transport via Drammen havn.

Les mer
Betonmast og Norgips

Målet er avfallsfrie byggeplasser

Avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Med mål om å kutte avfall av gips, gikk Betonmast og Norgips sammen for å finne en løsning.

Les mer
Stållager hos Norgips

Tydelige miljømål gir resultater

Gjennom strukturert arbeid med både egne miljømål og FNs bærekraftsmål, kan vi nå vise til tydelige forbedringer i organisasjonens miljøytelse. Bli bedre kjent med målene vi jobber etter, og resultatene det fører til.

Les mer
Industrigips lossing

Slik skal vi gjøre byggebransjen grønnere

Gjennom effektive miljøtiltak har vi i Norgips redusert CO2-utslippene sine med nesten 30 prosent. Nå vil vi bruke erfaringen til å gjøre hele byggebransjen grønnere.

Les mer
Norgips sine 5 biogass lastebiler

Reduserte utslipp med over 4221 tonn CO2 i 2021

Ved å kutte i bruken av semitrailere, og i større grad benytte tog og båt til transport av varer og råvarer, har vi redusert vårt CO2-utslipp drastisk. – Dette er bare begynnelsen, sier transportansvarlig i Norgips.

Les mer