Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

– Vi skal satse videre med like stor iver som i 2021

2021 ble et år preget av optimaliserte prosesser, grønn logistikk og mye læring. Her tar Supply Chain Director Bjørn C. Ottersen, Administrerende direktør Hilde Kristin Herud og Production Manager Ole Reidar Warp et tilbakeblikk på året som har gått – og gir oss sine spådommer for året som kommer.

– Vi skal satse videre med like stor iver som i 2021

2021 ble et år preget av optimaliserte prosesser, grønn logistikk og mye læring. Her tar Supply Chain Director Bjørn C. Ottersen, Administrerende direktør Hilde Kristin Herud og Production Manager Ole Reidar Warp et tilbakeblikk på året som har gått – og gir oss sine spådommer for året som kommer.

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Ole Reidar WarpProduction Manager

Ole Reidar Warp, Production Manager

– Vi vil vokse enda mer på gjenvinning

Lærdom fra 2021

I likhet med de fleste, har pandemien preget oss som jobber operativt med produksjon. Det har vært noen problemer, men det har også gitt oss muligheter. Over de siste årene har Norgips investert i mye nytt utstyr, og i 2021 fikk vi rom og ro til å lære det å kjenne. Vi har produsert som aldri før, samtidig som vi har kunnet fokusere på å optimalisere prosesser.

Lærdommene fra året som har gått har derfor vært mange. Vi har blant annet lært hvordan vi kan spare enda mer energi når vi produserer plater, og vi har lært hvordan vi kan produsere mer og samtidig ha mindre vrak i produksjonen. Vi har sluppet å kjøpe inn plater fra andre for å møte etterspørselen, noe som har spart miljøet for transport.

En av de store lærdommene er hvordan vi kan gjenbruke gipsplater i et sirkulært kretsløp igjen og igjen. Andelen resirkulerte materialer i produksjon økte fra 33 000 tonn i 2020 til 47 500 tonn i 2021.

Spådom for 2022

Jeg har jobbet her i 36 år og hvert år har vært like spennende og preget av aktuelle begivenheter. I 2022 spår jeg at vi kommer til å vokse enda mer på gjenvinning. Målet er å øke fra 47 000 tonn til 55 000 tonn resirkulert gips fra Norsk Gjenvinning – og vi kunne gjerne tatt imot mer. Ved å bruke resirkulert gips slipper vi å frakte naturgips, som igjen fører til mindre transport.

I 2022 kommer vil vi fortsette å ha daglig fokus på besparelser og småprosjekter. Gjennom å se på mennesker, utvikling og organisasjon vil vi stabilisere det høye produksjonsnivået vi la oss på i 2021, både for mengde og kvalitet. Skal vi nå målene om å bli en sirkulær og mer bærekraftig gipsfabrikk er vi helt avhengige av folka våre.

Hilde Kristin HerudCEO

Hilde Kristin Herud, CEO

– Vi klarer mye, hvis vi virkelig vil!

Lærdom fra 2021

Verden er uforutsigbar! Det fikk vi virkelig kjenne på kroppen i 2021. Selv om vi hadde klare mål for arbeidet som skulle gjøres i året som gikk og hvilke prosjekter som skulle prioriteres, så skulle det vise seg at vi måtte håndtere nok et år med Covid­restriksjoner og en kamp om råvarer som vi aldri har sett maken til tidligere. I tillegg var etterspørselen ekstraordinær høy, så de daglige operative oppgavene krevde mer enn vanlig av oss. Samtidig klarte vi å levere på de bærekraftsmålene vi hadde satt oss for året, og det skal vi være stolte av.

At vi fikk økt graden av resirkulering, levert en ny pilot i prosjektet «avfallsfrie byggeplasser», flyttet råvaretransport over på båt, økt andelen leveranser med tog og arbeidet videre med digitalisering – det må vi si oss veldig fornøyd med. Lærdommen etter dette året, er at vi klarer mer enn vi tror. Og vi må tørre å satse videre selv om makrobildet er i konstant endring.

Spådom for 2022

I året som kommer vil vi sannsynligvis bli preget av den pågående energikrisen i industrien. Kostnadsbildet har den siste tiden endret seg så betraktelig at det vil få ringvirkninger på innovasjon, markedspriser og sannsynligvis investeringsviljen. Samtidig vil forbrukere og profesjonelle aktører bli stadig mer bevisste, og stille stadig strengere miljøkrav til oss som leverandører. Utviklingsarbeidet må derfor fortsette, selv om det er uro i markedet. Vi må ta med oss lærdommen fra 2021, satse videre med like stor iver og vise like stor gjennomføringsevne.

Jeg tror Norgips vil nyte godt av å ha startet arbeidet med bærekraft for mange år tilbake. På den måten er vi allerede klare til å levere miljøvennlige produkter, emballering og logistikkløsninger. Vi er også klare til å møte morgendagens krav om at all dokumentasjon skal være digital.

Bjørn C. OttersenSupply Chain Director

Bjørn C. Ottersen, Supply Chain Director

– Mennesker er fortsatt vår viktigste ressurs

Lærdom fra 2021

Om vi ser på den globale forsyningskjeden har 2021 vært ett av de mest utfordrende årene på lenge. Vi har sett kapasitetsbrist både på råvarer, personell og materiell, og toppet med en pandemi har det vært utfordrende å skulle levere markedsledende leveransepresisjon. Men 2021 rommet også mye positivt.

Når det gjelder bærekraftig logistikk innenfor bransjen vår har vi i Norgips lagt oss på en langsiktig strategisk retning. Vi ble smartere i hvordan vi ruteoptimaliserer leveransene våre, og i hvordan vi kunne utnytte kapasiteten til lastebilene. I tillegg så vi at markedet ville være med på satsningen vår innenfor transport via miljøvennlige togruter. Fokus på grønnere logistikk via sjøveien bidro også til å redusere Co2 fotavtrykket vårt i året som gikk.

2021 har lært oss hvor viktig det er med fremoverlente team med rett kompetanse. Mennesker er fortsatt vår viktigste ressurs, og skal ha mye av æren for at vi i et ustabilt logistikkmarked klarte å levere grønnere logistikk med god leveransekvalitet.

Spådom for 2022

2022 kommer fortsatt til å preges av kapasitetsutfordringer, men med økt fokus på miljø og avfallsfrie byggeplasser, samt sentralisering og digitalisering av logistikk. Jeg tror vi kommer til å se resultater av investeringene som er gjort innenfor det grønne skiftet, og at betalingsvilligheten for bærekraftige løsninger virkelig kommer til syne.

I Norgips skal vi fortsette å være transparente når det gjelder løsningene våre, og sammen med kunder skal vi levere et logistikkprogram som gir økt lønnsomhet. Den digitale transformasjonen har vi snakket om lenge, men jeg spår at 2022 kommer til å sette fart på digitaliseringen av logistikkområdet. Digitale verktøy vil gjøre det mulig å identifisere risiko, skape forutsigbarhet og kalkulere karbonutslipp. Alt dette muliggjør optimalisering av inngående og utgående logistikk – og ikke minst – reduksjon i mengden avfall i byggebransjen, for på den måten å øke resirkuleringsgraden i produksjonsleddet.