Norgipsfabrikken
Norgipsfabrikken

Bærekraftsrapport

Produsenter av byggematerialer sitter med et stort ansvar for å stoppe de globale klima-endringene innen 2030. Som en av Nordens største produsenter av gipsplater, står økt bærekraft høyt på agendaen vår i Norgips.

Bærekraftsrapport

Produsenter av byggematerialer sitter med et stort ansvar for å stoppe de globale klima-endringene innen 2030. Som en av Nordens største produsenter av gipsplater, står økt bærekraft høyt på agendaen vår i Norgips.

Bærekraftsrapport 2021/2022

Bla igjennom og les Norgips bærekraftsrapport 2021/2022 i sin helhet. Du kan også lese kapitlene enkeltvis under “Artikler” lenger ned på siden.

Follow link for English version: Norgips Sustainability report 2021/2022

Norgips bærekraftsrapport 2021/2022 (NO)

Artikler

Introduksjon bærekraftsrapport 2021/2022

Medarbeiderne i Norgips

Medarbeiderne i Norgips fikk gjennomgå en rekke prøvelser i 2020 og 2021. Pandemien påvirket alle i bedriften, fra produksjon til kundeservice, med ekstraordinære tiltak for ansatte, samt en anstrengt materialforsyning globalt. Til tross for dette har vi opprettholdt høy leveransekapasitet og kvalitet på produktene våre gjennom hele perioden. I tillegg klarte vi å iverksette planlagte initiativer med høye målsetninger for bærekraft.

Gjennom samarbeid og klare ambisjoner om å leve opp til EUs bærekraftmål, skal Norgips ligge i forkant av bransjen. Det interne arbeidet vårt har gitt oss store besparelser på energiforbruk, emballasje og transport – helt i tråd med EUs bærekraftmål. Gjennom kontinuerlig og tett samarbeid har vi klart å øke andelen gjenvunnet materiale i produksjonen vår årlig. I dag er vi ledende innen sirkulær bruk med gipsavfall som råvare.

Redusert avfall

Redusert avfall fra byggeprosjekter er blant de tydeligste utviklingene markedet har sett i 2021. Sammen med JM Norge har vi i Norgips startet et unikt prosjekt hvor vi aktivt jobber for ressursoptimalisering på byggeplasser. Å minimere avfall og restmaterialer i byggefaser er noe vi skal være ledende på, og kommer til å bruke store ressurser på i årene som kommer.

Arbeidet med å redusert ressursbruk innen byggindustrien speiles også i arbeidet vi gjør for å begrense materialmengden som sendes til byggeplass. Norgips utvikler kontinuerlig nye produkter og systemer for mer effektiv materialbruk. Vi fokuserer på premiumprodukter som skaper bedre rom å leve i, samtidig som vi korter ned monteringstiden, bedrer ergonomien, og minimerer ressursbruken. Dette skal vi fortsette med i 2022.

Norgips

På Norgips tror vi på å skape rom for livet – rom som skal fylles av alt livet har å by på. Som er trygge å bo i og er holdbare. Som er uten farlige stoffer og beskytter mot brann – i alle livets faser – helt til de en vakker dag skal gjenvinnes for å skape nye rom.

I Norgips har vi høye ambisjoner for resirkulering, innovasjon, samarbeid og digitalisering – for å nå ytterligere høye bærekraftmål. Dette tar vi med oss videre for å skape nye, holdbare rom i 2022.