Intensivrom

Kritisk, men stille

På intensivrom ligger de pasientene som er for syke til å opprettholde livsfunksjoner på egenhånd. Her behandles akutt, kritisk syke pasienter, intensiven er derfor preget av omfattende bruk av avansert medisinskteknisk utstyr. Slike rom har ofte krav om beskyttelse fra stråling fra bildediagnostisk utstyr.

 

Det kan i perioder være høy aktivitet rundt pasienten, med mange lyder og alarmer fra maskiner og utstyr, men mesteparten av tiden er det stillheten som preger intensivrommet, siden pasientene her ligger i ulik grad av koma. Rommet krever vegger som er enkle å holde rene og er strålebeskyttende.

Nyfødt intensivrom

På et nyfødt intensivrom er det høye lydkrav siden babyer er sensitive for lyder som en dør som smeller eller noen snakker høyt. Det er strenge krav til renhold og smittevern.

 

Foreldre må kunne bo på avdelingen, siden babyene skal ha kontakt med sine foreldre 24 timer i døgnet. Det hender ofte at folk bor der i flere måneder. Derfor har man i de senere årene startet å tenke på disse avdelingene på en ny måte. Det gjør at avdelinger bygges om og nye avdelinger bygges på ny måte. Avdelingen skal være hyggelig, gjerne ganske hjemmekoselig og samtidig oppfylle høye byggtekniske krav.

Gang / korridor PDF

Intensiv vegg

Safeboard bearbeides på samme måte som vanlige gipsplater. Antall lag Safeboardplater er avhengig av kravet for blyekvivalens. Ved montering av Norgips Safeboard er det svært viktig å sikre at strålebeskyttelsen fungerer 100 %. Alle ledd og tilkoblinger skal derfor sparkles med Safeboardsparkel.

 

Til veggenes ytterste lag anbefales vanlige gipsplater, Norgips Standard, Ultraboard eller Hard avhengig på styrkekrav. Eventuelt kan Silentboard brukes om det er høye lydkrav til rommet. Dette ytterste laget skal overflatebehandles i henhold til Norgips generelle anvisninger.

 

Se her for mer informasjon om Safeboard og Silentboard.

LAST NED BIM-MODELL

Kritisk, men stille

På intensivrom ligger de pasientene som er for syke til å opprettholde livsfunksjoner på egenhånd. Her behandles akutt, kritisk syke pasienter, intensiven er derfor preget av omfattende bruk av avansert medisinskteknisk utstyr. Slike rom har ofte krav om beskyttelse fra stråling fra bildediagnostisk utstyr.

 

Det kan i perioder være høy aktivitet rundt pasienten, med mange lyder og alarmer fra maskiner og utstyr, men mesteparten av tiden er det stillheten som preger intensivrommet, siden pasientene her ligger i ulik grad av koma. Rommet krever vegger som er enkle å holde rene og er strålebeskyttende.

Nyfødt intensivrom

På et nyfødt intensivrom er det høye lydkrav siden babyer er sensitive for lyder som en dør som smeller eller noen snakker høyt. Det er strenge krav til renhold og smittevern.

 

Foreldre må kunne bo på avdelingen, siden babyene skal ha kontakt med sine foreldre 24 timer i døgnet. Det hender ofte at folk bor der i flere måneder. Derfor har man i de senere årene startet å tenke på disse avdelingene på en ny måte. Det gjør at avdelinger bygges om og nye avdelinger bygges på ny måte. Avdelingen skal være hyggelig, gjerne ganske hjemmekoselig og samtidig oppfylle høye byggtekniske krav.

Gang / korridor PDF

Intensiv vegg

Safeboard bearbeides på samme måte som vanlige gipsplater. Antall lag Safeboardplater er avhengig av kravet for blyekvivalens. Ved montering av Norgips Safeboard er det svært viktig å sikre at strålebeskyttelsen fungerer 100 %. Alle ledd og tilkoblinger skal derfor sparkles med Safeboardsparkel.

 

Til veggenes ytterste lag anbefales vanlige gipsplater, Norgips Standard, Ultraboard eller Hard avhengig på styrkekrav. Eventuelt kan Silentboard brukes om det er høye lydkrav til rommet. Dette ytterste laget skal overflatebehandles i henhold til Norgips generelle anvisninger.

 

Se her for mer informasjon om Safeboard og Silentboard.

LAST NED BIM-MODELL

Helse- og sykehusbygg

helse- og sykehusbygg

helse- og sykehusbygg

Planlegging og prosjektering av bygninger som sykehus, helsesentre, legekontor og pleiehjem er en ekstra utfordring for arkitekter og entreprenører. Funksjonelle utfordringer, som robusthet og hygiene er større enn ved vanlige bygg, i tillegg skal arbeidet ofte løses på rekordtid. Norgips tilbyr en rekke effektive systemløsninger for helse- og sykehusbygg.

Planlegging og prosjektering av bygninger som sykehus, helsesentre, legekontor og pleiehjem er en ekstra utfordring for arkitekter og entreprenører. Funksjonelle utfordringer, som robusthet og hygiene er større enn ved vanlige bygg, i tillegg skal arbeidet ofte løses på rekordtid. Norgips tilbyr en rekke effektive systemløsninger for helse- og sykehusbygg.

Høye krav til hygiene, lyd, fuktbestandighet og slagfasthet

I bygninger hvor hygiene er prioritert er det viktig å ha rene og jevne overflater. Gipsplater gir jevne vegger med både estetisk kvalitet og lave fremtidige rengjørings- og vedlikeholdsutgifter. Norgips leverer slagfaste og robuste gipsplater tiltenkt rom som har høyt tempo og hvor veggene må tåle en trøkk. Norgips Hard kan anvendes i ytterste platelag for bedre styrkeegenskaper i spesielt belastede områder.

 

I helse- og sykehusbygg er det høye lydkrav i de fleste rom. Norgips Silentboard er en spesialplate med meget høy densitet som kan anvendes ved høye krav til lydisolasjon.

I bygninger hvor hygiene er prioritert er det viktig å ha rene og jevne overflater. Gipsplater gir jevne vegger med både estetisk kvalitet og lave fremtidige rengjørings- og vedlikeholdsutgifter. Norgips leverer slagfaste og robuste gipsplater tiltenkt rom som har høyt tempo og hvor veggene må tåle en trøkk. Norgips Hard kan anvendes i ytterste platelag for bedre styrkeegenskaper i spesielt belastede områder.

 

I helse- og sykehusbygg er det høye lydkrav i de fleste rom. Norgips Silentboard er en spesialplate med meget høy densitet som kan anvendes ved høye krav til lydisolasjon.

BLYFRI BESKYTTELSE

Det er ikke bare røntgenavdelingen som krever strålevern. I et moderne sykehus benyttes det apparater som krever strålebeskyttelse også i intensivavdelingen og operasjonsrom. Norgips Safeboard er et blyfritt og mer miljøvennlig alternativ som beskytter mot stråling. Platen har lav vekt i forhold til blyplater og har gode brann- og lydegenskaper.
Det er ikke bare røntgenavdelingen som krever strålevern. I et moderne sykehus benyttes det apparater som krever strålebeskyttelse også i intensivavdelingen og operasjonsrom. Norgips Safeboard er et blyfritt og mer miljøvennlig alternativ som beskytter mot stråling. Platen har lav vekt i forhold til blyplater og har gode brann- og lydegenskaper.

Veggtabell og teknisk godkjenning

Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2. Følg lenkene for mer informasjon om Norgips Veggtabell og teknisk godkjenning
Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2. Følg lenkene for mer informasjon om Norgips Veggtabell og teknisk godkjenning

Operasjonsrom

hygieniske og robuste vegger

I operasjonsrom og laboratorier er det spesielt viktig at man unngår støv og smuss. Derfor har helsesektoren utarbeidet noen standarder som skal overholdes. Når slike hensyn må tas kan den sementbaserte Aquapanel Indoor med fordel anvendes til å bygge vegger som både er hygieniske og robuste.

 

Med en kjerne av portlandsement og med en glassfiberduk som armering rundt, er Aquapanel Indoor 100 % vann- og fuktbestandig og svært motstandsdyktig mot harde støt. platen er uorganisk og formbestandig, og tåler desinfeksjonsmidler og høytrykksspyling.

Platen har en god diffusjon som eliminerer risikoen for innesperret fuktighet.

 

En sementbasert innendørsplate som Aquapanel Indoor kan brukes i ett eneste lag, noe som reduserer kostnadene betydelig. Les mer om Aquapanel her.

Operasjonsrom PDF

OPERASJONSROM veggen

En typisk vegg i et operasjonsrom er med ett lag Aquapanel Indoor. Aquapanel Indoor er uorganisk og formbestandig, og tåler desinfeksjonsmidler og høytrykksspyling.

 

Les mer om Aquapanel Indoor.

LAST NED BIM-MODELL

hygieniske og robuste vegger

I operasjonsrom og laboratorier er det spesielt viktig at man unngår støv og smuss. Derfor har helsesektoren utarbeidet noen standarder som skal overholdes. Når slike hensyn må tas kan den sementbaserte Aquapanel Indoor med fordel anvendes til å bygge vegger som både er hygieniske og robuste.

 

Med en kjerne av portlandsement og med en glassfiberduk som armering rundt, er Aquapanel Indoor 100 % vann- og fuktbestandig og svært motstandsdyktig mot harde støt. platen er uorganisk og formbestandig, og tåler desinfeksjonsmidler og høytrykksspyling.

 

Platen har en god diffusjon som eliminerer risikoen for innesperret fuktighet.

 

En sementbasert innendørsplate som Aquapanel Indoor kan brukes i ett eneste lag, noe som reduserer kostnadene betydelig. Les mer om Aquapanel her.

Operasjonsrom PDF

OPERASJONSROM veggen

En typisk vegg i et operasjonsrom er med ett lag Aquapanel Indoor. Aquapanel Indoor er uorganisk og formbestandig, og tåler desinfeksjonsmidler og høytrykksspyling.

 

Les mer om Aquapanel Indoor.

LAST NED BIM-MODELL

Røntgenrom

blyfri røntgenavskjerming

Tradisjonelt har bly vært brukt til beskyttelse mot røntgenstråler i lege-/tannlegepraksiser og sykehus. Norgips Safeboard er et bly-fritt alternativ til røntgenbeskyttelse. Platen har lav vekt i forhold til blyplater og har gode brann- og lydegenskaper.

 

Røntgenrom krever avskjerming av stråler til tilstøtende rom. Reglene for gjennomføring av strålebeskyttelse i bygg fremgår av Helsedirektoratets forskrifter vedrørende bruk av røntgenanlegg. Reglene kan leses på lovdata.no.

et mer miljøvennlig alternativ

Safeboard er en gipsplate som er utformet for å beskytte mot stråling i medisinske miljøer som inneholder røntgenutstyr. Safeboard er konstruert, i motsetning til sin forgjengere, med 60 % bariumsulfat i stedet for bly.

 

Bariumsulfat er salt bestående av barium og svovelsyre som er naturlig og ufarlig stoffer som stopper røntgenstråling 100 %, noe som gjør Safeboard til et godt alternativ for blyplater.

 

Til Safeboard hører en spesielt utviklet sparkelmasse som har samme strålebeskyttelse som platen. Denne sparkelmassen må brukes på alle skjøter og gjennomføringer på alle platelagene. Les mer om Safeboard her.

Røntgenrom PDF

RØNTGENROM VEGGEN

Safeboard bearbeides på samme måte som vanlige gipsplater. Antall lag Safeboardplater er avhengig av kravet for blyekvivalens. Ved montering av Norgips Safeboard er det svært viktig å sikre at strålebeskyttelsen fungerer 100 %. Alle ledd og tilkoblinger skal derfor sparkles med Safeboardsparkel.

 

Til veggenes ytterste lag anbefales vanlige gipsplater, Norgips Standard, Ultraboard eller Hard avhengig på styrkekrav. Dette ytterste laget skal overflatebehandles i henhold til Norgips generelle anvisninger.

 

Se her for mer informasjon om Safeboard, eller se vår Safeboard-brosjyre.

LAST NED BIM-MODELL

blyfri røntgenavskjerming

Tradisjonelt har bly vært brukt til beskyttelse mot røntgenstråler i lege-/tannlegepraksiser og sykehus. Norgips Safeboard er et bly-fritt alternativ til røntgenbeskyttelse. Platen har lav vekt i forhold til blyplater og har gode brann- og lydegenskaper.

 

Røntgenrom krever avskjerming av stråler til tilstøtende rom. Reglene for gjennomføring av strålebeskyttelse i bygg fremgår av Helsedirektoratets forskrifter vedrørende bruk av røntgenanlegg. Reglene kan leses på lovdata.no.

et mer miljøvennlig alternativ

Safeboard er en gipsplate som er utformet for å beskytte mot stråling i medisinske miljøer som inneholder røntgenutstyr. Safeboard er konstruert, i motsetning til sin forgjengere, med 60 % bariumsulfat i stedet for bly.

 

Bariumsulfat er salt bestående av barium og svovelsyre som er naturlig og ufarlig stoffer som stopper røntgenstråling 100 %, noe som gjør Safeboard til et godt alternativ for blyplater.

 

Til Safeboard hører en spesielt utviklet sparkelmasse som har samme strålebeskyttelse som platen. Denne sparkelmassen må brukes på alle skjøter og gjennomføringer på alle platelagene. Les mer om Safeboard her.

Røntgenrom PDF

RØNTGENROM VEGGEN

Safeboard bearbeides på samme måte som vanlige gipsplater. Antall lag Safeboardplater er avhengig av kravet for blyekvivalens. Ved montering av Norgips Safeboard er det svært viktig å sikre at strålebeskyttelsen fungerer 100 %. Alle ledd og tilkoblinger skal derfor sparkles med Safeboardsparkel.

 

Til veggenes ytterste lag anbefales vanlige gipsplater, Norgips Standard, Ultraboard eller Hard avhengig på styrkekrav. Dette ytterste laget skal overflatebehandles i henhold til Norgips generelle anvisninger.

 

Se her for mer informasjon om Safeboard, eller se vår Safeboard-brosjyre.

LAST NED BIM-MODELL

Gang og korridor

Vegger som tåler hard belastning

Det stilles store krav til robuste vegger i den hektiske hverdag på et sykehus. Veggene skal kunne motstå harde belastninger som støt og riper fra sykehussenger etc.

 

Norgips leverer veggkonstruksjoner som oppfyller alle krav til styrke, lyd og brann. Veggene har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Norgips Hard kan anvendes i ytterste platelag for bedre styrkeegenskaper. Les mer om Norgips Hard her.

høye krav til lydisolasjon

Norgips Silentboard gir en lydreduksjon som er opptil 10 dB bedre enn tradisjonelle gipsplatevegger. Platene egner seg også godt til utbedring av etasjeskiller fordi det oppnås en betydelig forbedring av trinnlydnivået. Les mer om Silentboard her.
Gang / korridor PDF

gang / korridor vegg

En typisk vegg i gang / korridor er med ett lag Norgips Hard og ett lag Norgips Standard.

 

Denne veggen vil tåle hardere påkjenninger slik som støt og riper fra sykehussenger etc. og samtidig ha maget gode brann- og lydegenskaper.

 

Se her for mer informasjon om Norgips Hard.

LAST NED BIM-MODELL

Vegger som tåler

hard belastning

Det stilles store krav til robuste vegger i den hektiske hverdag på et sykehus. Veggene skal kunne motstå harde belastninger som støt og riper fra sykehussenger etc.

 

Norgips leverer veggkonstruksjoner som oppfyller alle krav til styrke, lyd og brann. Veggene har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Norgips Hard kan anvendes i ytterste platelag for bedre styrkeegenskaper.

 

Les mer om Norgips Hard her.

høye krav til lydisolasjon

Norgips Silentboard gir en lydreduksjon som er opptil 10 dB bedre enn tradisjonelle gipsplatevegger. Platene egner seg også godt til utbedring av etasjeskiller fordi det oppnås en betydelig forbedring av trinnlydnivået. Les mer om Silentboard her.
Gang / korridor PDF

gang / korridor vegg

En typisk vegg i gang / korridor er med ett lag Norgips Hard og ett lag Norgips Standard.

 

Denne veggen vil tåle hardere påkjenninger slik som støt og riper fra sykehussenger etc. og samtidig ha maget gode brann- og lydegenskaper.

 

Se her for mer informasjon om Norgips Hard.

LAST NED BIM-MODELL

Ekspedisjon fellesområder

Lyd og støy

Det er ikke bare de visuelle omgivelsene som påvirker oss. Også lydene vi omgis påvirker oss hver eneste dag. På sykehus er det derfor ikke bare det teknologiske utstyret og medisinen som kurerer pasienter – det fysiske miljøet på sykehuset spiller også en viktig rolle. Miljøet må ivareta krav som sikkerhet, ro og personvern, og gi rom for hvile og avslapning.

 

Støy og romklang dukker ikke opp før bygget står ferdig. Norgips akustikkplater gir behagelige rom både for øyne og øre. Les mer om akustikkplaten Danoline her.

lydisolerende og brannsikkert tak

En himling som skjuler ventilasjon, elanlegg og installasjoner er hygienisk og praktisk i denne type rom. Du kan velge demonterbare systemtak som er montert i skinnesystemer eller demonterbare, selvbærende tak som er båret av vegglister. Sistnevnte er velegnede til gangarealer og smale rom.

 

Himlingene kan fås med forskjellige kantutforminger, hullmønstre og uttrykk.

Ekspedisjon / Fellesområder PDF

Ekspedisjons- / fellesområde himling

Nedhengte taksystem får man et lydisolerende og brannsikkert tak.

 

Norgips akustikkplater gir behagelige rom. Ved spesielt høye krav til hygiene anbefales Norgips Danoline akustikkplater. Disse er kledd med folie for enklere rengjøring.

 

Se her for mer informasjon om Flex-himlingssytem, eller se vår Akustikk-brosjyre.

LAST NED BIM-MODELL

Lyd og støy

Det er ikke bare de visuelle omgivelsene som påvirker oss. Også lydene vi omgis påvirker oss hver eneste dag. På sykehus er det derfor ikke bare det teknologiske utstyret og medisinen som kurerer pasienter – det fysiske miljøet på sykehuset spiller også en viktig rolle. Miljøet må ivareta krav som sikkerhet, ro og personvern, og gi rom for hvile og avslapning.

 

Støy og romklang dukker ikke opp før bygget står ferdig. Norgips akustikkplater gir behagelige rom både for øyne og øre. Les mer om akustikkplaten Danoline her.

lydisolerende og brannsikkert tak

En himling som skjuler ventilasjon, elanlegg og installasjoner er hygienisk og praktisk i denne type rom. Du kan velge demonterbare systemtak som er montert i skinnesystemer eller demonterbare, selvbærende tak som er båret av vegglister. Sistnevnte er velegnede til gangarealer og smale rom.

 

Himlingene kan fås med forskjellige kantutforminger, hullmønstre og uttrykk.

Ekspedisjon / Fellesområder PDF

Ekspedisjons- / fellesområde himling

Nedhengte taksystem får man et lydisolerende og brannsikkert tak.

 

Norgips akustikkplater gir behagelige rom. Ved spesielt høye krav til hygiene anbefales Norgips Danoline akustikkplater. Disse er kledd med folie for enklere rengjøring.

 

Se her for mer informasjon om Flex-himlingssytem, eller se vår Akustikk-brosjyre.

LAST NED BIM-MODELL

Pasientrom

Robuste og skruefaste vegger

Et pasientrom stiller store krav til hygiene og funksjon. Hygieniske rene flater oppnås først og fremst gjennom en god konstruksjon som ikke tillater at det samles opp støv og smuss.

 

Veggene skal kunne påmonteres utstyr, apparater og skjermer. Robuste og skruefaste vegger er et krav. Utsparing i gipsplatene og flere platelag gir muligheten for at speil og lignende integreres i konstruksjonen uten overganger og forskyvninger i overflaten. Les mer om den robuste og skruefaste platen Ultraboard her.

Listefrie dør- og vinduskarmer

Jevne vegger og listefrie dør- og vinduskarmer gir enkelt og raskt renhold. Men slike løsninger krever at den som utfører arbeidet vet hva han eller hun holder på med. Ofte ser man unøyaktigheter og sprekkdannelser i ettertid.

 

Mitex-produktene er en god nyhet for deg som ønsker listefrie løsninger uten mye ekstraarbeid og sprekker i ettertid. Sammen med vår standard utforingsgips – som passer inn i utforingssporet til vinduer og dører – er det raskt og enkelt å oppnå et godt resultat.

Pasientrom PDF

PASIENTROM VEGGEN

En typisk vegg i et pasientrom er med ett lag Ultraboard og ett lag med Standard. Veggen skal kunne tåle påmonterte apparater, utstyr og skjermer. Bytter du Standard med Silentboard i det innerste laget får veggen i tillegg optimale lydegenskaper.

 

Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultraboard i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo!

 

Se her for mer informasjon om Ultraboard og Silentboard, eller se vår Ultraboard brosjyre.

LAST NED BIM-MODELL

Robuste og

skruefaste vegger

Et pasientrom stiller store krav til hygiene og funksjon. Hygieniske rene flater oppnås først og fremst gjennom en god konstruksjon som ikke tillater at det samles opp støv og smuss.

 

Veggene skal kunne påmonteres utstyr, apparater og skjermer. Robuste og skruefaste vegger er et krav. Utsparing i gipsplatene og flere platelag gir muligheten for at speil og lignende integreres i konstruksjonen uten overganger og forskyvninger i overflaten.

 

Les mer om den robuste og skruefaste platen Ultraboard her.

Listefrie dør- og vinduskarmer

Jevne vegger og listefrie dør- og vinduskarmer gir enkelt og raskt renhold. Men slike løsninger krever at den som utfører arbeidet vet hva han eller hun holder på med. Ofte ser man unøyaktigheter og sprekkdannelser i ettertid.

 

Mitex-produktene er en god nyhet for deg som ønsker listefrie løsninger uten mye ekstraarbeid og sprekker i ettertid. Sammen med vår standard utforingsgips – som passer inn i utforingssporet til vinduer og dører – er det raskt og enkelt å oppnå et godt resultat.

Pasientrom PDF

PASIENTROM VEGGEN

En typisk vegg i et pasientrom er med ett lag Ultraboard og ett lag med Standard. Veggen skal kunne tåle påmonterte apparater, utstyr og skjermer. Bytter du Standard med Silentboard i det innerste laget får veggen i tillegg optimale lydegenskaper.

 

Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultraboard i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo!

 

Se her for mer informasjon om Ultraboard og Silentboard, eller se vår Ultraboard brosjyre.

LAST NED BIM-MODELL