Robuste og skruefaste vegger

Et pasientrom stiller store krav til hygiene og funksjon. Hygieniske rene flater oppnås først og fremst gjennom en god konstruksjon som ikke tillater at det samles opp støv og smuss. Veggene skal kunne påmonteres utstyr, apparater og skjermer. Robuste og skruefaste vegger er et krav. Utsparing i gipsplatene og flere platelag gir muligheten for at speil og lignende integreres i konstruksjonen uten overganger og forskyvninger i overflaten. Les mer om den robuste og skruefaste platen Ultraboard her.

Listefrie dør- og vinduskarmer

Jevne vegger og listefrie dør- og vinduskarmer gir enkelt og raskt renhold. Men slike løsninger krever at den som utfører arbeidet vet hva han eller hun holder på med. Ofte ser man unøyaktigheter og sprekkdannelser i ettertid. Mitex-produktene er en god nyhet for deg som ønsker listefrie løsninger uten mye ekstraarbeid og sprekker i ettertid. Sammen med vår standard utforingsgips – som passer inn i utforingssporet til vinduer og dører – er det raskt og enkelt å oppnå et godt resultat.
Pasientrom PDF

PASIENTROM VEGGEN

En typisk vegg i et pasientrom er med ett lag Ultraboard og ett lag med Standard. Veggen skal kunne tåle påmonterte apparater, utstyr og skjermer. Bytter du Standard med Silentboard i det innerste laget får veggen i tillegg optimale lydegenskaper. Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultraboard i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo! Se her for mer informasjon om Ultraboard og Silentboard, eller se vår Ultraboard brosjyre.
LAST NED BIM-MODELL

Robuste ogskruefaste vegger

Et pasientrom stiller store krav til hygiene og funksjon. Hygieniske rene flater oppnås først og fremst gjennom en god konstruksjon som ikke tillater at det samles opp støv og smuss. Veggene skal kunne påmonteres utstyr, apparater og skjermer. Robuste og skruefaste vegger er et krav. Utsparing i gipsplatene og flere platelag gir muligheten for at speil og lignende integreres i konstruksjonen uten overganger og forskyvninger i overflaten. Les mer om den robuste og skruefaste platen Ultraboard her.

Listefrie dør- og vinduskarmer

Jevne vegger og listefrie dør- og vinduskarmer gir enkelt og raskt renhold. Men slike løsninger krever at den som utfører arbeidet vet hva han eller hun holder på med. Ofte ser man unøyaktigheter og sprekkdannelser i ettertid. Mitex-produktene er en god nyhet for deg som ønsker listefrie løsninger uten mye ekstraarbeid og sprekker i ettertid. Sammen med vår standard utforingsgips – som passer inn i utforingssporet til vinduer og dører – er det raskt og enkelt å oppnå et godt resultat.
Pasientrom PDF

PASIENTROM VEGGEN

En typisk vegg i et pasientrom er med ett lag Ultraboard og ett lag med Standard. Veggen skal kunne tåle påmonterte apparater, utstyr og skjermer. Bytter du Standard med Silentboard i det innerste laget får veggen i tillegg optimale lydegenskaper. Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultraboard i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo! Se her for mer informasjon om Ultraboard og Silentboard, eller se vår Ultraboard brosjyre.
LAST NED BIM-MODELL