Lyd og støy

Det er ikke bare de visuelle omgivelsene som påvirker oss. Også lydene vi omgis påvirker oss hver eneste dag. På sykehus er det derfor ikke bare det teknologiske utstyret og medisinen som kurerer pasienter – det fysiske miljøet på sykehuset spiller også en viktig rolle. Miljøet må ivareta krav som sikkerhet, ro og personvern, og gi rom for hvile og avslapning. Støy og romklang dukker ikke opp før bygget står ferdig. Norgips akustikkplater gir behagelige rom både for øyne og øre. Les mer om akustikkplaten Danoline her.

lydisolerende og brannsikkert tak

En himling som skjuler ventilasjon, elanlegg og installasjoner er hygienisk og praktisk i denne type rom. Du kan velge demonterbare systemtak som er montert i skinnesystemer eller demonterbare, selvbærende tak som er båret av vegglister. Sistnevnte er velegnede til gangarealer og smale rom. Himlingene kan fås med forskjellige kantutforminger, hullmønstre og uttrykk.
Ekspedisjon / Fellesområder PDF

Ekspedisjons- / fellesområde himling

Nedhengte taksystem får man et lydisolerende og brannsikkert tak. Norgips akustikkplater gir behagelige rom. Ved spesielt høye krav til hygiene anbefales Norgips Danoline akustikkplater. Disse er kledd med folie for enklere rengjøring. Se her for mer informasjon om Flex-himlingssytem, eller se vår Akustikk-brosjyre.
LAST NED BIM-MODELL

Lyd og støy

Det er ikke bare de visuelle omgivelsene som påvirker oss. Også lydene vi omgis påvirker oss hver eneste dag. På sykehus er det derfor ikke bare det teknologiske utstyret og medisinen som kurerer pasienter – det fysiske miljøet på sykehuset spiller også en viktig rolle. Miljøet må ivareta krav som sikkerhet, ro og personvern, og gi rom for hvile og avslapning. Støy og romklang dukker ikke opp før bygget står ferdig. Norgips akustikkplater gir behagelige rom både for øyne og øre. Les mer om akustikkplaten Danoline her.

lydisolerende og brannsikkert tak

En himling som skjuler ventilasjon, elanlegg og installasjoner er hygienisk og praktisk i denne type rom. Du kan velge demonterbare systemtak som er montert i skinnesystemer eller demonterbare, selvbærende tak som er båret av vegglister. Sistnevnte er velegnede til gangarealer og smale rom. Himlingene kan fås med forskjellige kantutforminger, hullmønstre og uttrykk.
Ekspedisjon / Fellesområder PDF

Ekspedisjons- / fellesområde himling

Nedhengte taksystem får man et lydisolerende og brannsikkert tak. Norgips akustikkplater gir behagelige rom. Ved spesielt høye krav til hygiene anbefales Norgips Danoline akustikkplater. Disse er kledd med folie for enklere rengjøring. Se her for mer informasjon om Flex-himlingssytem, eller se vår Akustikk-brosjyre.
LAST NED BIM-MODELL