Norgips Rehab

Norgips Rehab

Når du ønsker å fornye et gammelt rom raskt og enkelt

Dokumentasjon og montasje

Norgips Rehab

Når du ønsker å fornye et gammelt rom raskt og enkelt

Dokumentasjon og montasje

Med Norgips Rehab er det enkelt å forvandle slitte vegger og gammel strie til en flunkende ny vegg. Gipsplaten er 6 mm tynn, noe som gjør den veldig enkel å håndtere og montere – også i himlinger. Med halv tykkelse av standard gips, bygger den heller ikke mye ut i rommet.

Platen har en glassfiberarmert kjerne og er godt egnet til buede konstruksjoner.

Norgips Rehab har sparkelforsenkning på lang-kantene og sparkles og behandles på samme måte som standard gipsplater. Med Norgips Rehab blir det gamle rommet født på ny.

Norgips Rehab

  • Tynn og lett håndterlig overflatebehandling
  • Kan limes direkte på murvegg
  • Egnet til buede konstruksjoner

Finn Norgips Rehabhos forhandler:

Finn Norgips Rehab hos forhandler:

Alternativt: Bestill der du kjøper Norgips-produkter.


Norgips Hard

Norgips Hard

Når du skal bygge et rom som skal tåle hardere påkjenninger

Dokumentasjon og montasje

Norgips Hard

Når du skal bygge et rom som skal tåle hardere påkjenninger

Dokumentasjon og montasje

Til rom som skal tåle hardere påkjenninger enn andre, er den slagfaste gipsplaten Norgips Hard et godt alternativ.

Platen brukes ofte i skolebygg, sykehus, barnehager og andre rom som har tekniske krav om å tåle slag og støt. Hull i vegger er som regel krevende å få reparert (bytte av plate, sparkling maling, evt. tapet osv.).

Norgips Hard er bygget opp av en ekstra hard glassfiberarmert gipskjerne. Kartongen rundt platen er dessuten mye sterkere enn kartongen som brukes i vanlige gipsplater. Til sammen gjør dette at platen tåler stor mekanisk påkjenning.

Norgips Hard

  • Ekstra hard gipsplate
  • Ekstra sterk kartong
  • Tåler stor mekanisk påkjenning
  • Kan gi store besparelser på vedlikehold

Finn Norgips Hardhos forhandler:

Finn Norgips Hard hos forhandler:

Alternativt: Bestill der du kjøper Norgips-produkter.


Norgips Standard

Norgips Standard

Når du skal bygge en helt vanlig innervegg

Dokumentasjon og montasje

Norgips Standard

Når du skal bygge en helt vanlig innervegg

Dokumentasjon og montasje

Norgips Standard har forsenkede langsider for en enkel skjøtesparkling som gir veggen en jevn og fin overflate etter ferdig overflatebehandling.

Norgips Standard har med sin høye kvalitet beholdt posisjonen som den mest solgte gipsplaten i landet og setter fremdeles standarden for bygningsplater i Norge.

Norgips Standard

  • Til tak og vegg
  • Enkel montering
  • Mange bruksområder

Finn Norgips Standardhos forhandler:

Finn Norgips Standard hos forhandler:

Alternativt: Bestill der du kjøper Norgips-produkter.