Den fantastiske gipsen

Overalt i verden er mennesker omgitt av gips. På arbeidsplassen, hjemme og på steder hvor vi ferdes, bruker vi gips for på den ene eller den andre måte å beskytte oss, og for å skape et behagelig og trygt miljø rundt oss.

Den fantastiske gipsen

Overalt i verden er mennesker omgitt av gips. På arbeidsplassen, hjemme og på steder hvor vi ferdes, bruker vi gips for på den ene eller den andre måte å beskytte oss, og for å skape et behagelig og trygt miljø rundt oss.

Enorme forekomster

Gips er et naturlig mineral som finnes i enorme mengder og i forskjellige former over hele kloden. Man regner med at det finnes over 2 000 milliarder tonn gips som naturlige forekomster.

Gipsplaten

For å lage gipsplater trenger man gips, vann og kartong. 20 % av gipsen Norgips bruker kommer fra resirkulerte gipsplater. Resten av råstoffet er industrigips fra Tyskland. Ved å bruke industrigips, slipper man å ta ut naturgips – da sparer vi både råvarer og transportvei. Kartongen som brukes i vår produksjonen er 100 % resirkulert.

Grønnere gips

Selv om vi allerede har en av markedets beste EPD’er på kartongkledde gipsplater, gir vi oss ikke: CO₂-avtrykket pr. kvm. skal videre ned og vi leter konstant etter de mest kortreiste og miljøvennlige løsningene.

For å gjøre gipsen grønnere har vi for eksempel fjernet 1300 årlige trailerturer ved å bytte transport fra bil til tog. Vi sparer 221 tonn CO₂ i året på internasjonal transport ved å benytte båt til frakt av kartong. Alle truckene er elektrifisert, og siden 2018 har vi redusert forbruket av strekkfilm (plast) med ca 14 tonn i året.

Et genialt bygningsmateriale!

Gips brenner ikke og har gode lyddempende egenskaper. Man får et godt inneklima og jevne, slette vegger. Platene er enkle å bearbeide, verken sveller eller beveger seg, og kan resirkuleres når de har gjort sin nytte.

Det mange ikke vet er at bruksområdene til gipsplatene har blitt mye større med f. eks. skruefaste, robuste eller ekstra vannbestandige plater: Gips er ikke bare gips!

Veggtabell og teknisk godkjenning

Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2.