et trygt og sikkert våtrom

Badet gir mye å tenke på og derfor et rom som bør bygges av fagfolk som vet hva de driver med. Badet er ikke stedet for hjemmesnekrede og raske løsninger. Baderommet kan raskt bli unødvendig dyrt om man bygger badet feil eller bruker uegnete materialer. Fuktighet er faktisk den vanligste årsaken til skader på bygninger. Det er derfor viktig å ta spesielt hensyn til materialbruken på badet. Aquapanel Indoor er en sementbasert og ikke-brennbar plate som er spesielt utviklet for å møte på disse kravene. Platen er laget med en kjerne i portlandsement og forsterket med et ytre lag av glassfibernett rundt seg. Når en slik plate utsettes for vann har den minimale formendringer. Platen beholder sin stabilitet og statiske egenskaper under alle forhold. Les mer om Aquapanel her.

UTFORMING OG PLASSERING

Byggteknisk forskrift krever at bygninger utformes slik at man unngår fare for sammenstøt og fall. Det innebærer blant annet at man må unngå uventede sprang og trinn, for eksempel høye terskler eller høydeforskjell mellom gulvet i sanitærrommet og gulvet i rommet utenfor. Det er lurt å tenke på å plassere utstyret slik at rørføringene blir enklest mulig. Plasseringen av våtrom må også ses i sammenheng med planløsningen for øvrig. Våtrom og kjøkken bør ligge nær hverandre, enten direkte over hverandre i hver sin etasje eller med felles vegg på samme plan. Det gir korte rørføringer. Større boenheter bør ha et toalettrom i nærheten av inngangen.
Gode løsninger våtrom PDF

VÅTROMSVEGGEN

Våtromsveggene er ikke stedet for hjemmesnekrede og raske løsninger. Derfor bør våtrom bygges av fagfolk som vet hva de driver med. En ubrennbar og uorganisk vegg sikrer en god konstruksjon og ingen bekymringer. Aquapanel Indoor er en sementbasert og ikke-brennbar plate som er spesielt utviklet for å møte våtromskravene.
Les mer om Aquapanel Indoor.
LAST NED BIM-MODELL

et trygtog sikkert våtrom

Badet gir mye å tenke på og derfor et rom som bør bygges av fagfolk som vet hva de driver med. Badet er ikke stedet for hjemmesnekrede og raske løsninger. Baderommet kan raskt bli unødvendig dyrt om man bygger badet feil eller bruker uegnete materialer. Fuktighet er faktisk den vanligste årsaken til skader på bygninger. Det er derfor viktig å ta spesielt hensyn til materialbruken på badet. Aquapanel Indoor er en sementbasert og ikke-brennbar plate som er spesielt utviklet for å møte på disse kravene. Platen er laget med en kjerne i portlandsement og forsterket med et ytre lag av glassfibernett rundt seg. Når en slik plate utsettes for vann har den minimale formendringer. Platen beholder sin stabilitet og statiske egenskaper under alle forhold. Les mer om Aquapanel her.

UTFORMING OG PLASSERING

Byggteknisk forskrift krever at bygninger utformes slik at man unngår fare for sammenstøt og fall. Det innebærer blant annet at man må unngå uventede sprang og trinn, for eksempel høye terskler eller høydeforskjell mellom gulvet i sanitærrommet og gulvet i rommet utenfor. Det er lurt å tenke på å plassere utstyret slik at rørføringene blir enklest mulig. Plasseringen av våtrom må også ses i sammenheng med planløsningen for øvrig. Våtrom og kjøkken bør ligge nær hverandre, enten direkte over hverandre i hver sin etasje eller med felles vegg på samme plan. Det gir korte rørføringer. Større boenheter bør ha et toalettrom i nærheten av inngangen.
Gode løsninger våtrom PDF

VÅTROMSVEGGEN

Våtromsveggene er ikke stedet for hjemmesnekrede og raske løsninger. Derfor bør våtrom bygges av fagfolk som vet hva de driver med. En ubrennbar og uorganisk vegg sikrer en god konstruksjon og ingen bekymringer. Aquapanel Indoor er en sementbasert og ikke-brennbar plate som er spesielt utviklet for å møte våtromskravene. Les mer om Aquapanel Indoor.
LAST NED BIM-MODELL