Transport og avfall

Å tenke miljø i alle ledd er essensielt for å få ned CO2-avtrykket. Norgips har videreutviklet samarbeidet med aktører som kan levere på miljø og bærekraft.

Transport og avfall

Å tenke miljø i alle ledd er essensielt for å få ned CO2-avtrykket. Norgips har videreutviklet samarbeidet med aktører som kan levere på miljø og bærekraft.

Markedets beste EPD

Selv om vi allerede har markedets beste EPD’er gir vi oss ikke. CO2-avtrykket pr kvadratmeter skal videre ned. Vi forsøker å flytte mest mulig av råvarer og produkter fra bil og over på tog. Vi leter konstant etter de mest kortreiste og miljøvennlige løsningene. Vi har elektrifisert alle truckene våre, og vi jobber aktivt for å redusere bruken av emballasje. Siden 2018 har vi redusert forbruket av strekkfilm (plast) med ca 14 tonn i året. Les mer om EPD’er under Dokumentasjon.

Norsk byggebransje har et økende fokus på digitalisering og bærekraft. Vi ønsker å være i spissen av utviklingen til bransjen. Vi har ambisjoner om å være den foretrukne samarbeidspartneren når det gjelder digital innovasjon og utvikling, med mål om en mer bærekraftig byggeplass. Blant annet ved å bidra til nye metoder for å redusere avfall på byggeplasser i Norge og Sverige.

Vi har kommet langt med digitaliseringen, men det er fortsatt mye å hente. Digital utvikling er høyt prioritert i hele konsernet.

Gips og bærekraft

Norgips er en av de ledende byggevareleverandørene i Norge, og vi har derfor et ansvar for å også være ledende innen det grønne skiftet i vår bransje.

På disse sidene finner du informasjon om konkrete tilltak for å endre oss og bransjen vår i retning av en bærekraftig fremtid.

Råmaterialet gipsProduksjonDokumentasjonBygge miljøvennlig

Sirkulært samarbeid

Norgips samarbeider med Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling – som sammen eier Den Sirkulære Gipsfabrikken i Holmestrand. Vår samarbeidspartner har gått fra å være en avfallsleverandør til å være en råvareleverandør! Det sirkulære samarbeidet oversteg mer enn 100 000 tonn gips ved utgangen av 2020, noe som utgjør 20 % av råstoffet i gipsplatene.

Lettbyggesystemer fra Norgips

Lettbyggesystemer fra Norgips er en miljøvennlig måte å bygge på. På norgips.no kan du lese om dokumentasjon på gips og miljø og få EPDer på våre produkter. Her finner du også informasjon om ulike miljøsertifiseringer.