ET SOSIALT OG BEHAGELIG ROM

Det er i stuen vi vil sitte og lese en god bok. Samtidig er det her vi har musikkanlegg og TV med underholdningen vi diskuterer, ler og forarges over. Når vi inviterer gjester på besøk, så er det her vi inviterer dem til å sitte. Stuen må være fleksibel til å møte den varierte bruken. Tydelige soner i rommet gjør det mulig å være sammen og samtidig ha en viss grad av privatliv. Sonene kan skilles visuelt og fysisk. Sonedelere kan for eksempel være faste vegger, møbler, peis eller foldedører, og skjerme for innsyn og/eller lyder. Stuens soner er vel verdt å bruke tid på under planleggingen. Det er også verdt å bygge stuen slik at man kan endre sonene senere uten alt for mye arbeid. I utformingen av stuen er det viktig å tenke på gode lysforhold. Lys må slippe til fra flere sider og vi må kunne titte ut av vinduene og faktisk se litt ut. Det må være en minsteavstand til andre bygg. Vi må også kunne se ut, selv om vi sitter. I byggteknisk forskrift angir veiledningen at minst ett vindu i stuen må ha brystning ikke mer enn 1,0 meter over gulvnivå.

Himlingsplater og god akustikk

For å sikre en jevn, ubrutt flate i taket kan himlingsplaten Norgips Plan være en god løsning. Med sparkelforsenkning i kantene og lett i vekt, er den enkel å montere og bearbeide. Les mer om Plan her. Norgips Plan lar seg også kombinere med perforerte himlingsplater som sørger for å dempe akustikken uten å bryte flaten, for eksempel Norgips Designpanel. Som boligens mest sosiale rom, er stuen nemlig et sted der lyddemping er spesielt verdt å tenke på. Les mer om Akustikkplaten Danoline her.

TV-en opp på veggen!

Hvis man ønsker å henge ting på stueveggene, nå eller i fremtiden, er det lurt å bruke en skruefast gipsplate som Ultraboard. Da slipper du å måtte tenke på å skru inn skruene i en steder eller et spikerslag på baksiden av platen. Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultraboard i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo! Les mer om Ultraboard her.
Gode løsninger stue PDF

STUEVEGGEN

En typisk stuevegg med et lag Norgips Standard og et lag med Ultraboard ytterst gir en robust og skruefast vegg med meget gode brann- og lydegenskaper. Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultraboard i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo! Se her for mer informasjon om Ultraboard, eller se vår Ultraboard-brosjyre.
LAST NED BIM-MODELL

ET SOSIALT OGBEHAGELIG ROM

Det er i stuen vi vil sitte og lese en god bok. Samtidig er det her vi har musikkanlegg og TV med underholdningen vi diskuterer, ler og forarges over. Når vi inviterer gjester på besøk, så er det her vi inviterer dem til å sitte. Stuen må være fleksibel til å møte den varierte bruken. Tydelige soner i rommet gjør det mulig å være sammen og samtidig ha en viss grad av privatliv. Sonene kan skilles visuelt og fysisk. Sonedelere kan for eksempel være faste vegger, møbler, peis eller foldedører, og skjerme for innsyn og/eller lyder. Stuens soner er vel verdt å bruke tid på under planleggingen. Det er også verdt å bygge stuen slik at man kan endre sonene senere uten alt for mye arbeid. I utformingen av stuen er det viktig å tenke på gode lysforhold. Lys må slippe til fra flere sider og vi må kunne titte ut av vinduene og faktisk se litt ut. Det må være en minsteavstand til andre bygg. Vi må også kunne se ut, selv om vi sitter. I byggteknisk forskrift angir veiledningen at minst ett vindu i stuen må ha brystning ikke mer enn 1,0 meter over gulvnivå.

Himlingsplaterog god akustikk

For å sikre en jevn, ubrutt flate i taket kan himlingsplaten Norgips Plan være en god løsning. Med sparkelforsenkning i kantene og lett i vekt, er den enkel å montere og bearbeide. Les mer om Plan her. Norgips Plan lar seg også kombinere med perforerte himlingsplater som sørger for å dempe akustikken uten å bryte flaten, for eksempel Norgips Designpanel. Som boligens mest sosiale rom, er stuen nemlig et sted der lyddemping er spesielt verdt å tenke på. Les mer om Akustikkplaten Danoline her.

TV-en opp på veggen!

Hvis man ønsker å henge ting på stueveggene, nå eller i fremtiden, er det lurt å bruke en skruefast gipsplate som Ultraboard. Da slipper du å måtte tenke på å skru inn skruene i en steder eller et spikerslag på baksiden av platen. Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultraboard i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo! Les mer om Ultraboard her.
Gode løsninger stue PDF

STUEVEGGEN

En typisk stuevegg med et lag Norgips Standard og et lag med Ultraboard ytterst gir en robust og skruefast vegg med meget gode brann- og lydegenskaper. Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultraboard i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo! Se her for mer informasjon om Ultraboard, eller se vår Ultraboard-brosjyre.
LAST NED BIM-MODELL