blyfri røntgenavskjerming

Tradisjonelt har bly vært brukt til beskyttelse mot røntgenstråler i lege-/tannlegepraksiser og sykehus. Norgips Safeboard er et bly-fritt alternativ til røntgenbeskyttelse. Platen har lav vekt i forhold til blyplater og har gode brann- og lydegenskaper. Røntgenrom krever avskjerming av stråler til tilstøtende rom. Reglene for gjennomføring av strålebeskyttelse i bygg fremgår av Helsedirektoratets forskrifter vedrørende bruk av røntgenanlegg. Reglene kan leses på lovdata.no.

et mer miljøvennlig alternativ

Safeboard er en gipsplate som er utformet for å beskytte mot stråling i medisinske miljøer som inneholder røntgenutstyr. Safeboard er konstruert, i motsetning til sin forgjengere, med 60 % bariumsulfat i stedet for bly. Bariumsulfat er salt bestående av barium og svovelsyre som er naturlig og ufarlig stoffer som stopper røntgenstråling 100 %, noe som gjør Safeboard til et godt alternativ for blyplater. Til Safeboard hører en spesielt utviklet sparkelmasse som har samme strålebeskyttelse som platen. Denne sparkelmassen må brukes på alle skjøter og gjennomføringer på alle platelagene. Les mer om Safeboard her.
Røntgenrom PDF

RØNTGENROM VEGGEN

Safeboard bearbeides på samme måte som vanlige gipsplater. Antall lag Safeboardplater er avhengig av kravet for blyekvivalens. Ved montering av Norgips Safeboard er det svært viktig å sikre at strålebeskyttelsen fungerer 100 %. Alle ledd og tilkoblinger skal derfor sparkles med Safeboardsparkel. Til veggenes ytterste lag anbefales vanlige gipsplater, Norgips Standard, Ultraboard eller Hard avhengig på styrkekrav. Dette ytterste laget skal overflatebehandles i henhold til Norgips generelle anvisninger. Se her for mer informasjon om Safeboard, eller se vår Safeboard-brosjyre.
LAST NED BIM-MODELL

blyfri røntgenavskjerming

Tradisjonelt har bly vært brukt til beskyttelse mot røntgenstråler i lege-/tannlegepraksiser og sykehus. Norgips Safeboard er et bly-fritt alternativ til røntgenbeskyttelse. Platen har lav vekt i forhold til blyplater og har gode brann- og lydegenskaper. Røntgenrom krever avskjerming av stråler til tilstøtende rom. Reglene for gjennomføring av strålebeskyttelse i bygg fremgår av Helsedirektoratets forskrifter vedrørende bruk av røntgenanlegg. Reglene kan leses på lovdata.no.

et mer miljøvennlig alternativ

Safeboard er en gipsplate som er utformet for å beskytte mot stråling i medisinske miljøer som inneholder røntgenutstyr. Safeboard er konstruert, i motsetning til sin forgjengere, med 60 % bariumsulfat i stedet for bly. Bariumsulfat er salt bestående av barium og svovelsyre som er naturlig og ufarlig stoffer som stopper røntgenstråling 100 %, noe som gjør Safeboard til et godt alternativ for blyplater. Til Safeboard hører en spesielt utviklet sparkelmasse som har samme strålebeskyttelse som platen. Denne sparkelmassen må brukes på alle skjøter og gjennomføringer på alle platelagene. Les mer om Safeboard her.
Røntgenrom PDF

RØNTGENROM VEGGEN

Safeboard bearbeides på samme måte som vanlige gipsplater. Antall lag Safeboardplater er avhengig av kravet for blyekvivalens. Ved montering av Norgips Safeboard er det svært viktig å sikre at strålebeskyttelsen fungerer 100 %. Alle ledd og tilkoblinger skal derfor sparkles med Safeboardsparkel. Til veggenes ytterste lag anbefales vanlige gipsplater, Norgips Standard, Ultraboard eller Hard avhengig på styrkekrav. Dette ytterste laget skal overflatebehandles i henhold til Norgips generelle anvisninger. Se her for mer informasjon om Safeboard, eller se vår Safeboard-brosjyre.
LAST NED BIM-MODELL