Prating i skolekorridor

Skolekorridor

Prating i skolekorridor
Prating i skolekorridor

Gang / korridor

På moderne skoler fungerer faktisk gangene som et oppholdsrom: Elevene har skapene her, det står benker her og elevene blir ofte stående å vente i gangene. Dette bør tas hensyn til med tanke på lydegenskaper.

Gang / korridor

På moderne skoler fungerer faktisk gangene som et oppholdsrom: Elevene har skapene her, det står benker her og elevene blir ofte stående å vente i gangene. Dette bør tas hensyn til med tanke på lydegenskaper.

Dekorative akustikkløsninger i fellesarealer

Akustikk-produkter som også er dekorative, for eksempel AMF-produkter kan være et spennende valg for lyddemping i fellesrommene. AMF Headesign er treullplater som kan oppfattes som postmoderne, siden de minner om akustikkplatene som var mye benyttet på 70-tallet – men produktene lages nå uten sement og har fått sin renessanse på 2020-tallet.

AMF-platene finnes i mange varianter hva gjelder formater og opphengssystemer. Det er også en mengde ulike teksturer og farger å velge blant: plutselig så var ikke gangen så kjip likevel!

AMF-platene vinner stadig terreng med sin tidsriktige kombinasjon av retro utseende og miljøvennlighet.

Utnytt plassen godt med en sterk vegg som kan bære tunge ting.

Vegger som bærer tunge ting og tåler et høyt aktivitetsnivå

Når det gjelder veggene i ganger og fellesrom anbefaler vi Ultra Board – den robuste og skruefaste gipsplaten som forenkler montering av knagger og skap i gangene.

Et krav til skolebygg er enkelt renhold, særlig ganger og fellesrom er utsatt for søle og skitt som dras med inn i alskens vær fra friminuttet. Gulv, vegger og innredning i ganger og fellesrom må ta hensyn til at elevene tar ikke med seg yttertøyet inn i klasserommet. Dette krever at det brukes glatte, vaskbare og holdbare materialer på alle overflater.

Gang/korridor veggen (BIM-modell)

Med et lag Norgips Standard og et lag med Ultra Board ytterst gir en robust og skruefast vegg med meget gode brann- og lydegenskaper.

Vi anbefaler to lag Ultra Board der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultra Board i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo!

Se her for mer informasjon om Ultra board, eller se vår Ultra Board-brosjyre.

BIM-modell

La oss planlegge ditt neste prosjekt sammen!

Har du et prosjekt du vil diskutere med oss? Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg.

Gå til skolerom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.


Gode materialvalg bidrar til bedre konsentrasjon

Klasserom

Klasse- og undervisningsrom

Til tross for store reformer innen skolebygg har klasserommet fått bestå. Vi har alle brukt mye tid i klasserom, og når vi tenker etter, så kjenner vi godt til hvilke krav man bør sette for et godt klasserom.

Klasse- og undervisningsrom

Til tross for store reformer innen skolebygg har klasserommet fått bestå. Vi har alle brukt mye tid i klasserom, og når vi tenker etter, så kjenner vi godt til hvilke krav man bør sette for et godt klasserom.

Et rom for læring

- og konsentrasjon

Minstenormen for klasserom er kun 2 kvm per elev (i klasserom som har tilleggsarealer i umiddelbar nærhet). Det betyr at det kan være ganske folksomt her, og gode lydegenskaper er selvfølgelig essensielt. Både elevene på første rad og siste rad skal få med seg hva som blir sagt av underviser.

I undervisningslokaler er det viktig med riktig tilpasning av lydabsorberende materiale. Bak foreleser bør det for eksempel være en hard flate som bidrar til å kaste lyd framover mot tilhørere, det kan være en tavle av metall eller lignende, mens veggen bak elevene bør idéelt sett være sterkt lydabsorberende for å hindre forstyrrende refleksjoner. Dette kan gjøres med lydabsorberende plater som Adit, men siden veggene i dette rommet brukes ganske flittig, så det gjerne i taket den bygningsmessige lyddempingen skjer. Et godt valg for taket i klasserommet er Flex himligssystem i kombinasjon med perforerte gipsplater.

Gode materialvalg bidrar til bedre konsentrasjon

Støy fra elever og during fra ventilasjon kan bli frustrerende for små og store som syns det er vanskelig å ikke la seg distrahere av andre ting.

Bøker og annet læringsmateriell som blir oppbevart og utstilt på veggene, er både praktisk og visuelt inspirerende.

Kunst og andre ting på veggene

På veggene i et klasserom finner man sjeldent en ledig plass, det skal monteres utstyr, tavler, hyller og skjermer – og samtidig bør veggene tåle en trøkk. Den skruefaste og robuste gipsplaten Ultra Board, er et godt – man kunne nesten si selvsagt – valg for klasseromvseggen.

Brukt sammen med stålstendere, skinner og sparkel fra Norgips gir Ultra Board den tøffeste og mest robuste veggkonstruksjon med klassifisert brann- og lydkrav. Platen kan brukes som underlagsplate bak andre bygningsplater fra Norgips, eller som en stabil, sikker og holdbar 1-lags konstruksjon. Verdt å nevne er at Ultra Board kuttes og sparkles på samme måte som standard gipsplater.

Auditorium

I et auditorium sitter elevene høyere i rommet jo lenger bak i rommet de er plassert. Dette for å kunne se og følge med på en underviser. God akustikk er ekstra viktig her.

Akustikkplaten Rold 12 har en tredimensjonal oveflate som består av en perforert plate med 12 pålimte gipsstrimler. Lydabsorpsjon, brannklassifisering og luftkvalitet er sikret på høyeste nivå. Rold 12 festes i standard T24-bæresystem.

Som standard leveres Rold 12 med en hvit grunnfarge og stripefinish i hvit eiketrykk, men det finnes et stort spekter av farger og designkombinasjoner.

Rold 12 er laget av 100 % resirkulert gips – et trygt og naturlig materiale som gir en god luft.

Klasserom veggen (BIM-modell)

Med ett lag Norgips Standard og ett lag med Ultra Board ytterst gir en robust og skruefast vegg med meget gode brann- og lydegenskaper.

Vi anbefaler to lag Ultra Board der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultra Board i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo!

Se her for mer informasjon om Ultra board, eller se vår Ultra Board-brosjyre.

BIM-modell

La oss planlegge ditt neste prosjekt sammen!

Har du et prosjekt du vil diskutere med oss? Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg.

Gå til skolerom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.


Fotball i gymsal

Gymsal

Gymsal

En ordinær gymsal har gjerne en spilleflate på 240-300 m² og egner seg for kroppsøving for inntil en skoleklasse, men mange velger å bygge større avhengig av hvilke behov som finnes i kommunen.

Gymsal

En ordinær gymsal har gjerne en spilleflate på 240-300 m² og egner seg for kroppsøving for inntil en skoleklasse, men mange velger å bygge større avhengig av hvilke behov som finnes i kommunen.

Sterke vegger som tåler en trøkk

Uansett størrelse må veggene i gymsalen tåle en trøkk, og Ultra Board seiler igjen opp som en favoritt.

Brukt sammen med stålstendere, skinner og sparkel fra Norgips gir Ultra Board den tøffeste og mest robuste veggkonstruksjonen. Ultra Board kan brukes som underlagsplate bak andre bygningsplater fra Norgips, eller som en stabil, sikker og holdbar 1-lags konstruksjon.

Fotball i gymsal

Gymsalens vegger må være sterke og ha stor motstandskraft mot slag og støt.

Robust vegg med Norgips Hard

Alternativt finnes Norgips Hard, denne platen tåler bruken veggene i en gymsal er utsatt for, men den har ikke Ultra Board-platens gode skrufeste. Noe som kan være greit med tanke på montering av utstyr på veggene.

Norgips Hard er en gipsplate som har en ekstra hard og glassfiberarmert kjerne, som egner seg godt for vegger med behov for stor motstandskraft mot slag og støt.

Gymsal veggen (BIM-modell)

Med ett lag Norgips Standard og ett lag med Ultra Board ytterst gir en robust og skruefast vegg med meget gode brann- og lydegenskaper.

Vi anbefaler to lag Ultra Board der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultra Board i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo!

Se her for mer informasjon om Ultra Board, eller se vår Ultra Board-brosjyre.

BIM-modell

La oss planlegge ditt neste prosjekt sammen!

Har du et prosjekt du vil diskutere med oss? Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg.

Gå til skolerom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.


Bibliotek

Bibliotek

Bibliotek
Bibliotek

Bibliotek / lesesal

Gode skolebiblioteker og lesesaler skal stimulere til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser, samtidig skal disse rommene oppleves fredfulle slik at elevene kan konsentrere seg.

Bibliotek / lesesal

Gode skolebiblioteker og lesesaler skal stimulere til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser, samtidig skal disse rommene oppleves fredfulle slik at elevene kan konsentrere seg.

Hysj – jeg leser!

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Skolebiblioteket regnes ikke lenger som en statisk boksamling, men fungerer som utfyllende for skolens arbeid med digital kompetanse, informasjonssøk og kildekritikk mm. Kombinasjonen av estetikk – for å skape et stimulerende miljø – og gode lydegenskaper, gjør takløsningen Danoloft til et spennede alternativ i skolens bibliotek. Akustikkplatene Danoline Stratopanel og Danoline Plaza kan være stilige og gode alternativer for å gjøre lyden i rommene behagelig uten å gå på bekostning av det estetiske, men tvert imot bidra til spennende og inspirerende former i taket.

På biblioteket finnes det enorme mengder med kunnskap, fortellinger og eventyr som man kan drømme seg bort i. Da er da viktig med ro.

Selv om det er stille og fredelig inne på biblioteket eller lesesalen, så er det essensielt og minske støyen fra tilstøtende rom.

Hvordan minske støy fra naborommet?

Selv om det er stille og fredelig inne på biblioteket eller lesesalen, så er det essensielt og minske støyen fra tilstøtende rom.

DB+ stålstendere bidrar til å forbedre veggenes lydegenskaper. Stenderne har perforeringer som hindrer lyden i å bevege seg gjennom veggen. Sammen med platen Silentboard vil man minske støy betraktelig. I forhold til tradisjonelle gipsplateveggen, gir Silentboard en lydreduskjon som er opptil 10 dB bedre.

Bibliotek/lesesal himling (BIM-modell)

Med et nedhengt taksystem får man et lydisolerende og brannsikkert tak. Norgips akustikkplater gir behagelige rom. Ved spesielt høye krav til hygiene anbefales Norgips Danoline akustikkplater. Disse er kledd med folie for enklere rengjøring.

Se her for mer informasjon om Flex-himlingssytem, eller se vår Akustikk-brosjyre.

Last ned BIM-modell

La oss planlegge ditt neste prosjekt sammen!

Har du et prosjekt du vil diskutere med oss? Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg.

Gå til skolerom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.


Skole

Skole og barnehage

Skolebygget bringer mennesker sammen. Først og fremst for å lære, men rommene som fyller disse byggene har likevel vidt forskjellige bruksområder. Ta en nærmere titt på de ulike rommene for å se hvilke produkter som får disse rommene til å fungere optimalt til sitt bruksområde.

Skole og barnehage

Skolebygget bringer mennesker sammen. Først og fremst for å lære, men rommene som fyller disse byggene har likevel vidt forskjellige bruksområder. Ta en nærmere titt på de ulike rommene for å se hvilke produkter som får disse rommene til å fungere optimalt til sitt bruksområde.

Et godt miljø å være og lære i

Det har blitt forsket mye på hvordan vi mennesker lærer best mulig. Den økte kunnskapen har gitt oss bygninger som tilrettelegger for fysisk aktivitet, og som gir en mer fleksibel hverdag for ansatte og barn. Fagene integreres i hverandre og den tradisjonelle inndelingen med klasser, klassetrinn og lærere utfordres. Den økte kunnskapen om læring må tas hensyn til i byggingen av nye skoler. En skole- eller barnehagebygning er ikke det den engang var – nå for tiden bygges de i all slags former og farger, og ofte er det ikke så lett å identifisere dem som nettopp skoler og barnehager.

Norgips har flere produkter med spesialegenskaper som egner seg for de ulike rommene vi finner i barnehager og på skoler:

I et skolebygg er det mange ulike rom.

La oss planlegge ditt neste prosjekt sammen!

Har du et prosjekt du vil diskutere med oss? Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg.

Gå til skolerom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Utfordringer for skolebygg

Barn, unge og voksne skal tilbringe mye tid i disse byggene. Her samles mange mennesker på små arealer. Det skal leses, øves, lyttes og trenes. Øvelser som krever konsentrasjon og ro. Det er selvfølgelig viktig at rommene fungerer optimalt når det kommer til akustikk, lys og lyd- og brannkrav – og i tillegg må det være rom som skal romme mange forskjellige mennesker med ulike behov og utfordringer.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Veggtabell og teknisk godkjenning

Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2.


Garderober

Garderobe og toaletter

Garderober
Garderober

Garderobe og toaletter

Garderobe og toaletter er våtrom med høyt trykk! Belastningen på våtrom i skolebygg er større enn på det typiske våtrom – både når det gjelder røff bruk, men også fordi rommene utsettes for mye fukt – gjerne gjennom hele dagen. Faren for fuktskader er større og krever solide og uorganiske vegger.

Toaletter og garderobe

Våtrom med høyt trykk! Belastningen på våtrom i skolebygg er større enn på det typiske våtrom – både når det gjelder røff bruk, men også fordi rommene utsettes for mye fukt – gjerne gjennom hele dagen. Faren for fuktskader er større og krever solide og uorganiske vegger.

Utforming og vedlikehold

Generelt skal utformingen av dusj- og toalettanlegg forebygge krenkende adferd, for eksempel ved å unngå innsyn og kroker hvor elevene kan bli sperret inne.

Sanitæranlegg skal ha overflater og utforming som gjør dem lette å renholde og sikre en hygienisk og holdbar vegg. I disse arealene er plate Aquapanel et godt valg – enten som underlag for fliser, plater eller for pussede vegger.

Dersom det er flere toaletter i et sanitæranlegg skal disse som hovedregel ha vegger fra gulv til tak.

Vegger som tåler tung oppbevaring

Våtromsveggen (BIM-modell)

Våtromsveggene er ikke stedet for hjemmesnekrede og raske løsninger. Derfor bør våtrom bygges av fagfolk som vet hva de driver med. En ubrennbar og uorganisk vegg sikrer en god konstruksjon og ingen bekymringer. Aquapanel Indoor er en sementbasert og ikke-brennbar plate som er spesielt utviklet for å møte våtromskravene.

Les mer om Aquapanel Indoor.

Last ned BIM-modell

La oss planlegge ditt neste prosjekt sammen!

Har du et prosjekt du vil diskutere med oss? Vi hjelper deg med å sette sammen gode materialpakker, uansett om du skal bygge sykehus, skole, barnehage, boliger eller andre næringsbygg.

Gå til skolerom

Finn rommet du ønsker å lese mer om.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.

Skole ikon

Holmen barneskole

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Les mer om prosjektet på norgips.no.