Hva er gips

Den fantastiske gipsen

Overalt i verden er mennesker omgitt av gips. På arbeidsplassen, hjemme og på steder hvor vi ferdes, bruker vi gips for på den ene eller den andre måte å beskytte oss, og for å skape et behagelig og trygt miljø rundt oss.

Den fantastiske gipsen

Overalt i verden er mennesker omgitt av gips. På arbeidsplassen, hjemme og på steder hvor vi ferdes, bruker vi gips for på den ene eller den andre måte å beskytte oss, og for å skape et behagelig og trygt miljø rundt oss.

Enorme forekomster

Gips er et naturlig mineral som finnes i enorme mengder og i forskjellige former over hele kloden. Man regner med at det finnes over 2 000 milliarder tonn gips som naturlige forekomster.

Gipsplaten

For å lage gipsplater trenger man gips, vann og kartong. 20 % av gipsen Norgips bruker kommer fra resirkulerte gipsplater. Resten av råstoffet er industrigips fra Tyskland. Ved å bruke industrigips, slipper man å ta ut naturgips – da sparer vi både råvarer og transportvei. Kartongen som brukes i vår produksjonen er 100 % resirkulert.

Grønnere gips

Selv om vi allerede har en av markedets beste EPD’er på kartongkledde gipsplater, gir vi oss ikke: CO₂-avtrykket pr. kvm. skal videre ned og vi leter konstant etter de mest kortreiste og miljøvennlige løsningene.

For å gjøre gipsen grønnere har vi for eksempel fjernet 1300 årlige trailerturer ved å bytte transport fra bil til tog. Vi sparer 221 tonn CO₂ i året på internasjonal transport ved å benytte båt til frakt av kartong. Alle truckene er elektrifisert, og siden 2018 har vi redusert forbruket av strekkfilm (plast) med ca 14 tonn i året.

Et genialt bygningsmateriale!

Gips brenner ikke og har gode lyddempende egenskaper. Man får et godt inneklima og jevne, slette vegger. Platene er enkle å bearbeide, verken sveller eller beveger seg, og kan resirkuleres når de har gjort sin nytte.

Det mange ikke vet er at bruksområdene til gipsplatene har blitt mye større med f. eks. skruefaste, robuste eller ekstra vannbestandige plater: Gips er ikke bare gips!

Veggtabell og teknisk godkjenning

Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2.


Den ultimate gipsplaten

Ultra Board

Ultra Board er en betydelig sterkere gipsplate med flere bruksområder enn de tradisjonelle gipsplatene, men like anvendelig. Den er utviklet for konstruksjoner som har krav til høy stivhet og robusthet, og tilfredsstiller strenge overflatekrav samtidig som man får et skruefast underlag.

Ultra Board

Ultra Board er en betydelig sterkere gipsplate med flere bruksområder enn de tradisjonelle gipsplatene, men like anvendelig. Den er utviklet for konstruksjoner som har krav til høy stivhet og robusthet, og tilfredsstiller strenge overflatekrav samtidig som man får et skruefast underlag.

Den ultimate gipsplaten

Bærekraft – i dobbel forstand!

Ultraboard kan bære tunge ting på veggen, samtidig kan gipsen resirkuleres i det uendelige. Det er en sterk, robust og ikke minst skruefast gipsplate – laget av naturproduktet gips og 100 % resirkulert kartong. Platen bearbeides på samme måte som tradisjonelle gipsplater.

Ved bruk av en 5 mm treskrue kan du beregne direkte horisontal uttrekk opptil 23 kg på ett lag Ultraboard 13 og opptil 50 kg hvis du bruker 2 lag Ultraboard 13.

Gir en vegg med mange styrker

  • TV kan festes rett i veggen i stua og du får et lydsikkert tv-rom samtidig.
  • Hyller, bilder osv. kan festes hvor som helst.
  • Gir solid lydisolasjon og egner seg dermed svært godt til bruk på som soverom, tv-stue og andre plasser hvor det er behov for god lydisolasjon
  • Et veldig godt valg på institusjoner, sykehjem, sykehus, skoler, forretningslokaler hvor det er store krav til overflate, robusthet og sikre veggkonstruksjoner.
  • Ultra Board er et produkt tilpasset de fleste bruksområder med tanke på lydreduksjon og brannkrav.

Med den skruefaste gipsplaten Ultra Board kan du henge opp tunge ting rett på veggen

Finn Ultra Board hos din nærmeste forhandler:

Finn Ultra Board hos din nærmeste forhandler:

Ultra Board-skruen

Dette er en skrue med borspiss som gir et optimalt skrueresultat ved montasje av Ultra Board eller andre harde gipsplater. Skruen har hybridgjenger og kan brukes til platemontasje på stål og tre, ståltykkelser opp til 2.0 mm.

Gipsskrue som er laget for å feste ekstremt harde gipsplater mot stålstendere fra 0,46 til 2,0 mm og trestendere. Skruen finnes i tre dimensjoner.

Bruksområder

Ultra Board er beregnet for innendørs bruk i veggkonstruksjoner som et mer skruefast underlag til tyngre innfestninger. Ultra Board kan monteres, sparkles og males som en vanlig gipsplate. Den kan brukes i veggkonstruksjoner som er 1- eller 2 lags konstruksjoner og anvendes som en underlagsplate.

Hotell Norge er et av Bergens eldste og mest prominente hoteller. I deres omfattende restaureringsprosjekt ble det blant annet brukt Ultra Board 15 som har bidratt med å skape robuste skruefaste gipsvegger. Les mer om prosjektet her.

Finn Ultra Boardhos forhandler:

Finn Ultra Board hos forhandler:

Alternativt: Bestill der du kjøper Norgips-produkter.


Avfallsreduserende samarbeid

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

Målet er avfallsfrie byggeplasser

Avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Med mål om å kutte avfall av gips, gikk Betonmast og Norgips sammen for å finne en løsning på hvordan avfallet på byggeplassen på Landåsjordene nær Asker kunne reduseres.

Målet er avfallsfrie byggeplasser

Avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Med mål om å kutte avfall av gips, gikk Betonmast og Norgips sammen for å finne en løsning på hvordan avfallet på byggeplassen på Landåsjordene nær Asker kunne reduseres.

Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022

På Landås i Asker er Selvaag i gang med et stort boligprosjekt, 187 plussleiligheter fordelt på 14 bygg. Betonmast er entreprenør på prosjektet og samarbeider med flere leverandører for å finne løsninger på hvordan man kan redusere avfallet til et absolutt minimum.

– Vi opplever at politikerne kommer med stadige insentiver for at det skal lønne seg å kutte i avfallet, blant annet ved å differensiere lånerenten, sier sier Torbjørn Boman, prosjekteringsledersjef i Betonmast.

– Det blir satt krav til utbyggerne som videre stiller krav til entreprenøren og slik følger det videre i hele næringskjeden. – De som ikke henger med i svingene vil ikke få noe jobb i fremtiden, mener Boman. – Jeg har sett nærmere på avfallshistorikken hos oss her i Betonmast tilbake til 2012, og 50 % av det som kastes består av trevirke og gips. Følgelig ble det naturlig å starte et prøveprosjekt med Norgips for å finne løsninger på avfallskuttet.

Logistikk

– Byggevareleverandøren vil ha en viktig rolle i fremtiden, mener Boman. Programvare må utvikles siden logistikk spiller en så viktig rolle i dette. Bedre systemer vil skape mer forutsigbarhet for hele bransjen. I tillegg gjør utviklingen av IFC at man kan kommunisere med alle involverte parter med BIM (bygningsinformasjonsmodeller) istedenfor gamle todimensjonale tegninger.

Asker. Selvaag er i gang med et stort boligprosjekt på Landås.

Fra venstre: Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg.

Én ting om gangen

– For å få litt oversikt har vi delt opp bygningskroppen i ulike kategorier slik at vi kan fokusere på én og én del. I første omgang har vi tatt for oss yttervegger og sett på prosessen helt fra prosjekteringsfasen til ferdig bygg. Lykkes vi med dette, vil innervegger og videre vil også resten av bygningskroppen løse seg. Man ser også for seg at programvaren skal kunne lage ID på alle komponentene i bygget. På den måten kan man se på det ferdige bygget som et lager med ressurser – altså, ved fremtidig riving eller ombygging, at mange av byggeklossene kan brukes på nytt til andre ting.

Ny programvare

Haakon Kravik er BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg og jobber med den digitale biten på veien mot avfallsfrie byggeplasser. – Vi er midt oppe i en holdningsendring i hele bransjen. Det er vilje til endring i ledelsen, men det er like viktig at montørene skrur hodet i en mer bærekraftig retning. Omstillingsprosesser tar tid og krever mye innsats. Det slurves mye med logistikk og planlegging. Jeg kjenner til prosjekter hvor store mengder gips har blitt ødelagt fordi det har blitt liggende ute. Det er viktig at de som sitter på kontoret har kunnskap om hvordan ting foregår i praksis, fortsetter Kravik. – Vi må også opp på en høyere grad av detaljering enn vi har på mange prosjekter i dag, at det for eksempel er spesifisert alle lagene i en vegg, ikke bare hva slags vegg som skal bygges.

Samarbeid

– Detaljene på hvordan vi skal gjennomføre dette er under konstant utvikling, forteller Thor Guttormsen som er prosjektingeniør hos Norgips. – Vi ser at det er store variasjoner når det gjelder type prosjekt og hva som faktisk er mulig å gjennomføre med de løsninger som er tilgjengelige per i dag. Jeg er imponert over evnen til å tenke nytt og ikke minst viljen til å satse hos Betonmast. Det har vært et fruktbart samarbeid hvor vi sammen har sett på og vurdert løsninger, som har resultert i mindre avfall – samtidig som montasjetiden har gått ned. Et samspill hvor vi spiller hverandre gode er nøkkelen til å lykkes med dette.

Første leveranse

Guttormsen og Kravik forteller at de i den første delen av dette samarbeidet gjorde en såkalt precut, hvor gips og stålstendere var ferdig kuttet – både til høyden i rommet og høyden under vinduene – samtidig som en montasjeplan for bygget ble utarbeidet. Men dette er altså kun det første skrittet. De vil videre se på ytterligere detaljering i neste byggetrinn på Landås: – Målet er avfallsfrie byggeplasser, men vi må starte med avfallsreduserende, sier Kravik. Det er tydelig for oss at hvis man virkelig skal nærme seg avfallsfritt, så må man starte prosessen allerede ved planleggingsstadiet av bygget. – Vi tar dette på alvor og en ønsker å være en pådriver i bransjen, skyter Guttormsen inn. – Vi jobber allerede med en ny produksjonslinje som vil gi mulighet for en presis spesialtilpasning av gipsplatene som igjen vil gi store besparelser rundt transport, håndtering og avfall på byggeplass.

Precut. Ferdigkuttet stålstendere og gips.

Fra venstre: Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg.

Gevinsten i andre enden

– Det er ikke bare en miljøgevinst her, det er en økonomisk gevinst også, og den er ganske stor, sier Guttormsen. – Nå er det mye bra som skjer, så nå er det om å gjøre å komme videre. Pr. i dag er det mest visjoner og tanker, men i dette prosjektet på Landås, så gjør vi noe konkret og skaffer oss praktisk erfaring med ulike metoder for avfallskutt. Vi skal jobbe videre sammen på dette prosjektet og med mål for øyet å få ned forskjellen på brutto produsert gips og hva som faktisk havner på veggene i byggene.

Lettbyggesystemer fra Norgips

Lettbyggesystemer fra Norgips er en miljøvennlig måte å bygge på. På norgips.no kan du lese om dokumentasjon på gips og miljø og få EPDer på våre produkter. Her finner du også informasjon om ulike miljøsertifiseringer.